Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROZKVET, výrobné družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
376 450€ 438 224€ 464 855€ 468 800€ 453 600€ 421 441€ 447 478€ 483 176€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
608 653 € 530 431 € 949 004 € 526 970 € 494 168 € 576 313 € 497 745 € 546 413 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
376 450€ 438 224€ 464 855€ 468 300€ 453 600€ 421 441€ 447 478€ 483 176€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
70 000€ 45 000€ 445 000€ 500€ 115 324€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
162 203€ 47 207€ 39 149€ 58 170€ 40 568€ 39 548€ 50 267€ 63 237€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
471 559 € 390 172 € 481 356 € 457 361 € 878 809 € 470 102 € 417 865 € 498 980 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
697€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
77 893€ 77 451€ 70 463€ 80 345€ 80 381€ 73 686€ 75 530€ 95 876€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
75 540€ 51 112€ 100 507€ 69 186€ 146 185€ 102 770€ 60 137€ 63 409€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
154 784 € 164 898 € 170 781 € 171 392 € 148 793 € 144 449 € 162 704 € 183 016 €
16
E.1.
Mzdové náklady
114 372€ 121 304€ 123 480€ 124 370€ 108 671€ 109 268€ 116 978€ 131 262€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
34 459€ 36 493€ 38 402€ 37 721€ 32 099€ 27 714€ 36 980€ 39 965€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 953€ 7 101€ 8 899€ 9 301€ 8 023€ 7 467€ 8 746€ 11 789€
20
F.
Dane a poplatky
28 950€ 24 488€ 27 438€ 28 093€ 26 241€ 26 121€ 26 415€ 27 851€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 208€ 8 853€ 26 052€ 70 974€ 71 461€ 67 614€ 60 472€ 60 506€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 208€ 8 853€ 26 052€ 70 974€ 71 461€ 67 614€ 60 472€ 60 506€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
103 258€ 16 519€ 371€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 819€ 1 939€ 17 196€ 22 299€ 40 955€ 2 336€ -7 485€ -2 057€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 107€ 44 912€ 68 548€ 15 072€ 364 793€ 53 126€ 40 092€ 69 682€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
137 094 € 140 259 € 467 648 € 69 609 € -384 641 € 106 211 € 79 880 € 47 433 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
223 017 € 309 661 € 293 885 € 318 769 € 227 034 € 244 985 € 311 811 € 323 194 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 407 € 12 856 € 14 111 € 21 072 € 20 503 € 19 598 € 33 594 € 65 787 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 6 039 € 4 847 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
6 039€ 4 847€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 378 € 12 856 € 14 111 € 15 033 € 15 656 € 19 598 € 33 594 € 65 787 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
8 651€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12 378€ 12 856€ 5 460€ 15 033€ 15 656€ 19 598€ 33 594€ 65 787€
42
XII.
Kurzové zisky
29€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
263 € 244 € 246 € 353 € 816 € 657 € 2 652 € 1 133 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
263€ 244€ 246€ 353€ 816€ 657€ 1 652€ 1 133€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
12 144 € 12 612 € 13 865 € 20 719 € 19 687 € 18 941 € 30 942 € 64 654 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
149 238 € 152 871 € 481 513 € 90 328 € -364 954 € 125 152 € 110 822 € 112 087 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
22 495 € 24 474 € 101 097 € 23 800 € -266 € 38 732 € 25 025 € 28 698 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
22 495€ 24 474€ 101 097€ 23 800€ -266€ 38 732€ 24 998€ 28 673€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
27€ 25€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
126 743 € 128 397 € 380 416 € 66 528 € -364 688 € 86 420 € 85 797 € 83 389 €