Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 105 065€ 4 460 896€ 4 449 638€ 4 289 697€ 4 166 806€ 3 387 199€ 2 820 295€ 2 781 355€ 2 608 065€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 013 833 € 4 571 051 € 4 361 221 € 4 397 830 € 4 193 402 € 3 403 293 € 2 821 488 € 2 763 554 € 2 647 536 € 2 331 707 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 548€ 4 402€ 5 577€ 4 803€ 9 160€ 11 776€ 3 305€ 4 499€ 12 889€ 26 076€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
329€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 098 517€ 4 456 494€ 4 444 061€ 4 284 894€ 4 157 645€ 3 375 423€ 2 816 990€ 2 776 856€ 2 595 176€ 2 288 593€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-97 492€ 108 893€ -92 936€ 106 663€ 15 265€ 13 444€ -1 839€ -20 348€ 31 583€ -4 248€
07
V.
Aktivácia
1 173€ 5 666€ 17 002€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 650€ 375€ 3 423€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 610€ 1 262€ 4 519€ 1 470€ 11 332€ 2 650€ 1 859€ 2 547€ 1 847€ 532€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 224 820 € 4 223 734 € 3 943 184 € 4 235 504 € 3 191 392 € 3 084 922 € 2 592 856 € 2 606 353 € 2 406 298 € 2 227 924 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 137€ 3 789€ 4 766€ 3 620€ 6 817€ 8 729€ 2 076€ 3 136€ 10 300€ 22 629€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
425 900€ 299 930€ 257 860€ 272 838€ 221 732€ 233 638€ 210 269€ 190 326€ 188 739€ 261 286€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
677 195€ 640 864€ 1 028 971€ 965 004€ 649 618€ 524 462€ 449 800€ 394 796€ 380 089€ 239 179€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 456 573 € 2 902 856 € 2 284 087 € 2 666 602 € 1 994 167 € 2 047 083 € 1 688 131 € 1 781 359 € 1 630 830 € 1 506 328 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 668 309€ 2 041 385€ 1 618 586€ 1 893 350€ 1 393 844€ 1 443 213€ 1 183 111€ 1 241 844€ 1 172 690€ 1 046 801€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
4 750€ 6 248€ 2 247€ 4 990€ 3 740€ 3 489€ 3 487€ 3 237€ 3 735€ 4 482€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
654 717€ 707 859€ 563 169€ 665 016€ 485 409€ 525 210€ 431 575€ 446 056€ 409 939€ 380 369€
19
E.4.
Sociálne náklady
128 797€ 147 364€ 100 085€ 103 246€ 111 174€ 75 171€ 69 958€ 90 222€ 44 466€ 74 676€
20
F.
Dane a poplatky
33 478€ 34 150€ 34 176€ 33 860€ 32 961€ 31 665€ 32 052€ 31 910€ 29 922€ 32 666€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
556 547€ 313 168€ 289 621€ 272 171€ 270 304€ 225 951€ 199 426€ 191 998€ 167 013€ 150 829€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
328 792€ 313 168€ 289 621€ 272 171€ 270 304€ 225 951€ 199 426€ 191 998€ 167 013€ 150 829€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
227 755€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 133€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
51 332€ 2 445€ 28 147€ 6 020€ 1 686€ 884€ -102€ 2 384€ 94€ 1 695€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 658€ 26 532€ 15 556€ 15 389€ 14 107€ 12 510€ 11 204€ 10 444€ -689€ 11 179€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
789 013 € 347 317 € 418 037 € 162 326 € 1 002 010 € 318 371 € 228 632 € 157 201 € 241 238 € 103 783 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 898 341 € 3 625 206 € 3 065 105 € 3 154 898 € 3 303 903 € 2 633 814 € 2 157 484 € 2 172 749 € 2 066 186 € 1 804 658 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
338 € 12 € 70 € 1 077 € 662 € 715 € 1 222 € 1 330 € 2 167 € 3 591 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
274 € 70 € 1 077 € 631 € 715 € 1 222 € 1 330 € 2 167 € 3 591 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
274€ 70€ 1 077€ 631€ 715€ 1 222€ 1 330€ 2 167€ 3 591€
42
XII.
Kurzové zisky
64€ 12€ 31€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 553 € 3 312 € 1 908 € 3 321 € 2 937 € 1 649 € 1 660 € 1 422 € 1 422 € 1 430 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
292€ 194€ 140€ 683€ 491€ 63€ 57€ 50€ 36€ 65€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 261€ 3 118€ 1 768€ 2 638€ 2 446€ 1 586€ 1 603€ 1 372€ 1 386€ 1 365€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 215 € -3 300 € -1 838 € -2 244 € -2 275 € -934 € -438 € -92 € 745 € 2 161 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
784 798 € 344 017 € 416 199 € 160 082 € 999 735 € 317 437 € 228 194 € 157 109 € 241 983 € 105 944 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
149 143 € 160 333 € 36 285 € 86 700 € 208 191 € 78 616 € 37 359 € 29 480 € 53 372 € 18 767 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
148 084€ 148 527€ 18 471€ 75 792€ 183 898€ 42 813€ 13 256€ 3 335€ 25 581€ 996€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 059€ 11 806€ 17 814€ 10 908€ 24 293€ 35 803€ 24 103€ 26 145€ 27 791€ 17 771€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
635 655 € 183 684 € 379 914 € 73 382 € 791 544 € 238 821 € 190 835 € 127 629 € 188 611 € 87 177 €