Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
834 621€ 533 835€ 591 895€ 697 420€ 768 331€ 744 614€ 653 056€ 611 833€ 549 643€ 463 745€ 449 748€ 439 600€ 454 702€ 469 874€ 414 994€
02
501
Spotreba materiálu
594 208€ 360 669€ 424 025€ 506 569€ 576 993€ 546 768€ 456 557€ 403 109€ 345 615€ 228 631€ 222 751€ 222 356€ 244 396€ 280 300€ 234 292€
03
502
Spotreba energie
231 676€ 169 544€ 159 482€ 168 558€ 173 250€ 179 464€ 179 294€ 193 564€ 186 131€ 213 630€ 206 743€ 195 129€ 181 679€ 160 705€ 151 267€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
8 737€ 3 623€ 8 388€ 22 293€ 18 087€ 18 382€ 17 204€ 15 160€ 17 898€ 21 484€ 20 254€ 22 115€ 28 626€ 28 870€ 29 435€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
184 292€ 278 409€ 254 794€ 187 250€ 214 825€ 340 785€ 283 988€ 356 974€ 198 681€ 61 868€ 83 619€ 86 466€ 79 624€ 108 487€ 99 299€
07
511
Opravy a udržiavanie
29 133€ 203 542€ 14 169€ 17 475€ 76 001€ 151 540€ 156 269€ 273 459€ 125 154€ 7 864€ 17 942€ 16 199€ 17 668€ 62 107€ 13 739€
08
512
Cestovné
5 611€ 116€ 4 431€ 17 716€ 14 614€ 8 050€ 8 528€ 4 084€ 4 173€ 4 895€ 19 776€ 18 719€ 11 084€ 2 409€ 3 689€
09
513
Náklady na reprezentáciu
67€ 0€ 0€ 0€ 25€
10
518
Ostatné služby
149 548€ 74 752€ 236 194€ 152 059€ 124 210€ 181 194€ 119 191€ 79 430€ 69 355€ 49 109€ 45 834€ 51 548€ 50 872€ 43 971€ 81 845€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 396 827€ 2 150 983€ 2 074 311€ 2 043 756€ 1 777 347€ 1 665 940€ 1 567 390€ 1 439 030€ 1 314 491€ 1 258 821€ 1 191 088€ 1 127 940€ 1 123 992€ 1 041 681€ 946 207€
12
521
Mzdové náklady
1 707 121€ 1 561 837€ 1 519 304€ 1 471 908€ 1 288 416€ 1 205 800€ 1 136 696€ 1 044 295€ 959 056€ 918 677€ 876 652€ 825 797€ 826 058€ 765 662€ 697 850€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
603 530€ 538 889€ 499 704€ 519 732€ 455 341€ 425 260€ 401 430€ 364 663€ 329 815€ 317 711€ 291 667€ 279 803€ 278 072€ 258 421€ 233 507€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
86 177€ 50 257€ 55 304€ 52 116€ 33 590€ 34 880€ 29 264€ 30 072€ 25 620€ 22 433€ 22 769€ 22 340€ 19 861€ 17 598€ 14 849€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
13 360€ 13 204€ 11 811€ 15 022€ 12 705€ 12 658€ 11 924€ 9 942€ 8 805€ 7 632€ 7 148€ 816€ 420€ 898€ 461€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
389€ 389€ 389€ 389€ 389€ 389€ 364€ 389€ 74€ 205€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
13 360€ 13 204€ 11 811€ 15 022€ 12 317€ 12 270€ 11 535€ 9 553€ 8 416€ 7 243€ 6 784€ 428€ 346€ 694€ 461€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 724€ 600€ 1 011€ 1 147€ 1 172€ 1 270€ 1 166€ 2 193€ 1 854€ 1 590€ 1 373€ 2 566€ 2 131€ 1 530€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
974€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 011€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 724€ 600€ 173€ 1 172€ 1 270€ 1 166€ 2 138€ 1 854€ 1 590€ 1 373€ 2 566€ 2 111€ 1 530€
28
549
Manká a škody
54€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
78 434€ 81 828€ 83 464€ 93 782€ 186 473€ 169 536€ 146 448€ 122 957€ 111 365€ 187 627€ 177 761€ 172 420€ 196 795€ 123 820€ 114 898€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
78 434€ 81 828€ 83 464€ 93 782€ 186 473€ 169 536€ 146 448€ 122 957€ 111 365€ 110 899€ 112 334€ 115 629€ 117 798€ 69 105€ 60 372€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
76 729€ 65 427€ 56 791€ 78 998€ 54 715€ 54 526€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
76 729€ 65 427€ 56 791€ 78 998€ 54 715€ 54 526€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
269€ 71€ 144€ 188€ 143€ 92€ 72€ 89€ 563€ 1 158€ 2 689€ 9 807€ 2 603€ 2 530€ 2 230€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
22€ 26€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
269€ 71€ 123€ 162€ 139€ 92€ 72€ 89€ 563€ 1 158€ 2 689€ 9 807€ 2 603€ 2 530€ 2 230€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
192 074€ 108 585€ 98 002€ 160 443€ 141 678€ 148 571€ 134 963€ 104 525€ 86 970€ 77 660€ 66 781€ 63 868€ 56 543€ 52 604€ 58 412€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
182 567€ 100 564€ 89 544€ 145 122€ 133 218€ 139 617€ 124 430€ 102 519€ 86 468€ 77 660€ 66 781€ 63 868€ 56 542€ 52 604€ 58 412€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
9 506€ 8 021€ 8 458€ 15 321€ 8 460€ 8 953€ 10 533€ 2 007€ 502€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 701 602€ 3 167 516€ 3 115 433€ 3 197 861€ 3 102 649€ 3 083 368€ 2 799 112€ 2 646 516€ 2 272 710€ 2 060 366€ 1 980 425€ 1 902 291€ 1 917 244€ 1 802 026€ 1 638 030€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
683 464€ 292 772€ 242 407€ 658 061€ 676 410€ 616 789€ 506 670€ 479 181€ 348 257€ 305 621€ 299 585€ 295 335€ 356 391€ 297 313€ 291 073€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
669 470€ 286 266€ 230 386€ 626 280€ 648 424€ 588 724€ 480 848€ 457 109€ 323 053€ 275 656€ 271 408€ 266 207€ 318 189€ 260 388€ 254 744€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
13 993€ 6 506€ 12 021€ 31 781€ 27 987€ 28 065€ 25 822€ 22 072€ 25 205€ 29 966€ 28 177€ 29 128€ 38 202€ 36 926€ 36 329€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
53 044€ 29 755€ 37 187€ 35 670€ 41 611€ 30 956€ 32 931€ 17 840€ 3 621€ 4 354€ 3 328€ 3 031€ 25€ 36€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
53 044€ 29 755€ 37 187€ 35 670€ 41 611€ 30 956€ 32 931€ 17 840€ 3 621€ 4 354€ 3 328€ 3 031€ 25€ 36€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
73 870€ 65 427€ 76 791€ 58 998€ 54 715€ 54 526€ 82 541€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
73 870€ 65 427€ 76 791€ 58 998€ 54 715€ 54 526€ 82 541€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
73 870€ 65 427€ 76 791€ 58 998€ 54 715€ 54 526€ 82 541€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 12€ 50€ 264€ 236€ 1 455€ 1 587€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3€ 12€ 50€ 264€ 236€ 1 455€ 1 587€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 970 336€ 2 849 933€ 2 843 851€ 2 517 845€ 2 385 427€ 2 440 320€ 2 265 321€ 2 148 183€ 1 888 788€ 1 682 094€ 1 621 990€ 1 517 982€ 1 464 643€ 1 438 908€ 1 278 848€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
935 847€ 792 405€ 870 538€ 794 268€ 702 516€ 682 665€ 631 310€ 613 816€ 497 344€ 381 758€ 382 657€ 355 907€ 317 537€ 384 315€ 346 443€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
64 219€ 68 015€ 70 415€ 81 507€ 165 414€ 148 919€ 125 831€ 102 340€ 90 748€ 89 962€ 90 765€ 94 094€ 96 262€ 64 215€ 58 381€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 948 133€ 1 962 071€ 1 886 586€ 1 611 724€ 1 486 739€ 1 581 075€ 1 480 621€ 1 403 591€ 1 269 509€ 1 187 330€ 1 115 282€ 1 027 601€ 1 013 537€ 972 206€ 860 863€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 674€ 13 271€ 12 507€ 11 734€ 20 909€ 20 617€ 20 617€ 20 617€ 20 617€ 20 617€ 20 768€ 20 893€ 20 893€ 4 247€ 1 348€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
7 921€ 13 628€ 1 663€ 6 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 600€ 11 140€ 9 698€ 7 044€ 6 941€ 7 819€ 10 570€ 2 107€ 11 717€ 18 844€ 15 772€ 13 282€ 11 169€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
541€ 541€ 541€ 541€ 151€ 320€ 802€ 642€ 642€ 642€ 643€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 706 844€ 3 172 460€ 3 123 445€ 3 211 576€ 3 103 447€ 3 088 064€ 2 804 921€ 2 645 204€ 2 314 540€ 2 057 509€ 2 001 744€ 1 875 609€ 1 876 011€ 1 792 238€ 1 654 049€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
5 243€ 4 945€ 8 012€ 13 715€ 798€ 4 696€ 5 809€ -1 312€ 41 829€ -2 857€ 21 318€ -26 682€ -41 234€ -9 788€ 16 019€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 190€ 1 165€ 998€ 2 018€ 1 107€ 1 235€ 655€ 268€ 994€ 592€ 1 608€ 1 005€ 735€ 880€ 5 563€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 052€ 3 780€ 7 015€ 11 698€ -309€ 3 461€ 5 154€ -1 580€ 40 835€ -3 450€ 19 710€ -27 687€ -41 968€ -10 668€ 10 456€