Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
483 796€ 284 534€ 202 608€ 220 411€ 277 806€ 302 770€ 298 878€ 264 519€ 252 953€ 236 000€
02
501
Spotreba materiálu
343 353€ 210 849€ 145 345€ 158 800€ 205 022€ 234 574€ 228 322€ 197 762€ 184 868€ 189 878€
03
502
Spotreba energie
140 443€ 73 685€ 57 263€ 61 611€ 72 784€ 68 196€ 70 556€ 66 757€ 68 086€ 46 122€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
70 428€ 237 179€ 77 035€ 57 254€ 78 177€ 62 786€ 63 064€ 160 252€ 136 600€ 59 176€
07
511
Opravy a udržiavanie
15 969€ 8 217€ 29 099€ 12 450€ 27 429€ 14 600€ 15 839€ 36 357€ 36 434€ 12 391€
08
512
Cestovné
2 959€ 99 579€ 1 199€ 697€ 4 917€ 4 849€ 2 258€ 41 580€ 29 357€ 2 313€
09
513
Náklady na reprezentáciu
759€ 499€ 971€ 325€ 32€ 186€ 65€
10
518
Ostatné služby
50 741€ 129 383€ 46 738€ 44 107€ 45 333€ 42 366€ 44 642€ 82 283€ 70 623€ 44 407€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 971 388€ 1 699 140€ 1 696 967€ 1 682 840€ 1 514 479€ 1 364 304€ 1 344 565€ 1 289 365€ 1 322 014€ 1 197 008€
12
521
Mzdové náklady
1 376 640€ 1 205 184€ 1 204 567€ 1 219 332€ 1 074 885€ 976 344€ 961 676€ 921 443€ 949 569€ 852 302€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
479 247€ 414 185€ 414 323€ 395 721€ 368 880€ 336 497€ 333 434€ 319 392€ 328 767€ 298 013€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 906€ 12 018€ 11 639€ 11 814€ 9 795€ 8 774€ 8 282€ 6 809€ 6 925€ 6 249€
15
527
Zákonné sociálne náklady
101 596€ 67 753€ 66 438€ 55 974€ 60 919€ 42 688€ 41 173€ 41 721€ 36 753€ 40 445€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 281€ 5 788€ 5 913€ 3 331€ 4 507€ 6 703€ 6 653€ 6 703€ 50€ 5 676€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 281€ 5 788€ 5 913€ 3 331€ 4 507€ 6 703€ 6 653€ 6 703€ 50€ 5 676€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
59 912€ 24 755€ 10 330€ 26 183€ 47 778€ 44 484€ 31 142€ 29 006€ 14 769€ 13 523€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
116€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
38€ 55€ 110€ 84€ 361€
26
546
Odpis pohľadávky
537€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
59 758€ 24 700€ 10 220€ 25 768€ 47 778€ 43 948€ 31 142€ 28 645€ 14 769€ 13 523€
28
549
Manká a škody
330€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
47 473€ 38 376€ 41 481€ 39 498€ 39 550€ 45 988€ 46 829€ 47 368€ 47 875€ 40 560€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
47 473€ 38 374€ 41 481€ 39 498€ 39 550€ 45 988€ 46 829€ 47 368€ 47 875€ 40 560€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
221€ 8 808€ 3 180€ 3 658€ 2 832€ 2 676€ 2 611€ 2 878€ 5 895€ 2 929€
47
568
Ostatné finančné náklady
221€ 8 808€ 3 180€ 3 658€ 2 832€ 2 676€ 2 611€ 2 878€ 5 895€ 2 929€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 641 499€ 2 298 581€ 2 037 514€ 2 033 174€ 1 965 129€ 1 829 710€ 1 793 742€ 1 800 090€ 1 780 156€ 1 554 872€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
427 702€ 338 540€ 163 260€ 137 927€ 302 946€ 283 468€ 259 506€ 242 814€ 209 756€ 186 045€
67
602
Tržby z predaja služieb
427 702€ 338 540€ 163 260€ 137 927€ 302 946€ 283 468€ 259 506€ 242 814€ 209 756€ 186 045€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
10 923€ 10 101€ 8 889€ 6 025€ 7 149€ 8 814€ 10 504€ 3 707€ 3 699€ 2 402€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13€ 25€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 923€ 10 101€ 8 889€ 6 025€ 7 149€ 8 814€ 10 504€ 3 694€ 3 674€ 2 402€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
537€ 20 166€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
537€ 20 166€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 166€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
537€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 37€ 551€
102
662
Úroky
0€ 37€ 551€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 297 466€ 2 040 505€ 1 884 869€ 1 864 154€ 1 678 188€ 1 543 463€ 1 547 457€ 1 562 063€ 1 570 822€ 1 389 092€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
71 783€ 91 100€ 80 370€ 77 073€ 103 777€ 88 096€ 49 070€ 59 673€ 46 487€ 10 925€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
38 431€ 32 814€ 36 381€ 33 042€ 35 215€ 42 191€ 42 573€ 42 551€ 42 636€ 33 264€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 127 153€ 1 741 497€ 1 767 848€ 1 749 008€ 1 534 368€ 1 402 129€ 1 426 148€ 1 398 512€ 1 419 313€ 1 336 343€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 748€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
174 824€ 4 760€ 4 556€ 10 777€ 27 503€ 44 813€ 59 695€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
59 829€ 1 433€ 15 223€ 1 363€ 5 484€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
270€ 270€ 270€ 271€ 271€ 270€ 731€ 1 291€ 1 328€ 1 328€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 736 091€ 2 389 146€ 2 057 019€ 2 008 106€ 1 988 282€ 1 836 282€ 1 817 467€ 1 808 584€ 1 784 314€ 1 598 257€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
94 591€ 90 565€ 19 505€ -25 068€ 23 153€ 6 572€ 23 725€ 8 494€ 4 158€ 43 385€
136
591
Splatná daň z príjmov
712€ 572€ 345€ 223€ 594€ 764€ 761€ 776€ 677€ 440€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
93 879€ 89 993€ 19 160€ -25 291€ 22 559€ 5 808€ 22 964€ 7 718€ 3 481€ 42 945€