Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
623 990€ 341 309€ 398 553€ 584 830€ 569 460€ 400 170€ 311 133€ 553 295€ 221 445€ 287 623€ 265 874€ 312 842€ 294 738€ 456 012€ 318 662€
02
501
Spotreba materiálu
476 606€ 264 359€ 320 802€ 505 256€ 500 275€ 334 401€ 245 157€ 494 950€ 151 287€ 204 940€ 171 619€ 190 930€ 207 744€ 352 929€ 216 516€
03
502
Spotreba energie
147 384€ 76 951€ 77 752€ 79 574€ 69 185€ 65 769€ 65 976€ 58 345€ 70 158€ 82 683€ 94 255€ 121 912€ 86 994€ 103 083€ 102 146€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 415 775€ 3 655 217€ 1 998 497€ 4 002 229€ 3 236 800€ 3 219 365€ 3 393 400€ 3 067 406€ 3 046 703€ 3 873 361€ 3 838 290€ 3 572 374€ 4 006 349€ 4 884 163€ 3 877 805€
07
511
Opravy a udržiavanie
461 098€ 422 705€ 290 185€ 283 067€ 208 346€ 187 385€ 167 360€ 142 908€ 91 218€ 189 003€ 146 193€ 161 472€ 134 902€ 187 779€ 76 202€
08
512
Cestovné
69 478€ 27 902€ 29 352€ 101 740€ 89 777€ 81 827€ 90 470€ 78 900€ 85 088€ 105 664€ 103 997€ 106 668€ 69 009€ 86 517€ 121 537€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 817€ 4 955€ 3 011€ 5 169€ 4 742€ 3 641€ 4 744€ 4 498€ 3 906€ 4 315€ 4 569€ 5 058€ 4 307€ 4 185€ 4 164€
10
518
Ostatné služby
2 880 382€ 3 199 656€ 1 675 949€ 3 612 253€ 2 933 934€ 2 946 512€ 3 130 826€ 2 841 099€ 2 866 491€ 3 574 379€ 3 583 531€ 3 299 175€ 3 798 132€ 4 605 681€ 3 675 902€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 840 935€ 3 065 521€ 3 775 848€ 3 588 388€ 2 910 585€ 2 928 044€ 2 819 107€ 2 518 805€ 2 386 250€ 2 369 698€ 2 650 268€ 2 913 473€ 2 272 223€ 2 218 310€ 1 831 736€
12
521
Mzdové náklady
2 664 393€ 1 797 724€ 2 659 679€ 2 558 184€ 2 031 560€ 2 043 835€ 2 004 554€ 1 774 482€ 1 673 617€ 1 663 081€ 1 838 162€ 2 063 597€ 1 569 998€ 1 585 477€ 1 324 913€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
895 506€ 966 113€ 902 855€ 847 377€ 698 052€ 705 135€ 683 715€ 611 412€ 590 405€ 588 064€ 623 072€ 702 253€ 531 857€ 526 807€ 420 758€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
67 193€ 72 209€ 70 793€ 54 702€ 35 848€ 33 988€ 33 754€ 30 374€ 30 193€ 28 189€ 30 305€ 33 684€ 25 683€ 26 980€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
180 776€ 180 064€ 125 117€ 113 103€ 131 076€ 126 452€ 88 659€ 88 753€ 90 073€ 88 659€ 143 497€ 107 855€ 126 061€ 78 365€ 86 065€
16
528
Ostatné sociálne náklady
33 067€ 49 412€ 17 405€ 15 021€ 14 049€ 18 633€ 8 426€ 13 784€ 1 962€ 1 705€ 15 233€ 6 085€ 18 624€ 682€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
312 774€ 232 319€ 213 651€ 469 039€ 23 363€ 16 223€ 14 803€ 13 486€ 15 069€ 12 928€ 15 599€ 11 410€ 9 419€ 8 737€ 25 088€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
22 563€ 22 531€ 22 433€ 16 495€ 15 044€ 15 068€ 11 372€ 11 480€ 12 272€ 11 550€ 12 653€ 9 819€ 7 700€ 8 137€ 14 984€
20
538
Ostatné dane a poplatky
290 211€ 209 788€ 191 218€ 452 544€ 8 319€ 1 155€ 3 431€ 2 006€ 2 797€ 1 377€ 2 946€ 1 590€ 1 719€ 599€ 10 104€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1€ 127 117€ 49 429€ 2 225€ 44 330€ 1 051€ 218 678€ 78 904€ 32 021€ 197 853€ 1 400 030€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 824€ 2 232€ 4 220€ 37 443€ 8 453€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
220€ 0€ 66€ 0€ 0€ 578€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
127 117€ 50€ 1 954€ 0€ 0€ 259€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
15 555€ 1 051€ 0€ 41 395€ 23 175€ 18 561€ 38€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1€ 71€ 41 878€ 214 458€ 0€ 0€ 178 319€ 1 397 470€
28
549
Manká a škody
200€ 0€ 0€ 134€ 974€ 1 943€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 949 907€ 420 888€ 2 989 966€ 1 048 035€ 452 693€ 144 547€ 307 652€ 353 525€ 250 343€ 520 868€ 507 342€ 696 067€ 598 295€ 661 970€ 982 569€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 949 907€ 394 378€ 2 989 966€ 1 048 035€ 452 693€ 144 547€ 307 652€ 353 525€ 250 343€ 311 885€ 370 277€ 532 254€ 504 115€ 557 306€ 882 987€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
26 510€ 208 982€ 137 065€ 163 812€ 94 181€ 104 663€ 99 582€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 155 814€ 94 181€ 104 663€ 99 582€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
133 955€ 137 065€ 7 999€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
26 510€ 75 027€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
108 545€ 87 834€ 84 354€ 56 083€ 54 945€ 51 876€ 71 039€ 7 570€ 43 479€ 25 785€ 27 194€ 38 981€ 17 913€ 34 702€ 35 878€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
43€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
25€ 4€ 32€ 101€ 55€ 35€ 51€ 58€ 19€ 222€ 200€ 44€ 108€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
108 520€ 87 791€ 84 329€ 56 051€ 54 844€ 51 820€ 71 004€ 7 519€ 43 479€ 25 727€ 27 175€ 38 759€ 17 713€ 34 657€ 35 771€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
42 641€ 17 056€ 0€ 0€ 4 664€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
42 641€ 17 056€ 0€ 0€ 4 664€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
101 604€ 103 866€ 103 967€ 147 815€ 184 089€ 5 568 957€ 2 392 763€ 3 224 471€ 1 468 722€ 1 866 687€ 1 844 136€ 1 452 420€ 1 882 762€ 527 141€ 1 459 547€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
82 668€ 95 427€ 98 034€ 147 815€ 179 054€ 5 568 899€ 2 390 893€ 3 217 177€ 1 467 779€ 1 862 999€ 1 844 969€ 1 459 662€ 1 871 213€ 525 367€ 1 468 750€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
18 936€ 8 439€ 5 934€ 5 034€ 58€ 1 870€ 7 293€ 943€ 3 689€ -834€ -7 242€ 11 549€ 1 774€ -9 203€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
11 353 531€ 7 906 953€ 9 734 594€ 9 896 420€ 7 431 935€ 12 378 610€ 9 326 952€ 9 740 781€ 7 476 340€ 8 958 001€ 9 367 381€ 9 076 470€ 9 118 384€ 8 988 888€ 9 931 316€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
66 046€ 85 752€ 70 904€ 131 521€ 98 974€ 22 950€ 51 246€ 98 855€ 86 271€ 69 043€ 75 408€ 66 840€ 96 269€ 52 233€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 518€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
66 046€ 85 752€ 70 904€ 131 521€ 98 974€ 22 950€ 51 246€ 98 855€ 86 271€ 69 043€ 75 408€ 66 322€ 96 269€ 52 233€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 79€ 0€ 100€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 79€ 0€ 100€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
166€ 331€ 166€ 0€ 0€ 0€ 6€ 5 918€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
166€ 331€ 166€ 0€ 0€ 0€ 6€ 5 918€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
29 403€ 33 939€ 35 145€ 24 755€ 85 720€ 191 194€ 35 707€ 8 832€ 24 450€ 5 305€ 6 481€ 9 637€ 4 567€ 27 337€ 27 149€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 300€ 900€ 21 220€ 1 094€ 24 350€ 2 531€ 4 470€ 1 600€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 6 286€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
17 015€ 21 155€ 17 980€ 20 792€ 78 022€ 165 171€ 32 662€ 15€ 24€ 4€ 0€ 2 106€ 18 286€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
12 388€ 5 484€ 17 165€ 3 963€ 6 798€ 4 803€ 3 045€ 7 738€ 85€ 5 281€ 3 946€ 5 167€ 861€ 9 051€ 20 863€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
15 155€ 83€ 116 330€ 137 065€ 118 657€ 176 323€ 104 663€ 99 582€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
15 155€ 83€ 116 330€ 137 065€ 118 657€ 176 323€ 104 663€ 99 582€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 162 291€ 104 663€ 99 582€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
116 231€ 137 065€ 118 657€ 14 032€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
15 155€ 83€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
5€ 227€ 113€ 57€ 85€ 68€ 73€ 61€ 177€ 228€ 571€ 808€ 900€ 99€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
227€ 113€ 48€ 85€ 60€ 72€ 61€ 177€ 216€ 551€ 594€ 716€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
5€ 9€ 8€ 1€ 1€ 12€ 19€ 215€ 184€ 99€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 147€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 147€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
8 203 464€ 7 771 278€ 10 646 950€ 8 974 805€ 5 873 521€ 12 427 142€ 9 103 175€ 9 501 222€ 7 163 650€ 8 339 718€ 8 815 169€ 9 106 501€ 8 544 612€ 9 784 695€ 9 720 686€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
7 832 349€ 7 172 888€ 7 470 784€ 7 479 890€ 5 339 365€ 6 622 100€ 6 603 372€ 6 357 028€ 5 677 749€ 6 584 397€ 6 705 550€ 6 874 108€ 6 591 888€ 7 568 933€ 7 440 228€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
371 115€ 598 390€ 3 176 166€ 1 494 915€ 452 693€ 178 371€ 307 652€ 353 525€ 294 452€ 311 885€ 588 955€ 569 698€ 512 970€ 735 626€ 2 280 457€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
81 463€ 5 318 160€ 964 721€ 1 548 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
308 511€ 1 227 429€ 1 242 428€ 1 191 448€ 1 443 435€ 1 520 664€ 1 662 696€ 1 439 753€ 1 480 137€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
8 298 918€ 7 891 361€ 10 753 444€ 9 131 302€ 6 058 300€ 12 656 509€ 9 190 201€ 9 609 054€ 7 390 878€ 8 551 359€ 9 016 285€ 9 360 188€ 8 751 012€ 9 964 052€ 9 753 899€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 054 613€ -15 592€ 1 018 850€ -765 117€ -1 373 635€ 277 899€ -136 751€ -131 727€ -85 462€ -406 642€ -351 095€ 283 718€ -367 372€ 975 165€ -177 417€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 054 613€ -15 592€ 1 018 850€ -765 117€ -1 373 635€ 277 899€ -136 751€ -131 727€ -85 462€ -406 642€ -351 095€ 283 718€ -367 372€ 975 165€ -177 417€