Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
727 031€ 583 478€ 593 269€ 562 422€ 464 036€ 448 436€ 469 999€ 432 821€ 410 815€ 440 008€ 446 265€ 450 349€ 451 095€ 490 200€ 518 118€
02
501
Spotreba materiálu
470 413€ 460 918€ 450 731€ 415 166€ 348 700€ 340 448€ 341 018€ 307 503€ 278 487€ 298 547€ 278 685€ 294 278€ 300 890€ 340 286€ 363 691€
03
502
Spotreba energie
256 619€ 122 561€ 142 538€ 147 256€ 115 336€ 107 988€ 128 981€ 125 318€ 132 328€ 141 462€ 167 580€ 156 071€ 150 205€ 149 914€ 154 427€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
187 504€ 153 352€ 121 334€ 133 348€ 104 528€ 122 425€ 126 209€ 106 348€ 107 762€ 93 815€ 97 358€ 110 436€ 134 221€ 124 682€ 206 819€
07
511
Opravy a udržiavanie
113 791€ 75 654€ 48 674€ 58 609€ 47 717€ 57 405€ 69 184€ 56 915€ 43 902€ 34 136€ 48 255€ 61 386€ 70 854€ 48 402€ 163 577€
08
512
Cestovné
996€ 802€ 802€ 1 103€ 664€ 2 084€ 797€ 351€ 133€ 733€ 2 790€ 242€ 351€ 218€ 630€
09
513
Náklady na reprezentáciu
747€ 96€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
71 970€ 76 801€ 71 779€ 73 636€ 56 147€ 62 936€ 56 227€ 49 082€ 63 727€ 58 946€ 46 314€ 48 809€ 63 016€ 76 062€ 42 612€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 477 932€ 2 561 580€ 2 527 459€ 2 219 955€ 1 900 648€ 1 634 479€ 1 507 540€ 1 481 849€ 1 404 707€ 1 282 898€ 1 276 699€ 1 232 591€ 1 171 598€ 1 183 428€ 1 116 065€
12
521
Mzdové náklady
1 769 977€ 1 842 176€ 1 832 522€ 1 557 781€ 1 380 592€ 1 180 060€ 1 095 803€ 1 062 695€ 1 017 462€ 921 646€ 921 548€ 892 689€ 845 982€ 852 339€ 804 903€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
611 271€ 635 898€ 631 299€ 551 602€ 475 139€ 407 156€ 376 102€ 368 389€ 350 516€ 321 904€ 320 606€ 310 285€ 292 198€ 296 997€ 281 321€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
21 046€ 18 342€ 17 411€ 16 789€ 16 808€ 12 075€ 11 549€ 12 793€ 12 817€ 11 376€ 11 653€ 11 614€ 11 337€ 12 215€ 12 171€
15
527
Zákonné sociálne náklady
75 638€ 65 163€ 46 227€ 93 784€ 28 109€ 35 188€ 24 085€ 37 972€ 23 912€ 27 972€ 22 892€ 18 003€ 22 081€ 21 877€ 17 671€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
11 726€ 9 612€ 4 515€ 4 568€ 4 757€ 4 578€ 4 390€ 3 605€ 4 350€ 4 388€ 3 625€ 3 005€ 2 930€ 640€ 628€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
674€ 674€ 674€ 666€ 666€ 666€ 666€ 666€ 666€ 602€ 676€ 666€ 564€ 562€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 052€ 8 938€ 3 841€ 4 568€ 4 091€ 3 912€ 3 724€ 2 940€ 3 685€ 3 723€ 3 023€ 2 328€ 2 265€ 76€ 66€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
16 576€ 2 686€ 20 814€ 205€ 1 624€ 2 620€ 3 557€ 3 158€ 943€ 1 679€ 1 200€ 12€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
34€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
47€ 17 099€ 39€ 18€ 104€ 27€ 61€ 24€ 25€ 12€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
16 529€ 2 686€ 3 322€ 1 612€ 2 566€ 3 453€ 332€ 882€ 425€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
132€ 12€ 36€ 2 798€ 0€ 1 175€ 1 175€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
393€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
140 685€ 151 118€ 179 623€ 130 094€ 133 991€ 118 034€ 124 256€ 87 839€ 22 035€ 96 149€ 134 475€ 104 256€ 79 905€ 80 913€ 81 448€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
138 070€ 145 326€ 167 362€ 116 386€ 110 752€ 104 825€ 107 717€ 85 040€ 21 668€ 34 338€ 30 465€ 29 254€ 33 789€ 42 783€ 41 778€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 614€ 5 792€ 12 260€ 13 708€ 23 239€ 13 209€ 16 539€ 2 799€ 367€ 61 811€ 104 010€ 75 002€ 46 116€ 38 130€ 39 670€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
500€ 980€ 4 514€ 1 320€ 1 250€ 1 250€ 1 250€ 1 210€ 220€ 60 983€ 65 502€ 48 347€ 46 116€ 38 130€ 38 983€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 114€ 4 812€ 7 746€ 12 388€ 21 989€ 11 959€ 15 289€ 1 589€ 147€ 828€ 38 509€ 26 655€ 0€ 0€ 687€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 827€ 1 278€ 1 262€ 1 248€ 810€ 2 476€ 1 725€ 1 679€ 1 621€ 1 637€ 1 621€ 415€ 377€ 262€ 141€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 827€ 1 278€ 1 262€ 1 248€ 810€ 2 476€ 1 725€ 1 679€ 1 621€ 1 637€ 1 621€ 415€ 377€ 262€ 141€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
854 853€ 758 872€ 734 015€ 650 340€ 609 142€ 603 766€ 607 899€ 555 338€ 525 582€ 588 912€ 496 601€ 506 795€ 468 343€ 465 561€ 420 504€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
776 309€ 711 549€ 689 468€ 623 837€ 593 947€ 576 699€ 591 748€ 528 358€ 500 467€ 562 093€ 484 191€ 493 913€ 460 339€ 457 676€ 419 140€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
78 544€ 47 324€ 44 547€ 26 503€ 15 195€ 27 067€ 16 151€ 26 981€ 25 114€ 26 819€ 12 410€ 12 883€ 8 005€ 7 885€ 1 364€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 401 558€ 4 235 866€ 4 164 162€ 3 722 789€ 3 218 118€ 2 934 193€ 2 843 640€ 2 672 100€ 2 480 429€ 2 510 965€ 2 457 587€ 2 409 526€ 2 309 670€ 2 345 699€ 2 343 723€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
851 910€ 755 407€ 731 223€ 658 396€ 615 357€ 592 016€ 601 451€ 549 471€ 523 137€ 581 479€ 493 921€ 501 343€ 448 027€ 446 341€ 420 963€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
851 910€ 755 407€ 731 223€ 658 396€ 615 357€ 592 016€ 601 451€ 549 471€ 523 137€ 581 479€ 493 921€ 501 343€ 448 027€ 446 341€ 420 963€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 687€ 2 505€ 5 913€ 1 851€ 14 013€ 19 232€ 19 612€ 9 988€ 4 689€ 7 354€ 4 698€ 5 345€ 20 007€ 19 144€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
879€ 0€ 677€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 5€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 687€ 2 505€ 5 913€ 1 851€ 13 134€ 19 232€ 19 612€ 9 988€ 4 689€ 7 354€ 4 698€ 4 663€ 20 007€ 19 144€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 350€ 26 791€ 8 614€ 6 363€ 2 827€ 2 537€ 1 960€ 37 533€ 61 302€ 68 300€ 74 992€ 46 116€ 38 395€ 38 983€ 34 461€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 350€ 26 791€ 8 614€ 6 363€ 2 827€ 2 537€ 1 960€ 37 533€ 61 302€ 68 300€ 74 992€ 46 116€ 38 395€ 38 983€ 34 461€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
980€ 4 514€ 1 320€ 1 250€ 1 250€ 1 250€ 1 210€ 220€ 60 983€ 65 502€ 48 347€ 46 116€ 38 130€ 38 983€ 34 461€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 370€ 22 276€ 7 294€ 5 113€ 1 577€ 1 287€ 750€ 37 313€ 318€ 2 798€ 26 645€ 0€ 265€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
32€ 21€ 23€ 17€ 15€ 16€ 15€ 25€ 24€ 45€ 56€ 55€ 94€ 217€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
32€ 21€ 23€ 17€ 15€ 16€ 15€ 25€ 24€ 45€ 56€ 55€ 94€ 217€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 12€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 12€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 561 158€ 3 476 977€ 3 410 273€ 3 037 643€ 2 618 446€ 2 335 860€ 2 200 038€ 2 038 043€ 1 982 437€ 1 880 077€ 1 868 302€ 1 889 528€ 1 786 490€ 1 798 496€ 1 859 838€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 332 012€ 3 119 009€ 3 111 601€ 2 919 642€ 2 452 793€ 2 153 849€ 2 027 540€ 1 926 880€ 1 911 812€ 1 802 918€ 1 825 861€ 1 832 575€ 1 657 634€ 1 670 490€ 1 759 057€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
135 085€ 144 633€ 145 500€ 114 835€ 108 809€ 104 065€ 98 000€ 38 168€ 11 581€ 15 341€ 27 095€ 43 459€ 22 503€ 37 778€ 38 202€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
91 075€ 211 452€ 126 534€ 53 733€ 72 784€ 63 836€ 50 064€ 46 084€ 42 821€ 885€ 1 100€ 91 265€ 80 423€ 59 004€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 985€ 692€ 21 863€ 1 551€ 1 943€ 3 610€ 9 717€ 9 582€ 10 087€ 18 996€ 14 061€ 12 394€ 11 286€ 5 005€ 3 575€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
12 495€ 475€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 190€ 4 776€ 1 615€ 1 169€ 1 552€ 945€ 855€ 2 397€ 400€ 0€ 3 802€ 4 800€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 419 105€ 4 261 710€ 4 156 044€ 3 704 277€ 3 250 660€ 2 949 658€ 2 823 078€ 2 635 050€ 2 571 589€ 2 537 234€ 2 441 958€ 2 442 389€ 2 292 974€ 2 303 058€ 2 315 491€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
17 548€ 25 844€ -8 118€ -18 512€ 32 542€ 15 465€ -20 562€ -37 051€ 91 160€ 26 269€ -15 629€ 32 862€ -16 696€ -42 641€ -28 233€
136
591
Splatná daň z príjmov
6€ 4€ 4€ 3€ 3€ 3€ 3€ 5€ 4€ 9€ 155€ 10€ 18€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
17 548€ 25 838€ -8 122€ -18 516€ 32 539€ 15 462€ -20 565€ -37 054€ 91 155€ 26 264€ -15 637€ 32 707€ -16 706€ -42 659€ -28 233€