Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 571 305€ 1 302 402€ 861 449€ 825 884€ 876 266€ 774 623€ 910 411€ 1 366 897€ 925 916€ 958 782€ 1 653 580€ 2 159 568€ 1 029 164€
02
501
Spotreba materiálu
2 110 467€ 795 398€ 430 030€ 422 825€ 432 765€ 318 555€ 458 931€ 870 870€ 326 589€ 387 682€ 1 126 039€ 1 557 691€ 477 682€
03
502
Spotreba energie
460 838€ 507 003€ 431 419€ 403 059€ 443 501€ 456 067€ 451 480€ 496 027€ 599 327€ 571 100€ 527 540€ 601 876€ 551 482€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
12 525 379€ 8 041 138€ 6 406 482€ 6 011 636€ 5 291 829€ 4 004 248€ 4 317 520€ 3 397 664€ 2 438 534€ 5 083 830€ 5 782 718€ 5 527 094€ 2 814 675€
07
511
Opravy a udržiavanie
242 450€ 237 638€ 261 976€ 263 061€ 256 574€ 368 404€ 239 304€ 301 917€ 255 249€ 244 928€ 588 334€ 253 182€ 165 009€
08
512
Cestovné
78 600€ 251 859€ 235 345€ 218 274€ 243 211€ 225 031€ 227 005€ 211 730€ 231 130€ 229 012€ 252 036€ 278 769€ 253 400€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 249€ 15 235€ 60 638€ 15 566€ 11 940€ 9 416€ 18 154€ 17 618€ 9 959€ 9 102€ 17 699€ 14 471€ 9 996€
10
518
Ostatné služby
12 198 080€ 7 536 405€ 5 848 523€ 5 514 735€ 4 780 104€ 3 401 396€ 3 833 056€ 2 866 398€ 1 942 197€ 4 600 788€ 4 924 649€ 4 980 672€ 2 386 270€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
22 828 629€ 20 910 955€ 16 971 162€ 15 687 888€ 15 432 697€ 13 952 690€ 14 589 848€ 14 269 072€ 15 109 249€ 16 118 324€ 16 989 637€ 15 716 523€ 14 138 554€
12
521
Mzdové náklady
15 852 199€ 14 856 426€ 11 975 815€ 11 099 961€ 10 943 933€ 9 914 468€ 10 376 675€ 9 959 504€ 10 994 895€ 11 984 635€ 12 123 721€ 11 372 414€ 10 290 263€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 544 308€ 5 072 209€ 4 222 406€ 3 875 921€ 3 763 128€ 3 450 237€ 3 617 227€ 3 531 593€ 3 474 473€ 3 499 400€ 3 904 990€ 3 662 731€ 3 284 690€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
229 745€ 215 602€ 172 987€ 146 077€ 147 337€ 77 002€ 80 903€ 72 986€ 74 602€ 73 981€ 68 991€ 65 350€ 62 475€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 202 378€ 766 718€ 599 954€ 560 914€ 571 748€ 505 225€ 509 162€ 696 683€ 554 463€ 551 418€ 878 868€ 605 736€ 490 847€
16
528
Ostatné sociálne náklady
5 015€ 6 551€ 5 759€ 5 880€ 8 306€ 10 817€ 8 889€ 13 066€ 10 292€ 10 280€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
97 573€ 78 141€ 89 972€ 78 957€ 74 378€ 89 411€ 67 714€ 69 637€ 62 506€ 31 921€ 28 571€ 26 636€ 26 764€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
59 028€ 41 902€ 50 884€ 39 981€ 35 146€ 35 330€ 35 474€ 34 187€ 34 484€ 26 252€ 26 485€ 26 614€ 26 671€
20
538
Ostatné dane a poplatky
38 544€ 36 239€ 39 088€ 38 976€ 39 232€ 54 081€ 32 241€ 35 450€ 28 022€ 5 669€ 2 086€ 22€ 92€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 589€ 163 379€ 305 134€ 640€ 5 084€ 2 360€ 10 929€ 8 999€ 9 486€ 48 568€ 1 114€ 2 002€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 255€ 60€ 302 907€ 164€ 57€ 8 010€ 7 240€ 5 436€ 0€ 0€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
3 334€ 162 594€ 292€ 640€ 4 345€ 1 703€ 1 558€ 256€ 1 282€ 46 628€ 661€ 1 266€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 70€ 70€ 251€ 417€ 1 939€ 0€ 669€
28
549
Manká a škody
725€ 1 935€ 575€ 530€ 1 291€ 1 252€ 2 351€ 0€ 453€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 256 569€ 3 680 355€ 5 589 172€ 5 496 704€ 6 664 616€ 5 984 746€ 8 059 519€ 5 458 181€ 5 364 644€ 5 278 825€ 5 275 795€ 3 961 728€ 2 009 944€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 256 569€ 3 680 355€ 5 589 172€ 5 486 704€ 6 664 616€ 5 984 746€ 8 021 019€ 4 923 209€ 4 796 305€ 4 723 905€ 4 767 336€ 3 459 363€ 1 502 223€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
10 000€ 38 500€ 534 972€ 568 339€ 554 919€ 508 459€ 502 364€ 507 720€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
234 201€ 254 695€ 554 919€ 508 187€ 502 364€ 458 424€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 000€ 38 500€ 300 771€ 306 982€ 0€ 271€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 678€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 662€ 0€ 0€ 0€ 48 619€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
86 799€ 24 101€ 14 762€ 18 817€ 8 081€ 16 923€ 18 433€ 15 991€ 10 425€ 33 184€ 2 585€ 2 810€ 10 831€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
1€ 63€ 63€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
86 798€ 24 038€ 14 699€ 18 817€ 8 081€ 16 923€ 18 433€ 15 991€ 10 425€ 33 184€ 2 585€ 2 798€ 10 831€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 165€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 165€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
85 385€ 193 144€ 92 586€ 99 899€ 112 426€ 117 139€ 188 080€ 180 151€ 168 609€ 428 773€ 204 536€ 364 912€ 1 516 099€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 1 161 791€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
87 018€ 91 777€ 91 355€ 99 794€ 109 171€ 117 163€ 187 737€ 181 374€ 174 756€ 425 378€ 196 904€ 358 408€ 349 521€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-1 634€ 101 367€ 1 231€ 105€ 3 255€ -24€ 343€ -1 223€ -6 147€ 3 396€ 7 632€ 6 504€ 4 787€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
40 456 227€ 34 230 236€ 30 188 964€ 28 524 919€ 28 460 933€ 24 944 863€ 28 153 884€ 24 768 522€ 24 088 883€ 27 943 289€ 29 985 990€ 27 760 383€ 21 548 031€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
5 874€ 115 101€ 14 264€ 8 979€ 8 683€ 24 536€ 28 447€ 28 342€ 28 930€ 23 675€ 33 326€ 42 270€ 51 196€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
5 874€ 115 101€ 14 264€ 8 979€ 8 683€ 24 536€ 28 447€ 28 342€ 28 930€ 23 675€ 33 326€ 42 270€ 51 196€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
80 479€ 78 043€ 78 322€ 394 116€ 103 743€ 93 199€ 160 310€ 153 364€ 146 597€ 405 237€ 171 094€ 321 979€ 304 021€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 087€ 43 550€ 1 775€ 256 222€ 1 783€ 176 713€ 133 167€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 656€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
77 823€ 78 043€ 78 322€ 394 116€ 103 743€ 87 112€ 116 760€ 153 114€ 144 723€ 149 015€ 169 311€ 145 266€ 170 847€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 700€ 640€ 3 750€ 535 997€ 561 681€ 554 919€ 510 330€ 544 156€ 453 136€ 443 055€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 700€ 640€ 3 750€ 535 997€ 561 681€ 554 919€ 510 330€ 544 156€ 453 136€ 443 055€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
254 695€ 272 825€ 509 436€ 497 279€ 452 196€ 442 925€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
534 972€ 306 982€ 282 094€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 700€ 640€ 3 750€ 1 025€ 3€ 0€ 893€ 46 876€ 940€ 130€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1 042€ 170€ 5€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 4€ 170€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 5€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 1 039€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
37 846 433€ 34 014 419€ 30 263 717€ 27 919 086€ 28 371 759€ 25 559 543€ 27 369 695€ 24 174 906€ 23 365 209€ 27 811 816€ 28 191 407€ 26 855 118€ 20 480 969€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
35 047 273€ 29 127 512€ 23 737 193€ 21 289 682€ 20 446 818€ 18 818 713€ 18 623 645€ 18 773 191€ 18 065 620€ 22 120 490€ 22 265 082€ 22 370 468€ 17 684 657€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 256 139€ 3 679 925€ 5 588 742€ 5 486 273€ 6 664 186€ 5 984 279€ 8 020 624€ 4 922 779€ 4 354 621€ 4 037 596€ 4 079 740€ 2 771 984€ 1 255 610€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
542 590€ 1 206 552€ 937 352€ 1 142 701€ 1 260 325€ 756 084€ 725 032€ 478 505€ 503 284€ 965 862€ 1 158 718€ 1 024 834€ 1 294 089€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
430€ 430€ 430€ 430€ 430€ 466€ 394€ 430€ 441 684€ 687 868€ 687 868€ 687 832€ 246 614€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
37 934 485€ 34 207 563€ 30 356 303€ 28 322 181€ 28 484 825€ 25 681 027€ 28 094 449€ 24 918 293€ 24 095 655€ 28 752 100€ 28 940 153€ 27 672 507€ 21 279 241€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-2 521 742€ -22 673€ 167 339€ -202 738€ 23 891€ 736 164€ -59 435€ 149 771€ 6 772€ 808 811€ -1 045 838€ -87 876€ -268 790€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-2 521 742€ -22 673€ 167 339€ -202 738€ 23 891€ 736 164€ -59 435€ 149 771€ 6 772€ 808 811€ -1 045 838€ -87 876€ -268 790€