Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Pezinok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
86 924€ 86 836€ 85 178€ 85 223€ 83 854€ 89 563€ 67 853€ 80 787€ 94 122€ 110 472€ 105 481€ 110 768€ 111 019€ 68 251€ 66 817€ 63 384€
02
501
Spotreba materiálu
57 913€ 54 371€ 64 833€ 64 688€ 57 740€ 74 621€ 54 233€ 62 041€ 63 990€ 72 771€ 58 109€ 63 518€ 55 916€ 45 980€ 34 276€ 36 811€
03
502
Spotreba energie
29 011€ 32 465€ 20 345€ 20 535€ 26 114€ 14 941€ 13 620€ 18 746€ 30 132€ 37 702€ 47 372€ 47 249€ 55 103€ 22 271€ 32 540€ 26 573€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
48 552€ 36 577€ 43 774€ 38 432€ 45 595€ 44 468€ 42 944€ 49 399€ 36 865€ 51 966€ 52 705€ 29 597€ 27 035€ 15 996€ 31 422€ 29 241€
07
511
Opravy a udržiavanie
21 364€ 10 260€ 18 182€ 13 627€ 18 278€ 15 257€ 19 318€ 26 105€ 9 949€ 12 679€ 15 509€ 2 566€ 5 093€ 1 267€ 2 706€ 9 318€
08
512
Cestovné
2 649€ 2 911€ 1 745€ 1 487€ 2 008€ 2 146€ 2 165€ 1 524€ 1 453€ 1 093€ 1 186€ 870€ 590€ 17€ 157€ 86€
09
513
Náklady na reprezentáciu
36€ 47€ 84€ 78€ 89€ 97€ 30€ 19€ 95€ 19€ 18€ 17€ 0€ 19€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
24 503€ 23 359€ 23 763€ 23 240€ 25 220€ 26 967€ 21 432€ 21 750€ 25 368€ 38 175€ 35 992€ 26 144€ 21 352€ 14 692€ 28 559€ 19 837€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 608 014€ 1 420 095€ 1 348 527€ 1 342 793€ 1 050 724€ 842 732€ 771 586€ 711 149€ 674 593€ 659 693€ 640 736€ 594 184€ 645 345€ 302 219€ 318 892€ 263 816€
12
521
Mzdové náklady
1 101 421€ 1 006 042€ 954 963€ 953 036€ 745 283€ 592 857€ 543 165€ 503 923€ 478 495€ 468 697€ 450 982€ 420 062€ 459 561€ 209 671€ 231 155€ 187 346€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
385 089€ 351 784€ 333 393€ 331 850€ 260 026€ 209 777€ 189 546€ 173 181€ 165 219€ 162 680€ 157 071€ 144 528€ 158 609€ 70 714€ 70 449€ 63 833€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 014€ 9 036€ 8 012€ 7 579€ 5 348€ 4 584€ 3 037€ 2 659€ 1 834€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
109 490€ 53 233€ 52 159€ 50 327€ 40 067€ 35 514€ 35 838€ 31 386€ 29 045€ 28 315€ 32 683€ 29 594€ 27 175€ 21 834€ 17 288€ 12 637€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 082€ 2 426€ 2 336€ 2 441€ 3 068€ 3 115€ 2 725€ 2 633€ 4 649€ 4 419€ 4 873€ 2 550€ 3 634€ 3 353€ 3 953€ 6 452€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
662€ 347€ 347€ 347€ 620€ 620€ 663€ 663€ 2 473€ 2 473€ 2 388€ 2 384€ 2 342€ 2 061€ 1 720€ 2 559€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 420€ 2 079€ 1 989€ 2 095€ 2 448€ 2 496€ 2 063€ 1 970€ 2 176€ 1 946€ 2 486€ 166€ 1 292€ 1 292€ 2 234€ 3 893€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
155 648€ 128 836€ 130 723€ 117 900€ 132 526€ 126 283€ 127 974€ 126 261€ 573 718€ 273 054€ 146 156€ 129 631€ 130 149€ 33 359€ 12 661€ 9 311€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
403 341€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 21€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30€ 87€ 64€ 983€ 6€ 2 010€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
19 428€ 16 864€ 23 549€ 26 761€ 12 275€ 1 008€ 28 899€ 132 409€ 18 058€ 8 759€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
155 648€ 128 836€ 111 265€ 100 949€ 108 978€ 99 521€ 115 700€ 125 189€ 140 494€ 140 645€ 128 098€ 120 866€ 128 118€ 33 359€ 12 661€ 9 311€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
12 999€ 12 315€ 11 666€ 14 641€ 46 060€ 47 129€ 58 155€ 57 943€ 43 618€ 63 242€ 99 497€ 151 415€ 228 645€ 24 217€ 21 776€ 15 084€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 999€ 12 269€ 11 539€ 12 209€ 33 839€ 33 540€ 38 254€ 38 940€ 33 201€ 32 164€ 27 390€ 91 956€ 100 028€ 9 888€ 9 888€ 10 105€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
46€ 128€ 2 432€ 12 221€ 13 589€ 19 901€ 19 003€ 10 417€ 31 078€ 72 107€ 59 459€ 128 617€ 14 329€ 11 888€ 4 979€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
46€ 128€ 102€ 190€ 2 998€ 37 285€ 35 800€ 43 816€ 9 924€ 11 888€ 4 979€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 330€ 12 031€ 13 589€ 19 901€ 19 003€ 7 418€ 31 078€ 34 822€ 23 659€ 84 800€ 4 405€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
28€ 1 275€ 2 469€ 905€ 664€ 633€ 639€ 617€ 830€ 867€ 751€ 825€ 1 589€ 661€ 787€ 8€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
28€ 1 275€ 2 469€ 905€ 664€ 633€ 639€ 617€ 830€ 867€ 751€ 825€ 1 589€ 661€ 787€ 8€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 067€ 5 151€ 1 027€ 5 857€ -5 105€ 4 810€ 24 726€ 40 098€ 58 303€ 66 179€ 58 670€ 56 280€ 59 147€ 49 518€ 22 777€ 25 301€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 750€ 1 314€ 1 027€ 6 676€ 9 825€ 9 609€ 27 607€ 29 302€ 27 967€ 35 040€ 31 060€ 29 055€ 9 592€ 14 623€ 11 784€ 25 301€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 318€ 3 837€ -819€ -14 930€ -4 799€ -2 880€ 10 796€ 30 336€ 31 139€ 27 610€ 27 224€ 49 556€ 34 895€ 10 993€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 918 314€ 1 693 512€ 1 625 701€ 1 608 192€ 1 357 387€ 1 158 735€ 1 096 601€ 1 068 886€ 1 486 698€ 1 229 892€ 1 108 869€ 1 075 250€ 1 206 564€ 497 573€ 479 085€ 412 597€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 4 442€ 6 090€ 17 951€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 4 442€ 6 090€ 17 951€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 854€ 4 531€ 568€ 6 676€ 14 844€ 28 279€ 34 373€ 43 437€ 632 024€ 40 076€ 366 336€ 35 093€ 37 082€ 10 201€ 13 298€ 4 768€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24€ 587 451€ 331 000€ 1 000€ 0€ 333€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
160€ 245€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 854€ 4 531€ 568€ 6 676€ 14 844€ 28 279€ 34 373€ 43 253€ 44 328€ 40 076€ 35 336€ 34 093€ 37 082€ 9 868€ 13 298€ 4 768€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
46€ 128€ 19 530€ 18 565€ 15 262€ 16 962€ 8 551€ 5 225€ 22 847€ 161 887€ 53 857€ 52 537€ 25 009€ 11 888€ 12 503€ 27 554€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
46€ 128€ 19 530€ 18 565€ 15 262€ 16 962€ 8 551€ 5 225€ 22 847€ 161 887€ 53 857€ 52 537€ 25 009€ 11 888€ 12 503€ 27 554€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
46€ 128€ 102€ 190€ 2 998€ 37 285€ 35 800€ 43 816€ 25 009€ 11 888€ 12 503€ 7 524€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
19 428€ 18 375€ 15 262€ 16 962€ 8 551€ 2 227€ 22 847€ 124 602€ 18 058€ 8 721€ 0€ 0€ 0€ 20 031€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 907 957€ 1 680 463€ 1 601 616€ 1 578 146€ 1 310 493€ 1 105 554€ 1 043 872€ 1 016 094€ 1 397 187€ 1 018 358€ 980 731€ 968 677€ 1 040 549€ 453 807€ 422 208€ 411 199€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 896 978€ 1 668 318€ 1 587 522€ 1 566 921€ 1 277 085€ 1 069 863€ 1 000 376€ 971 016€ 950 597€ 968 653€ 936 389€ 855 700€ 907 793€ 431 530€ 412 320€ 401 094€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 948€ 3 198€ 2 448€ 3 107€ 24 708€ 24 408€ 27 343€ 27 888€ 428 721€ 25 380€ 23 066€ 91 620€ 110 065€ 9 888€ 9 888€ 10 105€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
2 028€ 4 567€ 4 851€ 7 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 607€ 3 984€ 6 399€ 622€ 8 304€ 10 886€ 13 978€ 14 874€ 15 337€ 21 681€ 20 747€ 21 021€ 22 355€ 12 390€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
396€ 396€ 396€ 396€ 396€ 396€ 2 175€ 2 316€ 2 532€ 2 644€ 529€ 336€ 336€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 910 857€ 1 685 122€ 1 621 713€ 1 603 387€ 1 340 598€ 1 150 795€ 1 086 795€ 1 064 756€ 2 052 059€ 1 220 321€ 1 400 924€ 1 056 306€ 1 102 640€ 480 338€ 454 099€ 461 472€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-7 457€ -8 390€ -3 988€ -4 805€ -16 788€ -7 940€ -9 806€ -4 129€ 565 361€ -9 572€ 292 056€ -18 943€ -103 923€ -17 235€ -24 986€ 48 875€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-7 457€ -8 390€ -3 988€ -4 805€ -16 788€ -7 940€ -9 806€ -4 129€ 565 361€ -9 572€ 292 056€ -18 943€ -103 923€ -17 235€ -24 986€ 48 875€