Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národné osvetové centrum

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
175 067€ 183 733€ 252 485€ 150 363€ 147 434€ 277 847€ 252 301€ 285 428€ 263 346€ 215 302€ 232 449€ 228 240€
02
501
Spotreba materiálu
71 147€ 88 573€ 160 316€ 31 802€ 75 557€ 170 982€ 83 659€ 79 530€ 87 698€ 72 953€ 92 131€ 123 039€
03
502
Spotreba energie
103 920€ 95 160€ 92 169€ 118 560€ 71 877€ 106 866€ 168 642€ 205 898€ 175 648€ 142 350€ 140 318€ 105 200€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
4 433 840€ 3 543 588€ 3 092 119€ 1 118 642€ 6 025 621€ 1 136 263€ 1 315 200€ 775 821€ 714 994€ 931 081€ 3 061 299€ 984 993€
07
511
Opravy a udržiavanie
184 188€ 50 252€ 70 306€ 104 871€ 21 836€ 201 039€ 139 395€ 32 010€ 48 344€ 111 490€ 98 034€ 149 023€
08
512
Cestovné
17 843€ 11 860€ 14 829€ 14 583€ 25 889€ 20 002€ 12 092€ 9 382€ 8 592€ 65 978€ 132 107€ 80 457€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 326€ 7 450€ 9 164€ 8 558€ 3 834€ 2 430€ 1 925€ 799€ 1 075€ 1 660€ 1 412€ 1 377€
10
518
Ostatné služby
4 229 482€ 3 474 026€ 2 997 821€ 990 629€ 5 974 062€ 912 792€ 1 161 787€ 733 630€ 656 982€ 751 953€ 2 829 745€ 754 135€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 896 794€ 1 876 676€ 1 691 697€ 1 631 218€ 1 817 472€ 1 485 605€ 1 414 796€ 1 383 657€ 1 358 870€ 1 351 111€ 1 433 965€ 1 027 054€
12
521
Mzdové náklady
1 327 320€ 1 305 705€ 1 221 095€ 1 175 013€ 1 307 065€ 1 059 913€ 990 488€ 1 036 561€ 1 017 310€ 1 002 949€ 1 145 859€ 739 471€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
467 249€ 454 141€ 414 927€ 394 137€ 445 691€ 365 625€ 336 952€ 292 794€ 287 343€ 291 762€ 280 699€ 225 369€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 097€ 3 503€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
93 744€ 109 099€ 51 492€ 59 683€ 64 716€ 60 067€ 87 356€ 54 301€ 51 424€ 56 400€ 7 407€ 62 215€
16
528
Ostatné sociálne náklady
3 384€ 4 228€ 4 183€ 2 385€ 0€ 2 793€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
24 635€ 24 849€ 27 195€ 27 049€ 23 542€ 24 881€ 35 137€ 36 280€ 34 196€ 38 019€ 23 546€ 18 353€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
16 673€ 16 650€ 19 359€ 19 176€ 15 219€ 17 603€ 24 757€ 23 861€ 22 581€ 22 581€ 12 127€ 13 958€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 961€ 8 199€ 7 836€ 7 872€ 8 323€ 7 277€ 10 380€ 12 419€ 11 615€ 15 437€ 11 419€ 4 395€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
46 552€ 15 043€ 58 522€ 177 027€ 63 856€ 60 804€ 62 066€ 74 518€ 93 502€ 23 743€ 2 158€ 1 752€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
13€ 17€ 4€ 0€ 92€ 85€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
27€ 2 224€ 1 376€ 1 812€ 400€ 1 929€ 4 552€ 669€ 437€ 125€ 33€
26
546
Odpis pohľadávky
105 301€ 0€ 0€ 5 350€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
46 525€ 12 819€ 57 147€ 69 720€ 62 129€ 60 404€ 60 124€ 69 329€ 92 829€ 17 955€ 1 941€ 1 635€
28
549
Manká a škody
194€ 1 727€ 620€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
3 080 270€ 4 561 713€ 4 950 928€ 5 855 013€ 2 108 529€ 1 360 693€ 1 471 708€ 345 206€ 230 692€ 218 099€ 156 132€ 126 869€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 080 270€ 4 553 713€ 4 950 928€ 5 851 703€ 2 102 952€ 1 342 693€ 1 434 737€ 345 206€ 230 692€ 218 099€ 156 132€ 126 869€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
8 000€ 3 310€ 5 577€ 18 000€ 36 971€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
36 971€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 000€ 3 310€ 5 577€ 18 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 724€ 2 622€ 111€ 116€ 836€ 128€ 132€ 2 487€ 1 084€ 154€ 19 255€ 3 604€
42
562
Úroky
11€ 2 224€ 595€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
6€ 15€ 27€ 47€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 724€ 2 616€ 96€ 116€ 836€ 128€ 121€ 237€ 442€ 154€ 19 255€ 3 604€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
9 658 880€ 10 208 225€ 10 073 057€ 8 959 428€ 10 187 290€ 4 346 220€ 4 551 340€ 2 903 397€ 2 696 683€ 2 777 509€ 4 928 804€ 2 390 865€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
487 183€ 327 370€ 313 015€ 274 115€ 286 438€ 281 547€ 326 845€ 413 529€ 456 949€ 584 659€ 620 263€ 290 055€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
173€ 747€ 955€ 948€ 841€ 64€ 1 474€ 4 071€ 5 357€ 6 030€ 3 308€ 5 835€
67
602
Tržby z predaja služieb
487 010€ 326 624€ 312 060€ 273 167€ 285 597€ 281 483€ 325 371€ 409 458€ 451 592€ 578 628€ 616 955€ 284 220€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
-51€ 2 421€ -1 404€ -7 304€ -1 740€ -983€ -503€ -1 369€ -353€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
-51€ 2 421€ -1 404€ -7 304€ -1 740€ -983€ -503€ -1 369€ -353€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
6 191€ 4 823€ 5 054€ 6 072€ 5 353€ 8 705€ 14 935€ 18 756€ 161 712€ 117 737€ 43 633€ 29 709€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 109€ 3 100€ 200€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
5 330€ 567€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
208€ 1 117€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
500€ 217€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 374€ 4 823€ 5 054€ 6 072€ 5 353€ 3 375€ 14 151€ 14 539€ 161 512€ 117 737€ 43 133€ 29 709€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
8 000€ 3 310€ 22 570€ 12 577€ 32 608€ 27 571€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
8 000€ 3 310€ 22 570€ 12 577€ 32 608€ 27 571€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
32 608€ 27 571€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 000€ 3 310€ 11 000€ 12 577€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 570€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1€ 68€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
1€ 68€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
8 972 692€ 9 682 017€ 9 773 985€ 8 503 404€ 9 912 897€ 4 155 448€ 4 185 803€ 2 559 256€ 2 080 708€ 2 078 380€ 4 278 906€ 2 089 504€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
5 857 701€ 5 096 596€ 4 801 373€ 2 626 502€ 7 794 185€ 2 796 629€ 2 751 441€ 2 217 626€ 1 852 295€ 1 748 431€ 4 124 070€ 1 829 890€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 075 459€ 4 546 091€ 4 943 281€ 5 839 571€ 2 097 603€ 1 328 268€ 1 400 569€ 341 630€ 228 413€ 324 868€ 154 836€ 126 869€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
200€ 5 000€ 3 000€ 0€ 0€ 5 081€ 0€ 132 653€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 33 000€ 17 500€ 25 000€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 92€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 000€ 5 000€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 331€ 4 331€ 4 331€ 4 331€ 3 609€ 2 451€ 13 793€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
9 474 015€ 10 016 631€ 10 093 961€ 8 798 857€ 10 215 526€ 4 477 324€ 4 554 720€ 2 990 172€ 2 699 016€ 2 780 776€ 4 942 802€ 2 409 268€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-184 865€ -191 594€ 20 904€ -160 571€ 28 236€ 131 104€ 3 380€ 86 775€ 2 332€ 3 267€ 13 998€ 18 403€
136
591
Splatná daň z príjmov
265€ 245€ 225€ 519€ 1 324€ 41€ 764€ 74€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-185 130€ -191 839€ 20 678€ -160 722€ 27 718€ 129 780€ 3 339€ 86 010€ 2 259€ 3 267€ 13 998€ 18 403€