Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Aktíva Pohľadávky Vlastný kapitál Záväzky Bankové úvery
Materská škola, Dvorany nad Nitrou 22
Dvorany nad Nitrou
12 658 € 0 € -1 298 € 13 955 € 0 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Nové Zámky
268 997 € 4 109 € 3 484 € 262 577 €
Regionálny úrad školskej správy v Nitre
Nitra
7 395 502 € 3 376 € 17 258 € 7 378 244 €
Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
182 241 € 4 827 € 165 705 €
Základná škola, Sľažany 122
Sľažany
376 240 € 6 667 € -0 € 376 238 € 0 €
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
Nové Zámky
163 016 € 15 446 € -12 002 € 175 018 €
Liečebno - výchovné sanatórium, Pri kaštieli 1, Nitra-Kynek
Nitra
75 755 € -162 € 40 093 €
Základná škola Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským - Édes Gergely Alapiskola, Hlavná 359, Modrany
Modrany
4 174 € 28 € -51 045 € 54 855 € 0 €
Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo 505
Mojzesovo
246 814 € 0 € 8 646 € 238 168 € 0 €
Okresný súd
Komárno
2 953 394 € 118 648 € -3 191 € 2 956 584 €
Obec Kovarce
Kovarce
4 239 291 € 52 456 € 2 796 614 € 263 911 € 0 €
Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa
Šaľa
792 584 € 792 584 €
Základná škola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová
Marcelová
64 296 € 0 € -580 € 62 575 € 0 €
Základná umelecká škola, Kukučínova 27, Šaľa
Šaľa
199 020 € 199 020 €
Obec Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
2 117 959 € 16 203 € 594 045 € 497 546 € 99 920 €
Obec Holiare
Holiare
1 667 641 € 8 935 € 444 628 € 540 775 € 11 802 €
Obec Černík
Černík
2 557 380 € 31 424 € 1 136 259 € 1 051 577 € 711 165 €
Okresný súd Levice
Levice
2 799 479 € 135 944 € 63 392 € 2 736 087 €
Materská škola, Mostná 1, Šurany
Šurany
97 634 € 8 920 € -38 597 € 136 231 € 0 €
Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Tarczy Lajos Alapiskola, Školská 332, Chotín - Hetény
Chotín
82 749 € 562 € -8 605 € 89 510 € 0 €