Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 093 684 € 7 171 107 € 6 717 168 € 6 522 483 € 7 604 785 € 7 483 272 € 8 391 890 € 8 166 200 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 262 260 € 4 031 350 € 3 740 778 € 3 857 627 € 4 185 374 € 4 335 799 € 4 303 702 € 4 593 262 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
215 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
215€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 151 258 € 3 942 405 € 3 717 547 € 3 822 491 € 4 150 238 € 4 300 663 € 4 299 101 € 4 592 711 €
012
A.II.1
Pozemky
1 575 698€ 1 373 264€ 1 239 903€ 1 122 673€ 1 033 733€ 950 167€ 821 057€ 627 322€
013
A.II.2
Stavby
1 103 253€ 1 186 003€ 1 316 618€ 1 455 532€ 1 621 009€ 1 803 703€ 1 775 106€ 1 850 446€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
727 369€ 750 935€ 515 502€ 623 308€ 866 978€ 982 973€ 1 210 662€ 1 657 135€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
383 784€ 344 168€ 378 351€ 412 495€ 263 900€ 155 049€ 69 743€ 72 383€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
201 126€ 195 413€ 197 113€ 197 096€ 197 310€ 208 446€ 239 151€ 197 674€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
160 028€ 92 622€ 70 060€ 11 387€ 167 308€ 200 325€ 183 382€ 187 751€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
111 002 € 88 945 € 23 231 € 35 136 € 35 136 € 35 136 € 4 601 € 336 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 800€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
110 666€ 88 609€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 4 265€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
336€ 336€ 336€ 336€ 336€ 336€ 336€ 336€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
18 095€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
30 000€ 30 000€ 30 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 774 137 € 3 084 385 € 2 951 683 € 2 634 094 € 3 210 033 € 2 984 574 € 3 900 482 € 3 115 961 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 139 834 € 1 859 248 € 1 782 392 € 1 543 538 € 1 983 705 € 1 901 898 € 2 106 540 € 1 641 259 €
035
B.I.1
Materiál
130 402€ 162 304€ 165 581€ 189 787€ 124 139€ 205 569€ 203 765€ 140 491€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
483 550€ 386 346€ 403 797€ 400 279€ 460 897€ 478 927€ 448 257€ 354 515€
037
B.I.3
Výrobky
1 137 682€ 864 072€ 843 116€ 569 876€ 981 091€ 786 214€ 983 032€ 699 061€
038
B.I.4
Zvieratá
386 476€ 380 556€ 364 374€ 381 599€ 378 450€ 429 921€ 437 347€ 443 486€
039
B.I.5
Tovar
1 674€ 46 469€ 5 524€ 1 997€ 39 128€ 1 267€ 34 139€ 3 706€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
50€ 19 501€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
23 376 € 23 308 € 580 € 1 775 € 3 063 € 4 656 € 6 250 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
580 € 1 775 € 3 063 € 4 656 € 6 250 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
580€ 1 775€ 3 063€ 4 656€ 6 250€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
23 376€ 23 308€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 599 274 € 1 190 843 € 1 053 800 € 1 077 903 € 1 209 428 € 737 135 € 1 767 004 € 874 346 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
837 110 € 413 860 € 360 401 € 282 784 € 357 040 € 343 015 € 557 426 € 554 620 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
286€ 450€ 450€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
837 110€ 413 860€ 360 115€ 282 334€ 356 590€ 343 015€ 557 426€ 554 620€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
745 614€ 763 645€ 678 717€ 776 789€ 844 407€ 386 425€ 1 209 578€ 319 726€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
16 550€ 13 338€ 14 682€ 18 330€ 7 981€ 7 695€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
7 599 € 7 599 € 7 599 € 7 599 € 7 599 € 7 599 € 7 599 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
7 599€ 7 599€ 7 599€ 7 599€ 7 599€ 7 599€ 7 599€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 054 € 3 387 € 107 892 € 4 474 € 7 526 € 334 879 € 14 683 € 594 106 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 829€ 3 025€ 4 155€ 1 646€ 3 245€ 2 863€ 3 349€ 6 202€
073
B.V.2.
Účty v bankách
225€ 362€ 103 737€ 2 828€ 4 281€ 332 016€ 11 334€ 587 904€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
57 287 € 55 372 € 24 707 € 30 762 € 209 378 € 162 899 € 187 706 € 456 977 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
60€ 28€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 311€ 24 170€ 23 692€ 23 222€ 29 525€ 32 704€ 31 151€ 32 861€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
30 916€ 31 174€ 1 015€ 7 540€ 179 853€ 130 195€ 156 555€ 424 116€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 093 684 € 7 171 107 € 6 717 168 € 6 522 483 € 7 604 785 € 7 483 272 € 8 391 890 € 8 166 200 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 373 285 € 4 425 150 € 4 088 621 € 4 108 269 € 5 217 514 € 5 437 962 € 5 928 483 € 6 075 737 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
578 964 € 602 007 € 622 886 € 735 267 € 770 843 € 860 951 € 877 912 € 887 028 €
082
A.I.1
Základné imanie
578 964€ 602 007€ 622 886€ 735 267€ 770 843€ 860 951€ 877 912€ 887 028€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 209 215€ 1 209 912€ 1 213 265€ 1 979 332€ 1 979 332€ 1 960 861€ 1 960 861€ 1 967 532€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
872 284 € 880 235 € 877 750 € 880 610 € 888 287 € 891 127 € 901 843 € 901 776 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
872 284€ 880 235€ 877 750€ 880 610€ 888 287€ 891 127€ 901 843€ 901 776€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
545 746 € 315 164 € 265 513 € 265 513 € 265 513 € 265 513 € 265 513 € 265 513 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
545 746€ 315 164€ 265 513€ 265 513€ 265 513€ 265 513€ 265 513€ 265 513€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
105 866 € 83 810 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
105 866€ 83 810€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
943 440 € 943 440 € 949 556 € 1 011 059 € 1 224 472 € 1 505 975 € 1 655 901 € 1 863 797 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
943 440€ 943 440€ 949 556€ 1 011 059€ 1 224 472€ 1 505 975€ 1 655 901€ 1 863 797€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
117 770 € 390 582 € 159 651 € -763 512 € 89 067 € -46 465 € 266 453 € 190 091 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 184 608 € 2 148 148 € 1 940 939 € 1 827 283 € 1 664 933 € 1 200 573 € 1 816 254 € 1 280 524 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
452 889 € 397 013 € 154 530 € 222 538 € 286 485 € 310 969 € 340 616 € 318 328 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
6 509 € 13 019 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 509€ 13 019€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
22 428€ 76 770€ 78 687€ 92 011€ 32 534€ 39 553€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115 813€ 60 293€ 28 093€ 64 498€ 81 382€ 135 007€ 136 920€ 136 036€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
270 147€ 243 552€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
66 929€ 70 740€ 49 667€ 79 353€ 106 583€ 130 409€ 164 143€ 182 292€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
599 939€ 367 500€ 418 020€ 280 040€ 316 760€ 353 480€ 260 200€ 229 149€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 294 845 € 682 805 € 764 451 € 572 002 € 693 127 € 428 172 € 944 262 € 558 293 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
877 475 € 302 634 € 300 689 € 257 150 € 317 317 € 117 852 € 605 875 € 152 580 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
877 475€ 302 634€ 300 689€ 257 150€ 317 317€ 117 852€ 605 875€ 152 580€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
178 438€ 158 816€ 232 583€ 137 878€ 159 540€ 126 637€ 111 795€ 128 768€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
43 224€ 39 796€ 40 266€ 36 611€ 40 811€ 37 122€ 24 890€ 36 847€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
49 093€ 42 106€ 44 429€ 46 778€ 58 187€ 62 683€ 58 380€ 60 300€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 647€ 46 841€ 42 489€ 12 002€ 38 064€ 22 190€ 53 291€ 178 221€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
133 968€ 92 612€ 103 995€ 81 583€ 79 208€ 61 688€ 90 031€ 1 577€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
101 656 € 81 194 € 81 279 € 71 560 € 70 292 € 71 232 € 71 224 € 70 812 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
101 656€ 81 194€ 78 079€ 69 060€ 65 292€ 66 232€ 71 224€ 70 812€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 200€ 2 500€ 5 000€ 5 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
735 279€ 619 636€ 522 659€ 681 143€ 298 269€ 36 720€ 199 952€ 103 942€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
535 791 € 597 809 € 687 608 € 586 931 € 722 338 € 844 737 € 647 153 € 809 939 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 890€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
459 203€ 509 156€ 568 765€ 489 289€ 598 788€ 656 166€ 496 398€ 635 075€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
76 588€ 88 653€ 118 843€ 97 642€ 123 550€ 188 571€ 150 755€ 170 974€