Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
153 066€ 102 179€ 110 833€ 109 157€ 95 745€ 99 253€ 93 125€ 66 878€ 76 408€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
482 200 € 502 427 € 358 428 € 381 284 € 395 003 € 372 915 € 370 305 € 300 859 € 321 235 € 297 827 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
17€ 43€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
147 450€ 96 106€ 110 232€ 107 643€ 95 745€ 98 913€ 87 590€ 59 152€ 76 408€ 81 718€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 521€ 135€ 340€ 1 025€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 384€ 14 103€ -12 544€ -3 932€ 14 607€ -5 100€ 4 059€ -9 504€ 9 658€ -8 691€
07
V.
Aktivácia
11 854€ 10 210€ 13 108€ 10 262€ 8 148€ 12 119€ 1 825€ 20 062€ 7 365€ 16 740€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
14 264€ 1 833€ 166€ 4 493€ 18 392€ 3 480€ 1 448€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
321 759€ 367 744€ 247 497€ 265 478€ 276 337€ 266 643€ 271 296€ 212 757€ 224 324€ 206 569€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
407 688 € 373 201 € 394 138 € 405 319 € 389 141 € 371 605 € 312 983 € 290 267 € 366 475 € 366 224 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
91 377€ 72 188€ 69 182€ 75 848€ 67 478€ 63 595€ 63 237€ 57 122€ 50 534€ 63 550€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
53 489€ 32 977€ 40 095€ 41 302€ 44 224€ 46 626€ 34 288€ 25 912€ 63 223€ 63 355€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
193 847 € 188 796 € 196 344 € 201 745 € 190 452 € 179 126 € 155 869 € 153 048 € 187 492 € 179 420 €
16
E.1.
Mzdové náklady
136 707€ 127 569€ 138 679€ 143 886€ 131 395€ 126 501€ 109 713€ 106 978€ 131 793€ 126 712€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
47 615€ 46 685€ 48 589€ 50 018€ 46 406€ 43 455€ 37 139€ 36 472€ 45 575€ 43 976€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 525€ 14 542€ 9 076€ 7 841€ 12 651€ 9 170€ 9 017€ 9 598€ 10 124€ 8 732€
20
F.
Dane a poplatky
5 610€ 6 159€ 10 744€ 5 578€ 5 507€ 5 883€ 3 997€ 3 732€ 3 741€ 3 698€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
59 231€ 67 685€ 73 241€ 76 208€ 77 936€ 73 316€ 52 527€ 48 081€ 53 137€ 54 139€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
59 231€ 67 685€ 73 241€ 76 208€ 77 936€ 73 316€ 52 527€ 48 081€ 53 137€ 54 139€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
650€ 487€ 960€ 1 000€ 440€ 740€ 1 872€ 467€ 3 885€ 1 695€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 484€ 4 909€ 3 572€ 3 638€ 3 104€ 2 319€ 1 193€ 1 905€ 4 463€ 367€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
74 512 € 129 226 € -35 710 € -24 035 € 5 862 € 1 310 € 57 322 € 10 592 € -45 240 € -68 397 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
15 575 € 15 254 € 1 654 € -3 177 € 6 798 € -3 949 € -3 009 € -13 324 € -20 326 € -37 095 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 405 € 5 538 € 5 076 € 6 069 € 5 285 € 4 597 € 8 805 € 7 456 € 10 543 € 8 835 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 075 € 3 332 € 2 748 € 3 738 € 3 735 € 3 235 € 5 455 € 5 118 € 4 258 € 4 197 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 075€ 3 332€ 2 748€ 3 738€ 3 735€ 3 235€ 5 455€ 5 118€ 4 258€ 4 197€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 330€ 2 206€ 2 328€ 2 331€ 1 550€ 1 362€ 3 350€ 2 338€ 6 285€ 4 638€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 405 € -5 538 € -5 076 € -6 069 € -5 285 € -4 597 € -8 804 € -7 456 € -10 542 € -8 834 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
70 107 € 123 688 € -40 786 € -30 104 € 577 € -3 287 € 48 518 € 3 136 € -55 782 € -77 231 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
12 146 € 23 822 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 146€ 23 822€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
57 961 € 99 866 € -40 786 € -30 104 € 577 € -4 247 € 47 558 € 2 176 € -56 742 € -77 231 €