Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Gabčíkovo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
667 986€ 635 385€ 439 417€ 340 847€ 373 875€ 422 059€ 367 004€ 391 127€ 351 625€ 322 606€ 318 737€ 311 261€ 349 527€ 252 821€ 261 729€ 321 351€
02
501
Spotreba materiálu
205 652€ 274 297€ 224 710€ 168 641€ 191 028€ 229 559€ 184 435€ 194 346€ 166 047€ 144 734€ 131 859€ 128 638€ 124 996€ 105 332€ 93 860€ 102 636€
03
502
Spotreba energie
462 334€ 361 088€ 214 707€ 172 205€ 182 846€ 192 500€ 182 569€ 196 781€ 185 578€ 177 872€ 186 878€ 182 623€ 224 531€ 147 489€ 167 869€ 218 715€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
622 455€ 813 247€ 787 029€ 411 958€ 456 712€ 398 571€ 348 305€ 356 374€ 306 163€ 283 643€ 349 190€ 154 502€ 288 720€ 308 517€ 258 143€ 349 666€
07
511
Opravy a udržiavanie
205 438€ 311 865€ 291 869€ 50 161€ 83 459€ 35 681€ 37 773€ 57 381€ 45 517€ 11 544€ 27 214€ 4 196€ 6 692€ 35 888€ 10 034€ 5 942€
08
512
Cestovné
5 817€ 5 671€ 3 045€ 2 824€ 5 150€ 5 246€ 4 925€ 4 359€ 4 660€ 3 257€ 4 479€ 2 675€ 3 937€ 5 712€ 11 802€ 13 610€
09
513
Náklady na reprezentáciu
46 985€ 57 258€ 21 661€ 27 285€ 21 284€ 19 713€ 8 918€ 31 840€ 48 096€ 35 990€ 31 790€ 14 149€ 23 192€ 32 879€ 22 607€ 31 302€
10
518
Ostatné služby
364 215€ 438 452€ 470 455€ 331 688€ 346 819€ 337 932€ 296 690€ 262 794€ 207 891€ 232 853€ 285 708€ 133 482€ 254 899€ 234 038€ 213 700€ 298 812€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 550 010€ 1 431 898€ 1 224 534€ 1 193 382€ 1 182 492€ 1 029 593€ 965 919€ 897 039€ 796 804€ 733 630€ 680 424€ 632 488€ 644 877€ 665 759€ 708 150€ 701 387€
12
521
Mzdové náklady
1 122 895€ 1 071 081€ 909 870€ 876 319€ 870 563€ 755 550€ 707 060€ 659 352€ 581 167€ 532 586€ 493 419€ 465 904€ 478 318€ 501 855€ 543 471€ 545 077€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
377 731€ 344 387€ 293 346€ 287 550€ 283 801€ 246 239€ 233 336€ 215 511€ 192 300€ 177 425€ 162 689€ 135 905€ 134 203€ 141 657€ 146 676€ 140 842€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
47 464€ 14 915€ 20 118€ 27 995€ 27 094€ 22 246€ 19 477€ 16 476€ 15 597€ 14 973€ 11 356€ 13 686€ 14 038€ 20 313€ 18 003€ 15 468€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 921€ 1 515€ 1 201€ 1 519€ 1 034€ 5 558€ 6 046€ 5 700€ 7 740€ 8 646€ 12 960€ 16 993€ 18 318€ 1 934€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 549€ 0€ 0€ 68€ 0€ 366€ 935€ 1 461€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 549€ 0€ 0€ 68€ 0€ 366€ 935€ 1 461€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
141 181€ 3 463€ 22 321€ 5 988€ 159 808€ 1 539€ 7 406€ 78 317€ 14 141€ 13 585€ 80 480€ 133 842€ 21 904€ 17 297€ 123 426€ 71 300€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 404€ 3 463€ 10 044€ 3 509€ 7 788€ 1 439€ 7 267€ 551€ 4 069€ 6 290€ 5 246€ 105 853€ 6 383€ 0€ 3 738€ 40 165€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€ 4 067€ 0€ 0€ 160€ 398€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 139€ 336€ 8 615€ 0€ 666€ 1 322€ 527€ 828€ 418€ 33€
26
546
Odpis pohľadávky
10 021€ 0€ 0€ 0€ 71 282€ 0€ 77 334€ 0€ 0€ 69 408€ 0€ 175€ 0€ 83 757€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
109 056€ 0€ 12 277€ 2 479€ 80 738€ 75€ 73€ 1 458€ 7 295€ 5 160€ 22 601€ 14 819€ 16 469€ 20 165€ 30 704€
28
549
Manká a škody
1 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 188€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
662 777€ 649 407€ 640 493€ 578 401€ 497 301€ 762 813€ 514 816€ 418 683€ 315 636€ 350 881€ 311 230€ 238 715€ 280 307€ 284 534€ 382 689€ 228 009€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
619 920€ 614 454€ 597 242€ 562 421€ 483 069€ 435 582€ 471 929€ 407 245€ 255 414€ 328 931€ 242 901€ 217 794€ 213 208€ 232 882€ 195 852€ 193 487€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
42 858€ 34 953€ 43 251€ 15 980€ 14 232€ 292 231€ 42 887€ 10 841€ 1 560€ 21 950€ 68 329€ 20 921€ 67 099€ 51 652€ 186 837€ 34 522€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 560€ 11 594€ 6 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 2 000€ 43 251€ 15 980€ 2 000€ 86 370€ 11 165€ 10 841€ 0€ 0€ 24 161€ 20 921€ 43 768€ 36 658€ 46 353€ 34 522€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
40 858€ 32 953€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 331€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 12 232€ 205 861€ 31 722€ 0€ 0€ 10 356€ 37 849€ 0€ 0€ 14 994€ 140 484€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 000€ 597€ 58 663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 000€ 597€ 58 663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
120 930€ 136 633€ 117 215€ 280 978€ 90 946€ 73 228€ 75 207€ 71 112€ 67 910€ 60 743€ 64 472€ 57 352€ 45 655€ 31 940€ 40 841€ 47 899€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 186 272€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
82 881€ 45 828€ 39 949€ 40 794€ 40 019€ 36 172€ 39 089€ 41 615€ 29 997€ 33 783€ 41 943€ 36 040€ 28 871€ 17 544€ 21 551€ 29 941€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 8€ 839€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
38 049€ 90 804€ 77 072€ 53 912€ 50 928€ 37 056€ 36 118€ 29 498€ 37 913€ 26 960€ 22 529€ 21 292€ 16 784€ 14 388€ 18 451€ 17 958€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 184€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 184€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 800 180€ 1 742 266€ 1 374 924€ 1 307 980€ 1 254 004€ 1 197 083€ 1 145 322€ 1 074 566€ 937 509€ 875 230€ 869 154€ 869 251€ 747 500€ 645 386€ 655 977€ 663 945€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 537 286€ 1 417 595€ 1 113 390€ 1 066 542€ 986 516€ 927 171€ 887 204€ 843 913€ 797 659€ 762 652€ 773 713€ 729 258€ 608 469€ 489 551€ 515 995€ 518 456€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
262 894€ 324 671€ 261 533€ 241 439€ 267 488€ 269 912€ 258 118€ 230 653€ 139 850€ 112 577€ 95 441€ 139 993€ 139 031€ 155 835€ 139 982€ 145 489€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 565 518€ 5 412 299€ 4 605 933€ 4 119 535€ 4 015 139€ 3 884 886€ 3 423 980€ 3 287 218€ 2 790 338€ 2 640 318€ 2 673 687€ 2 397 479€ 2 378 674€ 2 206 620€ 2 431 890€ 2 385 018€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
78 935€ 55 296€ 45 026€ 39 132€ 53 839€ 43 328€ 53 701€ 28 580€ 27 402€ 28 300€ 33 749€ 26 480€ 28 760€ 23 931€ 21 329€ 41 160€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
78 935€ 55 296€ 45 026€ 39 132€ 53 839€ 43 328€ 53 701€ 28 580€ 27 402€ 28 300€ 33 749€ 26 480€ 28 760€ 23 931€ 21 329€ 41 160€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 981 235€ 3 889 854€ 3 383 532€ 3 186 806€ 2 956 822€ 2 641 194€ 2 394 703€ 2 244 978€ 2 070 844€ 1 871 896€ 1 719 774€ 1 157 446€ 1 242 716€ 1 305 902€ 1 552 597€ 1 599 748€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 640 763€ 2 513 986€ 2 299 753€ 2 182 464€ 2 136 884€ 1 861 053€ 1 673 287€ 1 500 748€ 1 347 594€ 1 205 606€ 1 119 618€ 1 056 004€ 1 118 385€ 1 206 283€ 1 388 893€ 1 425 115€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 340 471€ 1 375 868€ 1 083 779€ 1 004 342€ 819 938€ 780 141€ 721 416€ 744 230€ 723 250€ 666 290€ 600 156€ 101 442€ 124 331€ 99 619€ 163 704€ 174 633€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
828 442€ 137 974€ 119 640€ 70 089€ 61 472€ 100 575€ 44 600€ 162 841€ 200 525€ 53 765€ 53 996€ 661 791€ 391 288€ 761 325€ 470 844€ 461 628€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
677 370€ 108 760€ 97 995€ 18 814€ 17 955€ 5 780€ 25 142€ 6 100€ 16 656€ 8 298€ 12 724€ 151 920€ 12 770€ 109 412€ 2 288€ 170 816€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 6€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€ 80€ 500€ 245€ 117€ 106€ 50€ 52 208€ 33€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
151 072€ 29 214€ 21 645€ 51 275€ 43 517€ 94 795€ 19 458€ 156 519€ 183 783€ 44 847€ 41 027€ 509 754€ 378 412€ 651 863€ 416 348€ 290 779€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
16 486€ 2 000€ 2 000€ 61 260€ 154 020€ 11 777€ 35 769€ 78 894€ 1 320€ 40 163€ 100 694€ 43 768€ 36 642€ 46 599€ 36 967€ 42 256€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
16 486€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 154 020€ 11 777€ 35 769€ 78 894€ 1 320€ 40 163€ 100 694€ 43 768€ 36 412€ 46 599€ 36 967€ 42 256€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 560€ 10 841€ 1 560€ 1 320€ 30 481€ 20 921€ 43 768€ 36 412€ 46 599€ 36 967€ 42 256€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 269€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 217€ 0€ 0€ 0€ 152 020€ 10 217€ 24 928€ 77 334€ 0€ 9 682€ 79 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 59 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 230€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 59 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 230€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 37 488€ 0€ 0€ 6€ 16€ 12€ 28€ 2 882€ 328€ 315€ 374€ 168€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 37 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 16€ 12€ 28€ 32€ 161€ 315€ 142€ 134€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 35€ 0€ 232€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 848€ 132€ 0€ 0€ 34€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 169 466€ 978 323€ 1 220 406€ 965 679€ 819 398€ 786 141€ 782 863€ 769 336€ 548 962€ 495 601€ 586 378€ 483 738€ 395 122€ 541 839€ 366 376€ 310 529€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 292€ 117 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 525€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
214 899€ 66 142€ 336 270€ 139 753€ 62 504€ 50 092€ 55 495€ 71 048€ 41 986€ 31 746€ 46 053€ 36 007€ 76 694€ 189 796€ 70 402€ 18 622€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
27 280€ 27 280€ 27 300€ 27 280€ 27 280€ 27 087€ 33 245€ 53 008€ 44 294€ 32 674€ 55 894€ 31 428€ 32 354€ 27 549€ 39 637€ 14 705€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 567€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
395 514€ 412 600€ 405 418€ 380 640€ 310 810€ 268 982€ 255 825€ 205 162€ 55 390€ 55 390€ 24 855€ 3 043€ 18 133€ 209€ 0€ 12 580€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 223€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82 905€ 3 983€ 1 992€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
531 773€ 472 301€ 451 418€ 418 006€ 418 804€ 435 455€ 438 299€ 440 118€ 407 193€ 355 931€ 341 790€ 413 260€ 267 941€ 241 157€ 252 354€ 262 630€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 074 563€ 5 063 448€ 4 770 603€ 4 360 454€ 4 045 551€ 3 583 014€ 3 311 635€ 3 284 635€ 2 849 068€ 2 489 737€ 2 494 618€ 2 376 105€ 2 094 856€ 2 679 911€ 2 448 487€ 2 455 489€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
509 045€ -348 851€ 164 670€ 240 920€ 30 412€ -301 873€ -112 345€ -2 583€ 58 730€ -150 581€ -179 069€ -21 374€ -283 818€ 473 291€ 16 597€ 70 471€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 3€ 1 731€ 1€ 1€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
509 045€ -348 851€ 164 670€ 240 920€ 30 412€ -301 873€ -112 345€ -2 583€ 58 730€ -150 582€ -179 070€ -21 376€ -285 549€ 473 290€ 16 596€ 70 471€