Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky
Malacky
3 529 273 € 556 960 € 120 550 € 2 305 119 € 60 € 69 237 € 1 395 € 472 581 €
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
2 929 126 € 176 069 € 82 211 € 2 373 200 € 1 898 € 73 588 € 674 € 221 488 €
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava
Bratislava - mestská časť Dúbravka
1 279 579 € 84 023 € 54 642 € 1 032 367 € 680 € 9 409 € 382 € 98 076 €
Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo námestie 2, Bratislava
Bratislava - mestská časť Petržalka
1 244 375 € 80 159 € 45 042 € 1 010 429 € 1 725 € 14 121 € 576 € 92 322 €
Športové centrum polície
Bratislava - mestská časť Petržalka
3 760 984 € 465 263 € 659 628 € 2 479 079 € 478 € 121 007 € 315 € 8 696 €
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, M.R.Štefánika 9, Pezinok
Pezinok
1 155 249 € 71 283 € 44 489 € 893 829 € 449 € 18 528 € 991 € 125 680 €
Základná škola s materskou školou, Sokolská 81, Závod
Závod
1 655 561 € 223 313 € 51 499 € 1 190 573 € 0 € 47 175 € 645 € 142 355 €
Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava
Bratislava - mestská časť Vajnory
2 021 694 € 298 163 € 101 139 € 1 458 294 € 2 390 € 43 546 € 817 € 116 240 €
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Bratislava - mestská časť Rača
4 906 556 € 89 586 € 740 136 € 4 023 520 € 7 374 € 29 711 € 209 € 25 €
Obec Kaplna
Kaplna
654 342 € 90 393 € 192 482 € 300 229 € 0 € 55 048 € 4 043 € 12 147 €
Obec Jakubov
Jakubov
1 581 832 € 209 193 € 281 453 € 675 679 € 6 275 € 156 528 € 22 331 € 216 713 €
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
4 084 240 € 603 003 € 206 843 € 3 031 099 € 13 421 € 181 644 € 35 € 46 398 €
Galéria mesta Bratislavy
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2 472 818 € 170 764 € 586 747 € 1 543 674 € 1 666 € 103 751 € 2 178 € 0 €
Univerzitná knižnica v Bratislave
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
7 306 628 € 538 259 € 1 922 356 € 4 049 047 € 73 067 € 585 794 € 3 641 € 120 013 €
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
693 227 € 19 381 € 39 813 € 633 193 € 459 € 292 € 89 €
Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
Bernolákovo
628 625 € 16 883 € 25 414 € 516 869 € 95 € 2 256 € 341 € 66 766 €
Obec Plavecký Štvrtok
Plavecký Štvrtok
1 808 903 € 155 755 € 327 243 € 510 819 € 10 428 € 164 953 € 10 300 € 594 707 €
Obec Bernolákovo
Bernolákovo
9 273 029 € 899 568 € 2 096 581 € 3 545 293 € 1 244 € 1 014 133 € 67 510 € 1 572 759 €
Obec Suchohrad
Suchohrad
501 524 € 75 257 € 113 937 € 253 727 € 2 629 € 34 371 € 2 823 € 16 342 €
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
3 898 596 € 628 386 € 113 746 € 2 923 600 € 5 541 € 5 182 € 2 496 € 206 292 €