Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Okres Aktíva Náklady Výnosy Výsledok hospodárenia Zverejnené
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Záhorie (vojenský obvod)
17 321 110 € 5 308 253 € 4 865 707 € -442 547 € 30.4.2020
Základná škola s materskou školou Králiky
zrušenáKráliky
Banská Bystrica 12 383 € 65 496 € 69 094 € 3 598 € 30.9.2015
Spojená škola
zrušenáSlovenská Ľupča
Banská Bystrica 9 000 € 154 628 € 159 023 € 4 395 € 22.10.2013
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
zrušenáBanská Bystrica
Banská Bystrica 4 755 € 407 468 € 397 626 € -9 843 € 22.10.2013
Útvar hlavného architekta mesta
zrušenáBanská Bystrica
Banská Bystrica 28 685 € 299 191 € 299 069 € -122 € 7.3.2016
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica 449 952 € 1 174 075 € 1 190 513 € 16 438 € 28.4.2020
Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica 1 258 374 € 700 188 € 706 694 € 6 506 € 28.4.2020
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
zrušenáBanská Bystrica
Banská Bystrica 48 494 € 368 101 € 352 956 € -15 145 € 23.8.2013
Krajská veterinárna a potravinová správa
zrušenáBanská Bystrica
Banská Bystrica 108 608 € 172 528 € 170 728 € -1 801 € 23.8.2013
Domov sociálnych služieb KOMPA
zrušenáBanská Bystrica
Banská Bystrica 16 546 € 184 531 € 184 927 € 396 € 23.8.2013
Základná škola
zrušenáBanská Bystrica
Banská Bystrica 0 € 427 962 € 428 511 € 549 € 18.8.2013
Správa majetku a záväzkov
Banská Bystrica
Banská Bystrica 19 251 € 104 406 € 85 155 € 31.3.2020
Základná škola
Harmanec
Banská Bystrica 25 203 € 105 382 € 105 412 € 29 € 11.9.2020
Správa historických pamiatok
Špania Dolina
Banská Bystrica 0 € 180 € 180 € 0 € 21.9.2020
Základná umelecká škola, Školská 16, Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Banská Bystrica 54 969 € 331 877 € 332 012 € 136 € 15.3.2020
Obec Oravce
Oravce
Banská Bystrica 355 330 € 58 798 € 58 789 € -10 € 14.9.2020
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
Banská Bystrica
Banská Bystrica 4 980 234 € 2 877 052 € 2 865 945 € -11 107 € 21.4.2020
Školský internát
Banská Bystrica
Banská Bystrica 216 868 € 2 133 943 € 2 137 502 € 3 559 € 28.4.2020
Obec Horná Mičiná
Horná Mičiná
Banská Bystrica 524 119 € 175 856 € 216 907 € 41 050 € 3.4.2020
Obec Vlkanová
Vlkanová
Banská Bystrica 1 842 709 € 882 186 € 1 054 622 € 171 887 € 31.3.2020