Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 31K/7/2011
  • Spisová značka 31K/7/2011
  • Prvý a posledný záznam 17.3.2011 - 18.5.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.5.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
12.10.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
19.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
18.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
14.7.2016
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
2.6.2016
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
15.10.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
22.7.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
3.12.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
13.3.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
11.12.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
23.10.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
27.9.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
10.9.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
29.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
16.7.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
11.6.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
4.6.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
13.5.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
7.5.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
3.4.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
12.3.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
7.3.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
26.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
26.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
25.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
20.2.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
15.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
12.12.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
11.12.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
30.10.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
18.10.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
9.10.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
6.9.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
11.7.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
4.7.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
3.5.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
2.5.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
2.5.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
13.4.2012
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
12.4.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
20.2.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
15.2.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
14.2.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
30.12.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
27.12.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
7.12.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
7.12.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
21.11.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
21.11.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
15.11.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
15.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
13.10.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
13.10.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
13.10.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
3.10.2011
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
3.10.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
29.9.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
8.9.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
6.9.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
6.9.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
16.8.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
15.8.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický
14.7.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Milan Okajček Moldava nad Bodvou Košický