Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické sklo, a.s. v likvidácii

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.03.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 527 358 € 1 530 021 € 1 520 877 € 1 567 979 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 520 664 € 1 520 663 € 287 058 € 439 638 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
49 009 € 49 008 € 49 008 € 125 944 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
49 009€ 49 008€ 49 008€ 123 752€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 192€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
1 471 655 € 1 471 655 € 238 050 € 313 694 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
1 471 655€ 1 471 655€ 238 050€ 277 645€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
36 049€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
6 694 € 9 358 € 1 233 819 € 1 128 341 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 313 € 1 307 € 1 233 129 € 1 057 668 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 346€ 811€ 1 233 094€ 1 056 778€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
336€ 462€ 419€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 631€ 34€ 35€ 471€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 381 € 8 051 € 690 € 70 673 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 381€ 8 051€ 690€ 70 673€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 527 358 € 1 530 021 € 1 520 877 € 1 567 979 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 524 958 € 1 526 691 € 1 464 930 € 1 499 311 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 563 813 € 10 563 813 € 10 563 813 € 10 563 813 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 563 813€ 10 563 813€ 10 563 813€ 10 563 813€
029
A.II.
Kapitálové fondy
5€ 5€ 5€ 85 922€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 450 297€ 1 447 209€ 1 437 463€ 1 437 464€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-10 487 423€ -10 546 097€ -10 587 888€ -10 532 115€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-1 734 € 61 761 € 51 537 € -55 773 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 400 € 3 330 € 55 947 € 68 668 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 250 € 3 030 € 55 647 € 68 168 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 250€ 3 030€ 36 108€ 14 401€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 225€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
19 539€ 14 973€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
36 569€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
150€ 300€ 300€ 500€