Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
94 437€ 59 854€ 56 250€ 185 958€ 126 641€ 69 746€ 82 624€ 60 649€ 70 924€ 85 706€ 51 151€ 75 306€ 53 684€ 38 881€ 62 060€ 64 220€
02
501
Spotreba materiálu
55 683€ 23 595€ 26 101€ 148 493€ 95 543€ 41 470€ 54 960€ 37 909€ 37 147€ 59 296€ 46 277€ 74 682€ 52 950€ 32 774€ 51 273€ 55 102€
03
502
Spotreba energie
38 754€ 36 259€ 30 149€ 37 466€ 31 097€ 28 276€ 27 664€ 22 740€ 33 778€ 26 410€ 4 874€ 624€ 734€ 6 108€ 10 787€ 9 119€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
414 027€ 344 926€ 319 357€ 443 938€ 553 607€ 458 217€ 403 382€ 352 797€ 497 242€ 507 526€ 508 549€ 518 540€ 486 530€ 448 274€ 557 835€ 527 017€
07
511
Opravy a udržiavanie
18 145€ 4 298€ 15 878€ 17 196€ 20 067€ 19 201€ 4 478€ 4 619€ 2 010€ 27 562€ 7 959€ 3 378€ 1 643€ 2 006€ 14 466€ 7 634€
08
512
Cestovné
8 881€ 5 766€ 1 491€ 888€ 19 537€ 14 027€ 38 116€ 24 763€ 28 157€ 36 931€ 46 651€ 46 267€ 30 146€ 29 530€ 33 032€ 34 881€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 723€ 2 778€ 2 528€ 8 640€ 7 352€ 5 042€ 6 852€ 4 219€ 2 849€ 4 121€ 4 402€ 5 816€ 7 707€ 5 944€ 6 971€ 5 399€
10
518
Ostatné služby
383 278€ 332 083€ 299 461€ 417 213€ 506 651€ 419 947€ 353 936€ 319 197€ 464 225€ 438 912€ 449 537€ 463 079€ 447 033€ 410 794€ 503 365€ 479 104€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 091 382€ 991 097€ 999 736€ 1 023 450€ 975 497€ 817 005€ 752 421€ 730 414€ 713 359€ 745 055€ 654 178€ 678 690€ 645 639€ 605 233€ 655 524€ 628 533€
12
521
Mzdové náklady
773 833€ 705 112€ 710 313€ 732 615€ 704 013€ 590 909€ 545 614€ 526 949€ 512 413€ 536 301€ 471 342€ 510 529€ 481 886€ 443 950€ 484 329€ 464 007€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
266 894€ 245 000€ 246 081€ 251 689€ 237 317€ 199 224€ 180 337€ 180 232€ 178 341€ 183 217€ 161 335€ 147 928€ 144 415€ 137 266€ 144 925€ 143 624€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 817€ 8 942€ 8 416€ 8 202€ 5 530€ 3 398€ 2 774€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
40 838€ 32 043€ 34 926€ 30 945€ 28 636€ 23 475€ 23 696€ 23 233€ 22 605€ 25 538€ 21 500€ 20 233€ 19 338€ 24 017€ 26 270€ 20 903€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 092€ 4 513€ 3 668€ 3 335€ 8 245€ 9 292€ 8 105€ 6 259€ 3 840€ 3 413€ 1 907€ 371€ 1 099€ 1 078€ 369€ 1 262€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 140€ 2 151€ 1 732€ 1 334€ 7 518€ 7 490€ 7 810€ 5 997€ 2 522€ 2 169€ 896€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 952€ 2 363€ 1 936€ 2 001€ 728€ 1 802€ 295€ 262€ 1 318€ 1 244€ 1 011€ 353€ 1 099€ 1 078€ 369€ 1 262€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
79 408€ 11 337€ 14 103€ 13 487€ 12 719€ 12 786€ 6 471€ 12 612€ 29 016€ 5 226€ 6 326€ 11 395€ 4 847€ 7 354€ 6 937€ 10 092€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 11€ 3€ 3€ 2€ 25€ 0€ 337€ 1 905€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 384€ 5 222€ 6€ 0€ 0€ 3€ 1€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
28€ 890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
79 408€ 11 277€ 12 708€ 11 204€ 7 452€ 7 941€ 6 429€ 12 584€ 28 978€ 4 336€ 5 639€ 9 485€ 4 822€ 7 274€ 6 523€ 8 187€
28
549
Manká a škody
2 279€ 45€ 4 843€ 43€ 38€ 681€ 1 908€ 0€ 76€ 77€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
17 621€ 16 776€ 7 989€ 8 703€ 13 889€ 18 141€ 42 769€ 42 886€ 47 708€ 60 410€ 55 143€ 62 578€ 65 334€ 45 505€ 45 507€ 61 274€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 621€ 16 776€ 7 989€ 8 703€ 13 889€ 18 141€ 42 769€ 42 886€ 47 708€ 60 410€ 34 728€ 38 911€ 39 078€ 26 187€ 27 463€ 22 939€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
20 415€ 23 667€ 26 256€ 19 318€ 18 044€ 38 335€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 415€ 23 667€ 26 256€ 19 318€ 18 044€ 38 335€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 131€ 857€ 818€ 761€ 1 052€ 822€ 712€ 670€ 719€ 909€ 1 169€ 325€ 1 530€ 1 475€ 1 830€ 3 695€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
49€ 33€ 6€ 4€ 11€ 56€ 3€ 36€ 16€ 65€ 147€ 187€ 78€ 91€ 119€ 1 966€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 083€ 825€ 812€ 757€ 1 041€ 766€ 710€ 634€ 703€ 845€ 1 023€ 139€ 1 451€ 1 384€ 1 710€ 1 728€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 2€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 703 098€ 1 429 722€ 1 401 920€ 1 679 632€ 1 691 649€ 1 386 010€ 1 296 484€ 1 206 287€ 1 362 808€ 1 408 246€ 1 278 423€ 1 347 206€ 1 258 662€ 1 147 799€ 1 330 062€ 1 296 095€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
30 335€ 22 885€ 23 680€ 21 039€ 36 649€ 26 014€ 25 129€ 24 364€ 32 121€ 206 506€ 21 706€ 22 820€ 20 826€ 17 226€ 23 097€ 25 461€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
16 989€ 14 788€ 19 984€ 14 994€ 17 137€ 14 005€ 17 770€ 14 699€ 17 711€ 14 914€ 17 395€ 18 910€ 17 998€ 14 815€ 16 187€ 16 283€
67
602
Tržby z predaja služieb
13 346€ 8 097€ 3 696€ 6 045€ 19 512€ 12 008€ 7 359€ 9 666€ 14 410€ 191 592€ 4 311€ 3 911€ 2 828€ 2 410€ 6 910€ 9 178€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
14 586€ 13 355€ 7 859€ 33 071€ 13 013€ 30 425€ 13 102€ 15 650€ 33 924€ 10 716€ 344€ 2 265€ -35€ 33 130€ 22 817€ 20 597€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
14 586€ 13 355€ 7 859€ 33 071€ 13 013€ 30 425€ 13 102€ 15 650€ 33 924€ 10 716€ 344€ 2 265€ -35€ 33 130€ 22 817€ 20 597€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
49 541€ 25 264€ 17 392€ 6 056€ 19 416€ 21 211€ 6 475€ 16 557€ 28 627€ 8 029€ 3 363€ 12 572€ 15 755€ 36 302€ 29 699€ 102 056€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 1 651€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 831€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
207€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
49 541€ 25 264€ 15 561€ 6 056€ 19 416€ 21 211€ 6 475€ 16 351€ 28 627€ 8 029€ 3 363€ 12 572€ 15 755€ 34 151€ 29 699€ 102 056€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
23 667€ 26 256€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
23 667€ 26 256€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 667€ 26 256€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 6€ 1€ 1€ 4€ 0€ 2€ 1€ 0€ 3€ 1€ 62€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 4€ 0€ 2€ 1€ 0€ 3€ 1€ 62€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
15€ 0€ 19 318€ 18 044€ 17 287€ 21 048€
110
672
Náhrady škôd
15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 19 318€ 18 044€ 17 287€ 21 048€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 609 723€ 1 368 355€ 1 391 320€ 1 619 652€ 1 622 997€ 1 309 746€ 1 252 028€ 1 149 906€ 1 268 523€ 1 183 284€ 1 236 774€ 1 290 630€ 1 212 142€ 1 043 640€ 1 253 462€ 1 142 827€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 595 043€ 1 352 346€ 1 383 781€ 1 617 998€ 1 616 873€ 1 299 640€ 1 211 749€ 1 108 407€ 1 213 027€ 1 104 123€ 1 184 338€ 1 192 158€ 1 121 436€ 990 661€ 1 188 749€ 1 093 447€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
14 680€ 15 647€ 6 860€ 1 583€ 5 897€ 9 878€ 28 552€ 36 272€ 40 796€ 53 958€ 28 631€ 34 713€ 34 479€ 19 622€ 21 368€ 12 664€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
362€ 679€ 1 000€ 2 000€ 1 000€ 1 000€ 1 500€ 1 000€ 1 660€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
14 472€ 23 977€ 21 577€ 62 342€ 55 000€ 31 536€ 35 000€ 34 644€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 500€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 6 745€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
71€ 227€ 227€ 227€ 227€ 227€ 227€ 227€ 417€ 227€ 320€ 600€ 413€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 704 185€ 1 429 859€ 1 440 266€ 1 679 818€ 1 692 075€ 1 387 401€ 1 296 735€ 1 206 479€ 1 363 200€ 1 408 536€ 1 285 856€ 1 354 545€ 1 268 006€ 1 148 344€ 1 346 363€ 1 312 052€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 087€ 137€ 38 346€ 185€ 426€ 1 391€ 250€ 191€ 391€ 290€ 7 433€ 7 339€ 9 344€ 545€ 16 300€ 15 957€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 087€ 137€ 38 346€ 185€ 426€ 1 391€ 250€ 191€ 391€ 290€ 7 433€ 7 339€ 9 344€ 545€ 16 300€ 15 957€