Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 007 795 € 1 158 339 € 1 036 803 € 1 052 044 € 1 163 942 € 1 168 793 € 1 107 768 € 1 096 268 € 1 115 120 € 937 850 € 962 524 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
565 318 € 701 388 € 728 765 € 757 244 € 765 347 € 781 253 € 784 440 € 796 454 € 805 403 € 666 715 € 682 053 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
544 813 € 680 883 € 708 260 € 736 739 € 744 842 € 760 748 € 763 935 € 775 949 € 784 898 € 646 210 € 661 548 €
012
A.II.1
Pozemky
169 501€ 169 501€ 169 507€ 169 523€ 169 557€ 169 586€ 169 598€ 169 627€ 169 643€ 169 649€ 169 655€
013
A.II.2
Stavby
375 312€ 506 547€ 530 050€ 554 440€ 574 875€ 590 548€ 593 518€ 605 298€ 614 026€ 475 127€ 490 254€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 4 835€ 8 703€ 12 776€ 410€ 614€ 819€ 1 024€ 1 229€ 1 434€ 1 639€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 € 20 505 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€ 20 505€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
441 646 € 456 880 € 307 727 € 294 612 € 398 423 € 387 235 € 318 642 € 299 213 € 309 369 € 270 801 € 280 204 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
257 € 270 € 225 € 220 € 232 € 226 € 226 € 226 € 226 € 296 € 699 €
035
B.I.1
Materiál
257€ 270€ 225€ 220€ 232€ 226€ 226€ 226€ 226€ 296€ 699€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
142 745 € 142 044 € 109 771 € 117 472 € 226 561 € 252 735 € 200 472 € 194 027 € 202 254 € 175 687 € 176 819 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
141 665 € 140 964 € 109 771 € 117 472 € 226 561 € 250 929 € 199 741 € 194 007 € 202 254 € 175 687 € 175 310 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
141 665€ 140 964€ 109 771€ 117 472€ 226 561€ 250 929€ 199 741€ 194 007€ 202 254€ 175 687€ 175 310€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 804€ 685€ 1 509€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 080€ 1 080€ 2€ 46€ 20€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
298 644 € 314 566 € 197 731 € 176 920 € 171 630 € 134 274 € 117 944 € 104 960 € 106 889 € 94 818 € 102 686 €
072
B.V.1.
Peniaze
520€ 577€ 753€ 661€ 986€ 2 981€ 1 541€ 565€ 480€ 1 483€
073
B.V.2.
Účty v bankách
298 124€ 313 989€ 196 978€ 176 259€ 170 644€ 131 293€ 116 403€ 104 960€ 106 324€ 94 338€ 101 203€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
831 € 71 € 311 € 188 € 172 € 305 € 4 686 € 601 € 348 € 334 € 267 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
831€ 71€ 311€ 188€ 172€ 305€ 4 686€ 222€ 348€ 334€ 267€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
379€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 007 795 € 1 158 339 € 1 036 803 € 1 052 044 € 1 163 942 € 1 168 793 € 1 107 768 € 1 096 268 € 1 115 120 € 937 850 € 962 524 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
665 487 € 790 317 € 814 422 € 839 590 € 857 311 € 863 492 € 866 436 € 871 499 € 876 124 € 697 115 € 714 751 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 €
082
A.I.1
Základné imanie
49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
462 848€ 593 203€ 612 252€ 630 675€ 642 797€ 648 328€ 651 264€ 663 027€ 672 863€ 498 283€ 513 426€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 € 80 201 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€ 80 201€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
34 927 € 39 982 € 44 829 € 52 685 € 52 685 € 52 685 € 46 484 € 37 474 € 39 901 € 42 393 € 39 843 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
34 927€ 39 982€ 44 829€ 52 685€ 52 685€ 52 685€ 46 484€ 37 474€ 39 901€ 42 393€ 39 843€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
12 825 € 2 245 € 2 454 € 1 343 € 6 942 € 7 592 € 13 801 € 16 111 € 8 473 € 1 552 € 6 595 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
342 058 € 367 922 € 222 381 € 212 004 € 306 631 € 305 301 € 241 182 € 224 619 € 238 783 € 240 460 € 247 669 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
88 421 € 198 988 € 59 915 € 41 329 € 70 304 € 2 284 € 1 809 € 1 350 € 849 € 1 088 € 914 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
83 807 € 194 979 € 56 435 € 38 059 € 67 615 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
83 807€ 194 979€ 56 435€ 38 059€ 67 615€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 614€ 4 009€ 3 480€ 3 270€ 2 689€ 2 284€ 1 809€ 1 350€ 849€ 1 088€ 914€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
253 637 € 168 934 € 162 466 € 170 675 € 236 327 € 303 017 € 236 802 € 223 269 € 235 572 € 239 372 € 246 755 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
157 841 € 151 199 € 144 176 € 155 979 € 216 998 € 282 693 € 217 346 € 202 197 € 214 416 € 221 438 € 228 763 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
157 841€ 151 199€ 144 176€ 155 979€ 216 998€ 282 693€ 217 346€ 202 197€ 214 416€ 221 438€ 228 763€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 799€ 7 967€ 9 050€ 7 056€ 9 407€ 10 369€ 7 881€ 6 753€ 7 151€ 6 369€ 5 094€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 051€ 4 375€ 4 735€ 3 557€ 4 961€ 5 779€ 6 739€ 5 510€ 5 034€ 4 921€ 6 509€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 347€ 5 393€ 4 505€ 4 083€ 4 961€ 4 176€ 4 836€ 8 809€ 8 971€ 6 644€ 6 389€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
74 599€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 571 € 2 362 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 571€ 2 362€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
250 € 100 € 450 € 150 € 150 € 213 € 275 € 104 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
250€ 100€ 450€ 150€ 150€ 213€ 275€ 104€