Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022
01.01.2023
31.12.2023
01.08.2022
31.12.2022
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
4 200 000 € 1 000 000 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 200 000€ 1 000 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 501 396 € 177 800 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
19 096€ 4 209€
11
C.
Služby
2 206 106€ 105 897€
12
D.
Osobné náklady
250 436€ 63 820€
13
E.
Dane a poplatky
310€ 104€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 160€ 3 351€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 288€ 419€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 698 604 € 822 200 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
1 974 798 € 889 894 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
8 134 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
8 134€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
28 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
8 106 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 706 710 € 822 200 €
36
P.
Daň z príjmov
360 910€ 172 716€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 345 800 € 649 484 €