Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
420 022€ 382 950€ 336 685€ 141 149€ 218 674€ 207 162€ 235 283€ 212 475€ 200 833€ 217 138€ 191 687€ 281 363€ 300 406€ 259 665€ 229 903€
02
501
Spotreba materiálu
343 050€ 304 772€ 309 787€ 119 204€ 186 917€ 173 912€ 187 081€ 168 277€ 158 874€ 169 740€ 138 619€ 131 210€ 152 071€ 108 278€ 108 925€
03
502
Spotreba energie
76 972€ 78 179€ 26 898€ 21 945€ 31 757€ 33 250€ 48 202€ 44 198€ 41 959€ 47 398€ 53 068€ 150 153€ 148 334€ 151 387€ 120 977€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
288 066€ 245 022€ 150 593€ 152 056€ 277 915€ 178 326€ 361 245€ 244 222€ 184 066€ 210 800€ 190 780€ 118 939€ 45 175€ 109 173€ 90 319€
07
511
Opravy a udržiavanie
38 230€ 17 887€ 413€ 264€ 64€ 1 142€ 37 283€ 56 294€ 37 481€ 44 054€ 49 886€ 81 708€ 19 497€ 82 070€ 32 798€
08
512
Cestovné
10 933€ 46 861€ 78€ 3 923€ 2 569€ 2 214€ 1 326€ 1 415€ 1 314€ 736€ 1 045€ 679€ 941€ 607€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
238 902€ 180 274€ 150 180€ 151 715€ 273 928€ 174 615€ 321 748€ 186 602€ 145 170€ 165 432€ 140 158€ 36 187€ 24 999€ 26 162€ 56 913€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 430 989€ 1 291 425€ 1 162 401€ 1 061 423€ 1 132 383€ 977 238€ 934 124€ 872 903€ 845 200€ 769 477€ 727 695€ 694 633€ 704 610€ 743 596€ 750 455€
12
521
Mzdové náklady
1 018 139€ 927 959€ 841 894€ 774 047€ 811 424€ 704 291€ 672 211€ 627 342€ 603 194€ 548 814€ 513 276€ 490 943€ 499 805€ 536 136€ 542 602€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
353 282€ 321 575€ 290 136€ 253 947€ 281 114€ 244 433€ 232 286€ 216 253€ 210 365€ 193 501€ 180 950€ 165 464€ 165 749€ 173 909€ 179 313€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 585€ 9 775€ 6 964€ 4 175€ 1 125€ 3 900€ 3 900€ 4 017€ 3 888€ 3 788€ 3 963€ 4 238€ 4 638€ 5 088€ 1 457€
15
527
Zákonné sociálne náklady
48 983€ 32 117€ 21 539€ 27 000€ 35 126€ 24 615€ 25 727€ 25 292€ 27 753€ 23 374€ 29 506€ 33 989€ 34 419€ 28 463€ 27 082€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 867€ 2 254€ 3 594€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
13 403€ 9 882€ 5 640€ 7 352€ 6 654€ 6 411€ 7 134€ 7 054€ 7 052€ 7 429€ 3 858€ 4 294€ 0€ 0€ 12€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
13 403€ 9 882€ 5 640€ 7 352€ 6 654€ 6 411€ 7 134€ 7 054€ 7 052€ 7 429€ 3 858€ 4 294€ 0€ 0€ 12€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 401€ 99€ 5 429€ 100€ 0€ 66€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
912€ 9€ 100€ 0€ 66€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
2 386€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 489€ 99€ 3 034€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
76 958€ 76 931€ 56 580€ 13 223€ 8 311€ 5 856€ 26 347€ 42 940€ 41 030€ 53 144€ 74 208€ 70 422€ 75 394€ 91 978€ 106 352€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
76 931€ 76 931€ 56 580€ 13 223€ 8 311€ 5 856€ 26 347€ 42 940€ 41 030€ 50 369€ 56 863€ 51 463€ 54 652€ 78 797€ 83 754€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
27€ 2 775€ 17 345€ 18 959€ 20 742€ 13 181€ 22 598€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
27€ 14 570€ 14 992€ 20 023€ 12 707€ 22 598€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 719€ 474€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 775€ 2 775€ 3 968€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
179€ 698€ 324€ 289€ 397€ 407€ 356€ 358€ 406€ 502€ 428€ 599€ 477€ 358€ 485€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
25€ 0€ 0€ 0€ 30€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
179€ 698€ 324€ 289€ 397€ 382€ 356€ 358€ 406€ 502€ 428€ 599€ 477€ 358€ 455€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
167 337€ 136 920€ 69 425€ 64 202€ 121 415€ 130 678€ 122 773€ 128 544€ 115 865€ 107 689€ 114 474€ 110 799€ 95 620€ 74 738€ 72 333€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
167 213€ 136 795€ 68 904€ 64 077€ 121 229€ 129 854€ 122 451€ 125 618€ 114 677€ 106 485€ 111 707€ 110 606€ 95 179€ 74 593€ 72 192€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
123€ 124€ 521€ 124€ 186€ 824€ 322€ 2 926€ 1 188€ 1 204€ 2 768€ 193€ 441€ 145€ 141€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 404 353€ 2 143 927€ 1 787 076€ 1 439 693€ 1 765 749€ 1 506 079€ 1 687 263€ 1 508 496€ 1 394 453€ 1 366 279€ 1 303 130€ 1 281 049€ 1 221 748€ 1 279 509€ 1 249 859€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
341 083€ 225 718€ 84 246€ 61 895€ 194 280€ 169 176€ 152 175€ 151 206€ 154 776€ 154 935€ 161 570€ 146 919€ 215 913€ 162 120€ 194 894€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
341 083€ 225 718€ 84 246€ 61 895€ 194 280€ 169 176€ 152 175€ 151 206€ 154 776€ 154 935€ 161 570€ 146 919€ 215 913€ 162 120€ 194 894€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
130 508€ 126 671€ 67 638€ 50 378€ 104 951€ 107 932€ 122 138€ 124 338€ 115 430€ 113 526€ 111 107€ 101 896€ 5 276€ 341€ 3 490€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
130 508€ 126 671€ 67 638€ 50 378€ 104 951€ 107 932€ 122 138€ 124 338€ 115 430€ 113 526€ 111 107€ 101 896€ 5 276€ 341€ 3 490€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 386€ 14 570€ 23 577€ 20 023€ 12 707€ 22 598€ 15 460€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 386€ 14 570€ 23 577€ 20 023€ 12 707€ 22 598€ 15 460€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 570€ 23 577€ 20 023€ 12 707€ 22 598€ 15 460€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 386€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
591€ 3€ 37€ 75€ 12€ 10€ 15€ 10€ 10€ 18€ 10€ 40€ 33€ 50€ 68€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
591€ 37€ 75€ 12€ 10€ 15€ 9€ 10€ 18€ 10€ 40€ 33€ 50€ 68€
103
663
Kurzové zisky
3€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 924 998€ 1 777 193€ 1 691 833€ 1 329 214€ 1 464 254€ 1 229 417€ 1 406 852€ 1 234 497€ 1 127 549€ 1 105 150€ 999 259€ 992 434€ 982 523€ 1 098 593€ 1 026 772€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
937 488€ 881 857€ 786 096€ 709 230€ 726 539€ 669 971€ 665 359€ 656 236€ 517 801€ 522 667€ 444 143€ 435 487€ 386 335€ 405 970€ 375 540€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
68 029€ 68 029€ 54 517€ 13 223€ 8 311€ 5 856€ 26 024€ 42 510€ 40 600€ 52 714€ 59 531€ 54 238€ 54 652€ 78 797€ 83 754€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
784 557€ 727 494€ 688 021€ 606 761€ 601 422€ 539 631€ 683 275€ 530 917€ 568 506€ 529 520€ 495 585€ 502 709€ 541 535€ 613 827€ 567 014€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
120 958€ 85 911€ 161 136€ 127 982€ 13 959€ 17 696€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 064€ 5 000€ 14 497€ 4 835€ 641€ 249€ 0€ 0€ 0€ 465€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 902€ 8 902€ 2 063€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 397 180€ 2 129 585€ 1 846 140€ 1 441 562€ 1 763 497€ 1 506 535€ 1 681 180€ 1 510 052€ 1 397 764€ 1 388 198€ 1 295 523€ 1 261 312€ 1 216 452€ 1 283 702€ 1 240 684€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-7 173€ -14 342€ 59 065€ 1 869€ -2 252€ 456€ -6 083€ 1 556€ 3 311€ 21 919€ -7 607€ -19 737€ -5 296€ 4 194€ -9 174€
136
591
Splatná daň z príjmov
301€ 162€ 88€ 113€ 12€ 93€ 46€ 2€ 6€ 958€ 180€ 483€ 986€ 1 550€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-7 474€ -14 342€ 58 903€ 1 781€ -2 365€ 444€ -6 176€ 1 510€ 3 310€ 21 913€ -8 566€ -19 917€ -5 779€ 3 208€ -10 724€