Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 15.3.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 56 z roku 2012 20.3.2012
 • Úpadca TECHNOFACE, a.s.
  IČO: 00168386
  Majerská cesta 98
  974 01   Banská Bystrica
Oznam

Sa 879/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti TECHOFACE, a.s., Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 168 386, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa

§ 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z.

v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až

po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

V Banskej Bystrici, dňa 15. 03. 2012

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 27Cbr/199/2010
 • ICS 6110227154
 • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Edita Halajová

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
20.3.2012
Rozhodnutie Zrušenie