Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické sklo, a.s. v likvidácii

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.03.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
7 414 € 96 594 € 1 713 142 € 1 656 498 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
188 310€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 328€ 51 846€ 15 837€ 328 814€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
126 653€ -78 182€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 086€ 44 748€ 1 570 652€ 1 217 556€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
9 115 € 34 950 € 1 665 001 € 1 612 367 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
185 670€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
76€ 346€ 301€ 91 684€
11
C.
Služby
9 006€ 34 448€ 31 865€ 167 378€
12
D.
Osobné náklady
18 624€
13
E.
Dane a poplatky
33€ 125€ 1 043€ 6 251€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
65€ 19 292€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
76 870€ 94 220€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31€ 1 554 857€ 1 029 248€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 701 € 61 644 € 48 141 € 44 131 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-6 754 € 17 052 € -16 329 € 72 392 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
491 € 4 423 € 144 359 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
100€ 10 960€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
129 951€
24
X.
Výnosové úroky
491€ 4 323€ 3 448€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
33 € 374 € 1 027 € 241 577 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
378€ 107 609€
31
M.
Nákladové úroky
88€ 182€ 2 624€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33€ 286€ 467€ 131 344€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-33 € 117 € 3 396 € -97 218 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 734 € 61 761 € 51 537 € -53 087 €
36
P.
Daň z príjmov
2 686€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 734 € 61 761 € 51 537 € -55 773 €