Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 368 387€ 1 337 371€ 1 361 132€ 1 408 628€ 1 086 918€ 1 169 804€ 1 236 618€ 1 508 865€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 446 772 € 2 682 600 € 2 359 710 € 2 455 179 € 1 985 938 € 2 112 861 € 2 187 426 € 1 979 433 € 1 750 401 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 021€ 9 011€ 20 830€ 15 666€ 16 871€ 21 316€ 35 262€ 38 794€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 334 159€ 1 276 957€ 1 323 408€ 1 299 281€ 1 047 045€ 1 002 276€ 1 034 546€ 1 058 027€ 1 029 929€
05
III.
Tržby z predaja služieb
36 337€ 57 393€ 28 713€ 88 518€ 24 207€ 150 657€ 189 371€ 162 387€ 125 254€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-11 984€ 110 651€ -166 175€ 94 171€ 25 570€ 189 651€ -77 020€ 12 127€ -3 598€
07
V.
Aktivácia
248 961€ 272 969€ 286 811€ 151 805€ 166 840€ 66 738€ 155 374€ 122 881€ 200 579€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
156 692€ 125 733€ 72 613€ 50 091€ 61 911€ 73 916€ 137 316€ 253 187€ 72 229€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
682 607€ 835 876€ 805 329€ 750 483€ 644 699€ 612 752€ 726 523€ 335 562€ 287 214€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 400 188 € 2 639 752 € 2 328 508 € 2 439 562 € 1 969 828 € 2 079 566 € 2 143 262 € 1 954 667 € 1 729 431 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 016€ 8 290€ 16 317€ 14 008€ 14 888€ 18 320€ 31 677€ 35 350€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
758 212€ 743 876€ 663 648€ 638 161€ 545 884€ 640 308€ 635 764€ 632 634€ 688 484€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
394 221€ 367 480€ 308 401€ 415 746€ 228 217€ 242 787€ 240 086€ 333 398€ 260 017€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
666 568 € 721 604 € 656 752 € 658 238 € 579 500 € 568 567 € 517 728 € 433 169 € 377 892 €
16
E.1.
Mzdové náklady
471 037€ 513 646€ 470 304€ 467 923€ 410 430€ 408 699€ 371 918€ 309 437€ 275 767€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
163 478€ 177 069€ 162 480€ 155 100€ 140 861€ 137 857€ 125 517€ 107 936€ 93 111€
19
E.4.
Sociálne náklady
32 053€ 30 889€ 23 968€ 35 215€ 28 209€ 22 011€ 20 293€ 15 796€ 9 014€
20
F.
Dane a poplatky
3 372€ 4 018€ 4 582€ 3 286€ 4 515€ 4 277€ 5 829€ 7 757€ 7 982€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
343 021€ 266 663€ 216 961€ 233 748€ 248 494€ 270 551€ 279 622€ 287 403€ 273 707€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
343 021€ 266 663€ 216 961€ 233 748€ 248 494€ 270 551€ 279 622€ 287 403€ 273 707€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
133 478€ 105 699€ 58 596€ 64 883€ 59 763€ 74 155€ 126 936€ 206 478€ 67 105€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-6 910€ 6 910€ 1 022€ -533€ -730€ -1 458€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
101 316€ 427 396€ 418 188€ 402 273€ 289 447€ 263 011€ 319 510€ 22 881€ 20 352€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
46 584 € 42 848 € 31 202 € 15 617 € 16 110 € 33 295 € 44 164 € 24 766 € 20 970 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
455 040 € 606 619 € 501 429 € 584 381 € 491 219 € 528 210 € 429 417 € 392 975 € 407 107 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 359 € 5 € 2 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
756 € 5 € 2 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
756€ 5€ 2€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 603€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
22 485 € 24 244 € 17 485 € 11 087 € 6 638 € 5 851 € 11 335 € 7 392 € 4 567 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 846 € 16 731 € 9 577 € 5 027 € 2 059 € 1 454 € 6 048 € 2 897 € 1 720 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15 846€ 16 731€ 9 577€ 5 027€ 2 059€ 1 454€ 6 048€ 2 897€ 1 720€
52
O.
Kurzové straty
35€ 69€ 30€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 639€ 7 478€ 7 839€ 6 060€ 4 579€ 4 397€ 5 257€ 4 495€ 2 847€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-22 485 € -24 244 € -17 485 € -11 087 € -6 638 € -3 492 € -11 330 € -7 390 € -4 565 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
24 099 € 18 604 € 13 717 € 4 530 € 9 472 € 29 803 € 32 834 € 17 376 € 16 405 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
13 335 € 12 387 € 12 653 € 4 115 € 2 588 € 10 241 € 8 374 € 6 859 € 13 431 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 588€ 10 397€ 6 922€ 5 946€ 7 547€ 8 172€ 14 012€ 14 861€ 12 751€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
3 747€ 1 990€ 5 731€ -1 831€ -4 959€ 2 069€ -5 638€ -8 002€ 680€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 764 € 6 217 € 1 064 € 415 € 6 884 € 19 562 € 24 460 € 10 517 € 2 974 €