Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 225 653 € 6 367 660 € 5 628 027 € 5 664 941 € 5 399 007 € 4 532 035 € 4 089 476 € 4 047 108 € 3 928 180 € 3 527 144 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 933 685 € 3 780 401 € 3 260 595 € 2 710 768 € 2 796 445 € 2 858 711 € 2 565 154 € 2 647 509 € 2 673 918 € 2 439 458 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
50 829 € 290 809 € 76 242 € 75 522 € 73 341 € 70 678 € 43 € 6 386 € 15 379 € 24 372 €
005
A.I.2
Software
44 371€ 55 439€ 67 470€ 54 024€ 62 351€ 70 678€ 6 177€ 14 583€ 22 989€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
6 458€ 7 615€ 8 772€ 9 929€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
43€ 209€ 796€ 1 383€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
23 275€ 11 569€ 10 990€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
204 480€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 882 856 € 3 489 592 € 3 184 353 € 2 635 246 € 2 723 104 € 2 788 033 € 2 565 111 € 2 641 123 € 2 658 539 € 2 415 086 €
012
A.II.1
Pozemky
334 239€ 334 239€ 334 239€ 334 239€ 334 239€ 334 239€ 334 239€ 334 239€ 334 239€ 334 239€
013
A.II.2
Stavby
1 472 238€ 1 576 789€ 1 260 039€ 1 144 687€ 1 225 147€ 1 305 677€ 1 309 273€ 1 372 266€ 1 436 451€ 1 310 202€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 128 249€ 1 135 637€ 1 203 675€ 1 055 370€ 1 078 002€ 1 147 947€ 920 217€ 920 740€ 879 099€ 463 715€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
20 838€ 1 212€ 4 508€ 8 580€ 12 658€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
672 795€ 274 648€ 368 410€ 35 950€ 3 900€ 170€ 170€ 9 370€ 170€ 7 232€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
254 497€ 168 279€ 17 990€ 65 000€ 81 816€ 287 040€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 276 988 € 2 574 275 € 2 354 685 € 2 941 353 € 2 591 498 € 1 660 998 € 1 514 694 € 1 393 472 € 1 247 032 € 1 081 581 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
89 120 € 246 578 € 90 118 € 170 867 € 62 912 € 51 468 € 38 705 € 40 692 € 60 815 € 30 301 €
035
B.I.1
Materiál
9 817€ 69 783€ 21 828€ 10 029€ 8 737€ 12 558€ 13 239€ 13 387€ 13 162€ 14 231€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
79 303€ 176 795€ 67 903€ 160 838€ 54 175€ 38 910€ 25 466€ 27 305€ 47 653€ 16 070€
039
B.I.5
Tovar
387€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
383 951 € 343 834 € 320 354 € 672 527 € 430 242 € 290 556 € 196 240 € 188 452 € 224 445 € 178 269 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
333 400 € 319 863 € 234 295 € 547 756 € 414 800 € 281 078 € 187 564 € 157 417 € 216 072 € 170 276 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
333 400€ 319 863€ 234 295€ 547 756€ 414 800€ 281 078€ 187 564€ 157 417€ 216 072€ 170 276€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
68 017€ 108 212€ 22 070€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
50 551€ 23 971€ 18 042€ 16 559€ 15 442€ 9 478€ 8 676€ 8 965€ 8 373€ 7 993€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 803 917 € 1 983 863 € 1 944 213 € 2 097 959 € 2 098 344 € 1 318 974 € 1 279 749 € 1 164 328 € 961 772 € 873 011 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 977€ 7 848€ 8 461€ 10 328€ 9 336€ 9 187€ 5 091€ 6 623€ 6 767€ 3 707€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 791 940€ 1 976 015€ 1 935 752€ 2 087 631€ 2 089 008€ 1 309 787€ 1 274 658€ 1 157 705€ 955 005€ 869 304€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 980 € 12 984 € 12 747 € 12 820 € 11 064 € 12 326 € 9 628 € 6 127 € 7 230 € 6 105 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
787€ 32€ 8€ 82€ 71€ 105€ 18€ 30€ 2€ 24€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 190€ 12 949€ 12 734€ 12 645€ 10 859€ 11 968€ 8 910€ 5 641€ 6 367€ 5 599€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3€ 3€ 5€ 93€ 134€ 253€ 700€ 456€ 861€ 482€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 225 653 € 6 367 660 € 5 628 027 € 5 664 941 € 5 399 007 € 4 532 035 € 4 089 476 € 4 047 108 € 3 928 180 € 3 527 144 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 692 855 € 4 258 578 € 4 272 885 € 3 969 992 € 4 106 939 € 3 423 279 € 3 253 541 € 3 105 469 € 3 041 701 € 2 889 385 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 563 703 € 2 563 703 € 2 563 703 € 2 563 703 € 2 563 703 € 2 563 703 € 2 563 703 € 2 563 703 € 2 563 703 € 2 563 703 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 563 703€ 2 563 703€ 2 563 703€ 2 563 703€ 2 563 703€ 2 563 703€ 2 563 703€ 2 563 703€ 2 563 703€ 2 563 703€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
106 922€ 106 922€ 106 922€ 106 922€ 106 922€ 106 922€ 106 922€ 106 922€ 106 922€ 106 922€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
387 298 € 313 614 € 273 700 € 270 000 € 223 144 € 174 323 € 93 488 € 83 488 € 73 488 € 69 088 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
387 298€ 313 614€ 273 700€ 270 000€ 223 144€ 174 323€ 93 488€ 83 488€ 73 488€ 69 088€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
575 323 € 666 701 € 524 692 € 532 031 € 413 761 € 331 645 € 290 728 € 215 862 € 101 112 € 54 630 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
575 323€ 666 701€ 524 692€ 532 031€ 413 761€ 331 645€ 290 728€ 215 862€ 101 112€ 54 630€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
423 954 € 423 954 € 423 954 € 423 954 € 7 865 € 7 865 € 7 865 € 7 865 € 7 865 € 7 865 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
423 954€ 423 954€ 423 954€ 423 954€ 7 865€ 7 865€ 7 865€ 7 865€ 7 865€ 7 865€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
635 655 € 183 684 € 379 914 € 73 382 € 791 544 € 238 821 € 190 835 € 127 629 € 188 611 € 87 177 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 532 790 € 2 109 075 € 1 355 066 € 1 694 942 € 1 292 001 € 1 108 680 € 835 860 € 941 564 € 886 465 € 637 566 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
587 712 € 653 075 € 537 910 € 507 607 € 408 326 € 338 597 € 280 824 € 251 340 € 201 600 € 151 430 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
295 437€ 361 859€ 258 501€ 246 012€ 157 639€ 112 204€ 90 233€ 84 853€ 61 258€ 38 878€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
292 275€ 291 216€ 279 409€ 261 595€ 250 687€ 226 393€ 190 591€ 166 487€ 140 342€ 112 552€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
50 620 € 36 600 € 11 055 € 10 435 € 8 262 € 12 955 € 14 685 € 14 214 € 18 450 € 24 482 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
50 620€ 36 600€ 11 055€ 10 435€ 8 262€ 12 955€ 14 685€ 14 214€ 18 450€ 24 482€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
728 341 € 815 022 € 565 481 € 667 201 € 605 037 € 454 508 € 333 327 € 480 307 € 479 926 € 319 856 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
383 365 € 412 014 € 253 970 € 313 764 € 224 438 € 175 470 € 115 646 € 179 833 € 199 879 € 118 501 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
12€ 15€ 12€ 36€ 61€ 12€ 138€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
383 353€ 411 999€ 253 958€ 313 728€ 224 377€ 175 458€ 115 508€ 179 833€ 199 879€ 118 501€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
137 402€ 110 797€ 127 825€ 184 473€ 108 074€ 119 554€ 103 827€ 151 029€ 128 963€ 95 880€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
86 633€ 67 655€ 78 270€ 108 305€ 66 494€ 79 397€ 68 677€ 96 710€ 80 091€ 63 079€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
75 291€ 185 259€ 104 037€ 57 659€ 204 439€ 80 068€ 41 755€ 52 710€ 70 993€ 25 711€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
45 650€ 39 297€ 1 379€ 3 000€ 1 592€ 19€ 3 422€ 25€ 16 685€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
166 117 € 604 378 € 240 620 € 509 699 € 270 376 € 302 620 € 207 024 € 195 703 € 186 489 € 141 798 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 368€ 39 943€ 39 500€ 39 162€ 31 971€ 21 934€ 22 913€ 27 363€ 28 939€ 29 384€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
155 749€ 564 435€ 201 120€ 470 537€ 238 405€ 280 686€ 184 111€ 168 340€ 157 550€ 112 414€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 € 7 € 76 € 7 € 67 € 76 € 75 € 75 € 14 € 193 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
8€ 7€ 7€ 7€ 6€ 15€ 15€ 15€ 14€ 193€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
69€ 61€ 61€ 60€ 60€