Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou

 • Názov Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou
 • IČO 00000426
 • DIČ 2020496258
 • IČ DPH SK2020496258 podľa §4
 • Sídlo Obrancov mieru 9, 045 16 Moldava nad Bodvou
 • Dátum vzniku 1. júla 1989, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Pš, vložka č. 130/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 676 071 €
 • Historický názov Vojenský opravárenský podnik 016, Moldava nad Bodvou, štátny podnik
  (platné do 29. apríla 2009 )
 • Historické sídlo , 045 01 Moldava nad Bodvou
  (platné do 22. júla 2003)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Milan Keselica Riaditeľ Hraničná 824/35, 040 17 Košice 4. apríla 2011
 • Konanie menom spoločnosti [od 21. októbra 2002] V mene štátneho podniku koná a podpisuje každý štatutárny orgán samostatne.
Predmety podnikania
Názov Vznik
poskytovanie závodných stravovacích služieb 21.9.1993
textilná výroba 21.9.1993
výroba kožených výrobkov 21.9.1993
výroba gumových výrobkov 21.9.1993
výrobky z plastického materiálu 21.9.1993
výroba časti strojárenského zariadenia podľa individuálnych požiadaviek odberateľov 21.9.1993
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov 21.9.1993
povrchová úprava kovov 21.9.1993
oprava a údržba ostatných výrobkov strojárenského a kovoobrábacieho priemyslu a ich predaj 21.9.1993
pohostinská činnosť / bez ubytovacích zariadení / 30.5.1994
výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií 23.4.1999
vlastná ochrana v rozsahu podľa § 3 písm.c) bod 1 v rozsahu § 3 písm. a) body 3,4 zák. č. 379/97 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách 23.4.1999
maloobchod s mäsom v spotrebiteľskom balení, mrazeným a konzervovaným, mäsovými výrobkami, čerstvými, mrazenými a konzervovanými rybami, výrobkami z rýb a morských živočíchov, ovocím a zeleninou, ovocnými a zeleninovými výrobkami, obilninami, strukovinami, živočíšnymi a rastlinnými tukmi a olejmi, alkoholickými nápojmi v spotrebiteľskom balení, nealkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami, kozmetickými a hygienickými potrebami, pracími a čistiacimi prostriedkami, ochrannými pracovnými pomôckami, povrazmi a lanami, papierom a papierovými výrobkami, kancelárskymi potrebami, lepidlami, tmelmi, náterovými hmotami a maliarskymi potrebami, výrobkami z gumy, kože, tkanín a plastických hmôt, strojárenskými a elektrotechnickými výrobkami a polotovarmi, drevom a výrobkami z dreva, textilnými a pletiarskymi výrobkami, odevami a obuvou 5.12.2000
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, bezmäsitých jedál a stravy pripravenej a dovezenej z výdajní stravy, ak na ich konzumáciu nie je k dispozícií viac ako 8 miest 5.12.2000
nákup, predaj, požičiavanie zbraní 1.6.2001
opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní 1.6.2001
preprava zbraní 1.6.2001
preprava streliva 1.6.2001
nákup a predaj streliva 1.6.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností 1.6.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností 1.6.2001
sprostredkovateľská činnosť 1.6.2001
zásielkový predaj 1.6.2001
opravy cestných motorových vozidiel 3.12.2004
vývoj a výroba zbraní alebo streliva 22.9.2005
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. 04070702001 23.10.2007
prevádzkovanie strelnice 23.10.2007
činnosť autorizovanej osoby 18.4.2008
nové kusové overenie zbraní podľa rozsahu akreditácie 18.4.2008
základný predmet činnosti:
uspokojovanie verejnoprospešných záujmov štátu v zabezpečovaní
- podnikania v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
22.7.2011
Iné právne skutočnosti
1. Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva národnej obrany, č. 1105-84 zo dňa 23.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
2. Dodatok č.j. 1105-84-1989, zmena č.j. 133/40-23 zo dňa 28.12.1990 a zmena č.j. 31/5-49 zakladacej listiny, vydané FMO. Dodatok č. 6500 zo dňa 28.4.1994 zakladacej listiny, vydaný MOSR.
3. Rozkaz MO SR č. 23 zo dňa 21.12.1995.
4. Doplnok k zakladateľskej listine š.p. zo dňa 25.10.1999.
5. Rozkaz riaditeľa VOP š.p. č. 15 zo dňa 9.5.2000.
6. ROZKAZ riaditeľa VOP 016, š.p. zo dňa 29.1.2002.
7. Rozkaz ministra obrany SR číslo 237 zo dňa 4.9.2002.
8. Doplnok k zakladateľskej listine zo dňa 14.11.2003.
9. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/7/2011-969 zo dňa 9.3.2011, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.3.2011 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou a za správcu podstaty ustanovil JUDr. Milana Okajčeka so sídlom kancelárie Štefánikova 26, 040 01 Košice.
História zmien a podania
 • 2011
 • 23.11. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R171574
  • Účtovná závierka mimoriadna k 16.3.2011
 • 28.9. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R143324
  • Výročná správa 2010
  • Účtovná závierka 2010
 • 9.9. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R134643
  • Uznesenie Okresného súdu Košice I, č. k. 31K/7/2011-969
 • 22.7. 2011
  Zmena zápisu číslo R111305
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 20.7. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 17. marca 2011 so správcom konkurznej podstaty JUDr. Milan Okajček
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/7/2011-969 zo dňa 9.3.2011, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.3.2011 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou a za správcu podstaty ustanovil JUDr. Milana Okajčeka so sídlom kancelárie Štefánikova 26, 040 01 Košice.
 • 22.4. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2010
 • 25.3. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2009
 • 11.12. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.5. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • základný predmet činnosti: uspokojovanie verejnoprospešných záujmov štátu v zabezpečovaní - podnikania v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  Zrušené predmety
  • hlavný predmet činnosti: uspokojovovanie verejnoprospešných záujmov štátu v zabezpečovaní obranyschopnosti Slovenskej republiky

 • 29.4. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu názvu Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou z Vojenský opravárenský podnik 016, Moldava nad Bodvou, štátny podnik

 • 2008
 • 18.4. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • činnosť autorizovanej osoby
  • nové kusové overenie zbraní podľa rozsahu akreditácie

 • 2007
 • 23.10. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. 04070702001
  • prevádzkovanie strelnice
  Zrušené predmety
  • obchodovanie s vojenským materiálom podľa Rozhodnutia MH SR č. rozhodnutia Po51/2003-330, zo dňa 26.3.2003, číslo povolenia: 26030333001. Špecifikácia vojenského materiálu:
  • A malokalibrové a veľkokalibrové zbrane
  • B strelivo
  • E tanky, obrnené a iné technické vozidlá určené na použitie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v iných ozbrojených zboroch
  • H elektronické zariadenia ako súčasti zbraní
  • J programové vybavenie špeciálne spracované alebo upravené na vývoj, výrobu alebo použitie zariadení alebo materiál na potreby obrany a bezpečnosti štátu
  • K špeciálne zariadenia pre vojenský výcvik alebo simulovanie bojových situácií
  • L doplnkový vojenský materiál
  • M investičné celky, technologické zariadenia a stroje určené na výrobu vojenského materiálu uvedeného v predchádzajúcich písmenách
  • N služby poskytované v súvislosti s vojenským materiálom

 • 2005
 • 22.9. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  Zrušené predmety
  • nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  • nepravidelná autobusová doprava
  • nákladná cestná doprava

 • 2004
 • 3.12. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • opravy cestných motorových vozidiel

 • 6.4. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Doplnok k zakladateľskej listine zo dňa 14.11.2003.

 • 2003
 • 22.7. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.4. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie s vojenským materiálom podľa Rozhodnutia MH SR č. rozhodnutia Po51/2003-330, zo dňa 26.3.2003, číslo povolenia: 26030333001. Špecifikácia vojenského materiálu:
   • A malokalibrové a veľkokalibrové zbrane
   • B strelivo
   • E tanky, obrnené a iné technické vozidlá určené na použitie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v iných ozbrojených zboroch
   • H elektronické zariadenia ako súčasti zbraní
   • J programové vybavenie špeciálne spracované alebo upravené na vývoj, výrobu alebo použitie zariadení alebo materiál na potreby obrany a bezpečnosti štátu
   • K špeciálne zariadenia pre vojenský výcvik alebo simulovanie bojových situácií
   • L doplnkový vojenský materiál
   • M investičné celky, technologické zariadenia a stroje určené na výrobu vojenského materiálu uvedeného v predchádzajúcich písmenách
   • N služby poskytované v súvislosti s vojenským materiálom
   Zrušené predmety
   • obchodovanie s vojenským materiálom podľa povolenia MH SR č. 399/1998 L-430, zo dňa 30.9.1998 v rozsahu:
   • ZVM 1 zbrane a ich špeciálne konštruované súčasti
   • ZVM 2 veľkokalibrová výzbroj alebo zbrane a ich špeciálne konštruované súčasti
   • ZVM 3 strelivo a jeho špeciálne konštruované súčasti pre zbrane uvedené v položkách ZVM 1,2,23
   • ZVM 5 systémy a podsystémy na riadenie streľby špeciálne konštruované na vojenské použitie a ich špeciálne konštruované súčasti a príslušenstvo
   • ZVM 6 vozidlá špeciálne konštruované alebo upravené na vojenské použitie a ich špeciálne konštruované súčasti
   • ZVM 13 špeciálne pancierované materiály
   • ZVM 14 špeciálne zariadenia na vojenský výcvik alebo na simulovanie vojenských situácií a špeciálne konštruované súčasti a príslušenstvo pre tieto zariadenia
   • ZVM 16 výkovky, odliatky a polotovary špeciálne konštruované pre výrobky položiek ZVM 1,2,3,4,6,10, pokiaľ ide o delostrelecký materiál, guľomety a ručné zbrane
   • ZVM 17 rôzne zariadenia a materiály a pre ne špeciálne konštruované súčasti
   • ZVM 24 služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami tohto zoznamu
   • oprava, údržba a predaj ostatných dopravných prostriedkov, oprava motorových vozidiel
   • oprava a údržba poľnohospodárskych strojov.
 • 2002
 • 28.10. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 21.10. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.9. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene štátneho podniku koná a podpisuje riaditeľ š. p. a ekonomický riaditeľ samostatne.
   pôvodne
   V mene štátneho podniku koná a podpisuje riaditeľ š.p.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozkaz riaditeľa VOP š.p. č. 15 zo dňa 9.5.2000.
 • 2001
 • 1.6. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • nákup, predaj, požičiavanie zbraní
  • opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
  • preprava zbraní
  • preprava streliva
  • nákup a predaj streliva
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností
  • sprostredkovateľská činnosť
  • zásielkový predaj

 • 2000
 • 5.12. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • maloobchod s mäsom v spotrebiteľskom balení, mrazeným a konzervovaným, mäsovými výrobkami, čerstvými, mrazenými a konzervovanými rybami, výrobkami z rýb a morských živočíchov, ovocím a zeleninou, ovocnými a zeleninovými výrobkami, obilninami, strukovinami, živočíšnymi a rastlinnými tukmi a olejmi, alkoholickými nápojmi v spotrebiteľskom balení, nealkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami, kozmetickými a hygienickými potrebami, pracími a čistiacimi prostriedkami, ochrannými pracovnými pomôckami, povrazmi a lanami, papierom a papierovými výrobkami, kancelárskymi potrebami, lepidlami, tmelmi, náterovými hmotami a maliarskymi potrebami, výrobkami z gumy, kože, tkanín a plastických hmôt, strojárenskými a elektrotechnickými výrobkami a polotovarmi, drevom a výrobkami z dreva, textilnými a pletiarskymi výrobkami, odevami a obuvou
  • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, bezmäsitých jedál a stravy pripravenej a dovezenej z výdajní stravy, ak na ich konzumáciu nie je k dispozícií viac ako 8 miest

 • 1.12. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  • nepravidelná autobusová doprava
  • nákladná cestná doprava

 • 1999
 • 2.12. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Doplnok k zakladateľskej listine š.p. zo dňa 25.10.1999.

 • 23.4. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene štátneho podniku koná a podpisuje riaditeľ š.p.
   pôvodne
   V mene podniku jedná vo všetkých jeho záležitostiach riaditeľ podniku alebo jeho zástupca zapísaný v podnikovom registri.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií
   • vlastná ochrana v rozsahu podľa § 3 písm.c) bod 1 v rozsahu § 3 písm. a) body 3,4 zák. č. 379/97 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách
   • obchodovanie s vojenským materiálom podľa povolenia MH SR č. 399/1998 L-430, zo dňa 30.9.1998 v rozsahu:
   • ZVM 1 zbrane a ich špeciálne konštruované súčasti
   • ZVM 2 veľkokalibrová výzbroj alebo zbrane a ich špeciálne konštruované súčasti
   • ZVM 3 strelivo a jeho špeciálne konštruované súčasti pre zbrane uvedené v položkách ZVM 1,2,23
   • ZVM 5 systémy a podsystémy na riadenie streľby špeciálne konštruované na vojenské použitie a ich špeciálne konštruované súčasti a príslušenstvo
   • ZVM 6 vozidlá špeciálne konštruované alebo upravené na vojenské použitie a ich špeciálne konštruované súčasti
   • ZVM 13 špeciálne pancierované materiály
   • ZVM 14 špeciálne zariadenia na vojenský výcvik alebo na simulovanie vojenských situácií a špeciálne konštruované súčasti a príslušenstvo pre tieto zariadenia
   • ZVM 16 výkovky, odliatky a polotovary špeciálne konštruované pre výrobky položiek ZVM 1,2,3,4,6,10, pokiaľ ide o delostrelecký materiál, guľomety a ručné zbrane
   • ZVM 17 rôzne zariadenia a materiály a pre ne špeciálne konštruované súčasti
   • ZVM 24 služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami tohto zoznamu
   Zrušené predmety
   • oprava a výroba vojenskej špeciálnej techniky
   • odpredaj, likvidácia materiálu vyraďovanie z ČSA
   • nákup, predaj, preprava streliva
   • zriaďovanie a prevádzka strelníc
   • výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
 • 1996
 • 15.2. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1994
 • 30.5. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • pohostinská činnosť / bez ubytovacích zariadení /
   • nákup, predaj, preprava streliva
   • zriaďovanie a prevádzka strelníc
   • výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
   • hlavný predmet činnosti: uspokojovovanie verejnoprospešných záujmov štátu v zabezpečovaní obranyschopnosti Slovenskej republiky
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Dodatok č.j. 1105-84-1989, zmena č.j. 133/40-23 zo dňa 28.12.1990 a zmena č.j. 31/5-49 zakladacej listiny, vydané FMO. Dodatok č. 6500 zo dňa 28.4.1994 zakladacej listiny, vydaný MOSR.
 • 11.1. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1993
 • 21.9. 1993
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poskytovanie závodných stravovacích služieb
  • textilná výroba
  • výroba kožených výrobkov
  • výroba gumových výrobkov
  • výrobky z plastického materiálu
  • výroba časti strojárenského zariadenia podľa individuálnych požiadaviek odberateľov
  • výroba jednoduchých drevárskych výrobkov
  • povrchová úprava kovov
  • oprava a údržba ostatných výrobkov strojárenského a kovoobrábacieho priemyslu a ich predaj
  • oprava a výroba vojenskej špeciálnej techniky
  • odpredaj, likvidácia materiálu vyraďovanie z ČSA
  • oprava, údržba a predaj ostatných dopravných prostriedkov, oprava motorových vozidiel
  • oprava a údržba poľnohospodárskych strojov.
  Zrušené predmety
  • uspokojovanie verejno-prospešných záujmov čs.štátu v zabezpečovaní obranyschopnosti ČSFR a materiálovej a mobilizačnej pripravenosti ČSA

 • 1992
 • 2.11. 1992
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1989
 • 1.7. 1989
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Vojenský opravárenský podnik 016, Moldava nad Bodvou, štátny podnik
  • novú adresu firmy 045 01 Moldava nad Bodvou
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   V mene podniku jedná vo všetkých jeho záležitostiach riaditeľ podniku alebo jeho zástupca zapísaný v podnikovom registri.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • uspokojovanie verejno-prospešných záujmov čs.štátu v zabezpečovaní obranyschopnosti ČSFR a materiálovej a mobilizačnej pripravenosti ČSA
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva národnej obrany, č. 1105-84 zo dňa 23.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.