Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii"

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii"

 • Názov Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii"
 • IČO 00015474
 • DIČ 2020442952
 • Sídlo Orolská 3, 010 31 Žilina
 • Dátum vzniku 1. júla 1989, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Pš, vložka č. 15/L
 • Základné imanie Podľa ORSR: 12 116 303 €
  Podľa účtovnej závierky: 13 760 699 €
 • Historický názov Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik
  (platné do 1. júna 1998 )
 • Historické sídlo Orolská 3, 010 30 Žilina
  (platné do 9. augusta 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
banská činnosť ( § 2 banského zákona ) 27.11.1995
a/ otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu 27.11.1995
b/ zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 27.11.1995
c/ úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním 27.11.1995
d/ zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) 27.11.1995
činnosť vykonávaná banským spôsobom ( § 3 banského zákona ) 27.11.1995
a/ dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov 27.11.1995
c/ ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov 27.11.1995
g/ zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny 27.11.1995
vykonávanie trhacích prác 27.11.1995
nepravidelná doprava osôb 27.11.1995
cestná nákladná motorová doprava 27.11.1995
veľkoobchod a maloobchod v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností 27.11.1995
zámočníctvo 27.11.1995
kovoobrábanie 27.11.1995
odber a chemické rozbory odpadových vôd 27.11.1995
Iné právne skutočnosti
1. Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR č. 332/Zá-215/1989 zo dňa 12.6.1989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.

Starý spis: Pš 155
2. Dodatkom č. 3 zo dňa 06.11.1995 číslo 1242/M 1995 bola doplnená zakladacia listina š.p. Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Žilina vydanej rozhodnutím Misterstva výstavby a stavebníctva SR č. 322/Zá-215/1989 zo dňa 12.06.1989.

Starý spis: Pš 155
3. Dodatkom č. 4 - 1412/M - 1996 zo dňa 9.6.1996 bola zakladateľom upravená v zmysle ust. § 13 zák. č. 111/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov zakladacia listina š.p. Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Žilina.
Starý spis: Pš 155
4. Rozhodnutím MVVP SR č. 217/M-1997 z 13. 2. 1997 bola vyňatá časť majetku - Kamenec pod Vtáčnikom. Časť majetku prechádza na FNM SR, ktorý ju dňa 1. 3. 1997 predá spoločnosti M+V, s.r.o. Prievidza. Rozhodnutím MVVP SR č. 360/M-1997 z 13. 3. 1997 bola vyňatá časť majetku Lipovec. Časť majetku prechádza na FNM SR, ktorý ju dňa 1.4. 1997 predá spoločnosti BRA-VUR, spol. s r.o. Vrútky.
Rozhodnutím MVVP SR č. 392/M-1997 z 20. 3. 1997 bola vyňatá časť majetku Červená Skala, ktorá prechádza na FNM SR a ten ju 1. 4. 1997 predá obci Šumiac.
5. Rozhodnutím ministra výstavby a verejných prác SR č. 13, zo dňa 11.5. 1998 bol dňom 31. mája 1998 zryšený štátny podnik a dňom 1. júna 1998 vstúpil do likvidácie.
6. Rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 872/M/2003 zo dňa 5.mája 2003 sa dňom 16.mája 2003 zlučuje Podnik panelovej výroby, štátny podnik "v likvidácii" Žilina, IČO: 31 611 028 a Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Žilina, štátny podnik "v likvidácii". Dňom zlúčenia zostávajúce aktíva a pasíva Podniku panelovej výroby, Žilina, štátny podnik "v likvidácii" prechádzajú na Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii", IČO: 015474.
7. Štátny podnik Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii" je právnym nástupcom zanikajúceho štátneho podniku Staving, štátny podnik v likvidácií so sídlom: Bratislava, IČO: 00 678 601 v dôsledku zlúčenia.
8. Rozhodnutím Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MVRR-2010-16679/2189-13 zo dňa 12.04.2010 sa rozhodlo o zlúčení štátneho podniku Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii", so sídlom Orolská 3, 010 31 Žilina, IČO: 00 015 474 ako nástupcu so štátnym podnikom STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii, so sídlom Miletičova 23, 820 06 Bratislava, IČO: 00 699 497 ako zanikajúcim štátnym podnikom a o začlenení zostávajúcich aktív a pasív štátneho podniku STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii, do štátneho podniku Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii". Štátny podnik Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii" sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúceho štátneho podniku STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii.