Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mincovňa Kremnica, štátny podnik

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
28 337 579€ 21 770 055€ 22 193 088€ 22 824 916€ 25 620 080€ 16 196 844€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
30 107 695 € 25 810 026 € 25 383 316 € 27 871 580 € 29 345 641 € 19 471 168 € 25 185 519 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 579 843€ 3 315 011€ 3 799 362€ 3 784 769€ 2 919 330€ 2 677 125€ 3 051 973€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
24 191 365€ 18 042 629€ 18 158 875€ 18 742 849€ 22 489 581€ 13 357 701€ 21 660 456€
05
III.
Tržby z predaja služieb
566 371€ 412 416€ 234 851€ 297 297€ 211 169€ 162 018€ 300 010€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 186 773€ 744 177€ -731 768€ 1 107 162€ -363 476€ 687 695€ -916 245€
07
V.
Aktivácia
1 168 790€ 1 093 838€ 2 038 480€ 1 473 889€ 1 695 388€ 1 014 423€ 722 816€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
119 994€ 216 952€ 250 375€ 608 983€ 129 991€ 112 331€ 272 433€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 668 105€ 1 985 003€ 1 633 141€ 1 856 631€ 2 263 658€ 1 459 875€ 94 076€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 331 449 € 24 686 009 € 23 712 737 € 25 657 347 € 27 968 415 € 19 225 150 € 25 672 418 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 935 456€ 2 674 004€ 2 989 646€ 3 201 065€ 2 408 543€ 2 175 531€ 2 549 730€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 782 461€ 13 511 092€ 12 728 918€ 12 444 960€ 16 555 108€ 10 429 734€ 17 404 311€
13
C.
Opravné položky k zásobám
6 373€ 45 278€ -335 849€ 385 115€ 911 568€
14
D.
Služby
2 143 927€ 2 090 793€ 2 843 032€ 3 208 692€ 3 040 333€ 2 609 248€ 2 053 532€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
4 678 774 € 4 453 011 € 3 565 294 € 4 606 778 € 3 099 985 € 2 782 547 € 2 487 486 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 287 535€ 3 125 083€ 2 489 961€ 3 314 797€ 2 172 596€ 1 981 784€ 1 722 765€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
46 800€ 43 500€ 22 320€ 22 320€ 22 320€ 22 320€ 22 320€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 173 980€ 1 095 355€ 889 756€ 1 107 321€ 768 152€ 667 745€ 628 575€
19
E.4.
Sociálne náklady
170 459€ 189 073€ 163 257€ 162 340€ 136 917€ 110 698€ 113 826€
20
F.
Dane a poplatky
29 421€ 39 598€ 30 049€ 27 526€ 28 443€ 28 383€ 35 822€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 655 969€ 1 752 850€ 1 369 129€ 1 257 105€ 1 318 995€ 982 184€ 869 417€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 655 969€ 1 752 850€ 1 369 129€ 1 257 105€ 1 318 995€ 982 184€ 869 417€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
85 501€ 127 257€ 145 758€ 453 137€ 100 896€ 82 654€ 218 955€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-76 657€ -79 870€ 230 798€ -53 436€ 53 436€ 1 510€ -683€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
90 224€ 71 996€ 145 962€ 126 405€ 451 108€ 133 359€ 53 848€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
776 246 € 1 124 017 € 1 670 579 € 2 214 233 € 1 377 226 € 246 018 € -486 899 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
5 451 379 € 5 286 904 € 5 274 053 € 6 166 134 € 4 036 440 € 2 684 449 € 2 811 437 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
111 364 € 128 173 € 61 481 € 181 176 € 504 161 € 446 210 € 190 932 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 € 0 €
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 € 0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
198 € 126 € 60 € 100 € 130 € 127 € 767 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
198€ 126€ 60€ 100€ 130€ 127€ 767€
42
XII.
Kurzové zisky
111 166€ 128 047€ 61 421€ 181 076€ 504 031€ 403 026€ 187 435€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
43 057€ 2 730€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
258 558 € 358 070 € 774 294 € 527 282 € 489 619 € 382 239 € 513 836 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
140 839 € 168 516 € 195 102 € 217 468 € 228 731 € 113 727 € 79 705 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
140 839€ 168 516€ 195 102€ 217 468€ 228 731€ 113 727€ 79 705€
52
O.
Kurzové straty
8 653€ 108 962€ 487 469€ 209 599€ 140 556€ 101 053€ 345 724€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
4 927€ 1 013€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
109 066€ 80 592€ 91 723€ 100 215€ 120 332€ 162 532€ 87 394€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-147 194 € -229 897 € -712 813 € -346 106 € 14 542 € 63 971 € -322 904 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
629 052 € 894 120 € 957 766 € 1 868 127 € 1 391 768 € 309 989 € -809 803 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
79 407 € 183 752 € 260 934 € 510 946 € 310 878 € 39 052 € 136 454 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 593€ 126 535€ 2 891€ 408 132€ 503 649€ 2 904€ 7 273€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60 814€ 57 217€ 258 043€ 102 814€ -192 771€ 36 148€ 129 181€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
549 645 € 710 368 € 696 832 € 1 357 181 € 1 080 890 € 270 937 € -946 257 €