Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
33 382 443€ 33 470 461€ 33 411 682€ 33 329 874€ 33 521 007€ 35 078 650€ 30 467 361€ 31 239 219€ 32 190 296€ 32 326 429€ 31 717 131€ 33 190 152€ 32 169 820€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
26 370 718€ 27 267 297€ 27 814 742€ 28 204 316€ 28 066 988€ 29 030 070€ 24 589 853€ 24 971 597€ 24 195 862€ 24 300 863€ 24 048 676€ 28 466 726€ 26 096 561€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
32 804€ 31 964€ 31 041€ 38 774€ 52 801€ 46 197€ 59 130€ 60 325€ 16 840€ 5 450€ 2 321€ 6 386€ 5 145€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
21 480€ 22 520€ 4 317€ 8 215€ 9 688€ 12 156€ 12 938€ 6 592€ 3 402€ 905€ 2 321€ 3 736€ 5 145€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 376€ 832€ 1 288€ 1 744€ 75€ 1 407€ 2 739€ 4 071€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
6 472€ 7 444€ 8 968€ 12 345€ 22 806€ 32 296€ 46 116€ 38 371€ 344€ 474€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
4 853€ 2 000€ 17 381€ 17 381€ 19 019€ 0€ 0€ 13 956€ 10 356€ 0€ 0€ 2 650€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
18 524 738€ 19 422 156€ 19 970 524€ 20 352 366€ 20 436 554€ 21 406 241€ 16 953 091€ 17 333 640€ 18 593 139€ 19 173 563€ 18 831 555€ 23 239 962€ 20 865 067€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 268 934€ 3 273 317€ 3 255 855€ 3 199 953€ 3 132 288€ 3 120 958€ 3 093 347€ 3 184 617€ 3 319 395€ 3 575 762€ 3 508 482€ 3 785 766€ 3 844 088€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
412 728€ 412 608€ 412 608€ 172 608€ 172 608€ 172 608€ 172 608€ 172 608€ 172 608€ 172 608€ 172 608€ 172 608€ 172 608€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
13 590 719€ 14 594 572€ 15 061 309€ 16 034 130€ 16 082 345€ 12 455 095€ 12 265 991€ 12 504 283€ 12 877 261€ 13 013 945€ 12 162 451€ 11 591 566€ 10 253 469€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
126 572€ 156 391€ 160 876€ 119 254€ 94 006€ 133 281€ 124 099€ 127 568€ 127 326€ 114 752€ 113 760€ 151 194€ 118 370€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
319 854€ 365 748€ 452 611€ 153 974€ 173 646€ 6 518€ 17 561€ 18 207€ 28 083€ 40 844€ 8 860€ 17 068€ 25 294€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
14 602€ 13 521€ 11 233€ 7 551€ 8 118€ 4 430€ 2 822€ 2 392€ 1 172€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
791 328€ 605 998€ 616 031€ 664 896€ 773 543€ 5 513 350€ 1 276 662€ 1 323 965€ 2 067 294€ 2 255 652€ 2 865 394€ 7 521 760€ 6 451 238€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
7 813 177€ 7 813 177€ 7 813 177€ 7 813 177€ 7 577 633€ 7 577 633€ 7 577 633€ 7 577 633€ 5 585 883€ 5 121 850€ 5 214 800€ 5 220 378€ 5 226 349€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
4 294 279€ 4 294 279€ 4 294 279€ 4 294 279€ 4 294 279€ 4 294 279€ 4 294 279€ 4 293 529€ 2 302 529€ 1 826 529€ 1 826 529€ 1 826 529€ 1 826 528€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
3 518 898€ 3 518 898€ 3 518 898€ 3 518 898€ 3 283 354€ 3 283 354€ 3 283 354€ 3 283 354€ 0€ 0€ 93 765€ 93 765€ 93 773€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 967€ 11 152€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 283 354€ 3 283 354€ 3 283 354€ 3 300 084€ 3 306 048€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 750€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 973 128€ 6 164 615€ 5 583 360€ 5 113 476€ 5 444 420€ 6 039 796€ 5 868 344€ 6 261 515€ 7 984 062€ 8 016 560€ 7 662 031€ 4 717 517€ 6 066 753€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 752€ 3 273€ 3 528€ 3 887€ 4 138€ 4 707€ 4 596€ 4 578€ 11 537€ 8 171€ 10 657€ 13 504€ 17 029€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 752€ 3 273€ 3 528€ 3 887€ 4 138€ 4 707€ 4 596€ 4 578€ 11 537€ 8 171€ 10 657€ 13 504€ 17 029€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 710 645€ 2 914 184€ 3 068 753€ 3 176 972€ 3 410 745€ 3 630 707€ 3 882 538€ 3 969 470€ 5 412 883€ 5 545 923€ 4 763 590€ 2 227 072€ 2 209 487€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
62 282€ 55 050€ 36 529€ 17 401€ 14 465€ 14 895€ 13 200€ 17 547€ 18 104€ 21 464€ 16 573€ 13 004€ 4 249€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 648 363€ 2 859 134€ 3 032 224€ 3 159 571€ 3 395 059€ 3 615 812€ 3 869 338€ 3 951 129€ 5 326 293€ 5 366 120€ 4 709 699€ 2 214 068€ 2 205 238€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 795€ 68 486€ 158 339€ 37 318€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
215 069€ 183 084€ 139 954€ 144 389€ 118 830€ 265 624€ 170 503€ 167 092€ 357 702€ 299 956€ 239 563€ 508 014€ 421 164€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
2 094€ 1 873€ 1 643€ 1 643€ 1 643€ 1 643€ 1 643€ 1 643€ 1 643€ 1 643€ 1 643€ 863€ 863€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
171 782€ 153 444€ 103 833€ 101 197€ 86 299€ 226 239€ 130 912€ 114 177€ 211 860€ 155 558€ 125 703€ 136 888€ 30 339€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
34 878€ 21 392€ 31 077€ 32 488€ 23 259€ 27 390€ 20 147€ 29 295€ 111 123€ 110 232€ 83 382€ 70 743€ 106 420€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 816€ 3 897€ 3 401€ 3 509€ 3 889€ 3 602€ 3 365€ 3 323€ 3 389€ 1 067€ 1 311€ 1 186€ 1 029€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 4 267€ 3 739€ 6 750€ 10 522€ 11 042€ 7 189€ 15 998€ 10 968€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 714€ 4 605€ 3 057€ 6 672€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 500€ 0€ 0€ 1 284€ 0€ 0€ 3 914€ 7 613€ 22 499€ 14 744€ 11 951€ 295 277€ 275 841€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 2 478€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 044 662€ 3 064 073€ 2 371 125€ 1 788 227€ 1 910 708€ 2 138 759€ 1 810 707€ 2 120 374€ 2 201 939€ 2 162 510€ 2 648 221€ 1 968 927€ 3 419 073€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 227€ 1 082€ 2 518€ 2 142€ 1 174€ 3 276€ 1 685€ 1 303€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
6 990€ 770€ 3 600€ 1 533€ 789€ 1 285€ 1 235€ 873€ 297€ 120€ 238€ 5 359€ 265€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 035 444€ 3 062 221€ 2 365 007€ 1 784 552€ 1 908 745€ 2 134 197€ 1 807 788€ 2 118 198€ 2 201 642€ 2 162 390€ 2 647 983€ 1 963 568€ 3 418 808€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
38 597€ 38 549€ 13 580€ 12 082€ 9 599€ 8 783€ 9 163€ 6 107€ 10 373€ 9 006€ 6 424€ 5 909€ 6 506€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
38 597€ 38 549€ 13 580€ 12 082€ 9 599€ 8 783€ 9 163€ 6 107€ 10 373€ 9 006€ 6 424€ 5 909€ 6 506€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
33 382 443€ 33 470 461€ 33 411 682€ 33 329 874€ 33 521 007€ 35 078 650€ 30 467 361€ 31 239 219€ 32 190 296€ 32 326 429€ 31 717 131€ 33 190 152€ 32 169 820€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
22 557 158€ 21 847 766€ 21 538 878€ 20 791 802€ 20 839 931€ 21 408 565€ 22 012 979€ 22 713 310€ 23 437 436€ 23 673 811€ 24 058 342€ 24 361 763€ 24 602 403€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
704 153€ 704 153€ 704 153€ 704 153€ 704 153€ 704 153€ 704 153€ 704 153€ -7 046€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
704 153€ 704 153€ 704 153€ 704 153€ 704 153€ 704 153€ 704 153€ 704 153€ -7 046€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
21 853 005€ 21 143 613€ 20 834 725€ 20 087 650€ 20 135 778€ 20 704 412€ 21 308 826€ 22 009 157€ 23 444 482€ 23 673 811€ 24 058 342€ 24 361 763€ 24 602 403€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
21 143 613€ 20 836 986€ 20 261 046€ 20 370 415€ 20 837 300€ 21 305 468€ 22 009 119€ 23 120 474€ 23 680 063€ 24 050 716€ 24 265 672€ 24 606 413€ 22 580 197€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
709 392€ 306 627€ 573 679€ -282 765€ -701 522€ -601 056€ -700 293€ -1 111 317€ -235 581€ -376 905€ -207 330€ -244 650€ 2 022 206€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 253 562€ 2 276 757€ 2 463 287€ 2 768 645€ 2 225 363€ 2 727 022€ 1 836 237€ 1 678 751€ 1 175 561€ 1 202 460€ 1 225 908€ 1 717 351€ 1 356 868€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 450€ 2 772€ 2 634€ 16 059€ 7 480€ 6 905€ 6 857€ 49 019€ 60 609€ 78 389€ 70 633€ 56 880€ 56 894€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 3 350€ 10 675€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 450€ 2 772€ 2 634€ 16 059€ 7 480€ 6 905€ 6 857€ 44 019€ 57 259€ 67 714€ 70 633€ 56 880€ 56 894€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
220 077€ 89 739€ 37 028€ 65 997€ 109 407€ 89 519€ 257 659€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56 572€ 54 837€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
220 077€ 89 739€ 37 028€ 65 997€ 109 407€ 89 519€ 257 659€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56 572€ 54 837€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 024 411€ 1 067 714€ 1 113 483€ 1 159 178€ 1 190 547€ 1 961 239€ 1 332 348€ 1 369 539€ 892 849€ 915 393€ 927 079€ 957 838€ 991 602€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 004 971€ 1 055 811€ 1 058 344€ 1 106 362€ 1 153 402€ 1 245 219€ 1 289 996€ 1 334 020€ 864 805€ 893 069€ 920 929€ 948 255€ 975 072€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 47 000€ 45 671€ 32 097€ 32 061€ 34 147€ 27 163€ 15 974€ 6 193€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
17 956€ 10 469€ 8 139€ 7 145€ 5 048€ 6 760€ 8 205€ 8 356€ 8 618€ 6 678€ 5 027€ 5 650€ 7 933€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 452€ 9 453€ 1 123€ 3 933€ 8 597€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 484€ 1 433€ 0€ 0€ 0€ 677 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
459 001€ 371 516€ 367 731€ 387 607€ 240 730€ 669 359€ 239 373€ 260 193€ 222 102€ 208 678€ 228 196€ 646 061€ 253 535€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
156 258€ 80 960€ 94 484€ 111 024€ 35 408€ 58 940€ 95 754€ 120 071€ 88 940€ 81 642€ 89 042€ 498 237€ 128 858€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
49 694€ 48 818€ 48 019€ 47 040€ 46 328€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 798€ 2 448€ 2 666€ 2 280€ 2 280€ 2 160€ 2 160€ 5 419€ 2 184€ 1 860€ 1 107€ 1 020€ 1 660€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 452€ 3 141€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
23 202€ 32 710€ 41 533€ 61 690€ 10 935€ 471 413€ 10 519€ 11 875€ 7 460€ 15 386€ 14 944€ 15 675€ 8 431€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
118 637€ 114 686€ 98 415€ 93 531€ 81 020€ 72 460€ 71 168€ 64 638€ 66 061€ 63 267€ 70 770€ 47 859€ 45 277€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
73 421€ 72 145€ 65 494€ 59 418€ 51 585€ 46 111€ 45 054€ 42 321€ 42 053€ 39 009€ 40 469€ 61 091€ 53 210€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 788€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
17 208€ 16 750€ 14 603€ 12 602€ 9 650€ 8 240€ 8 637€ 7 457€ 7 555€ 7 482€ 11 864€ 17 191€ 16 099€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 529€ 2 577€ 3 758€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
2 551€ 0€ 2 517€ 22€ 3 523€ 10 035€ 5 552€ 1 583€ 949€ 32€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 200€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
14 232€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
547 622€ 745 016€ 942 410€ 1 139 804€ 677 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
350 228€ 547 622€ 745 016€ 942 410€ 677 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
197 394€ 197 394€ 197 394€ 197 394€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
8 571 724€ 9 345 938€ 9 409 517€ 9 769 426€ 10 455 713€ 10 943 063€ 6 618 145€ 6 847 158€ 7 577 300€ 7 450 158€ 6 432 881€ 7 111 038€ 6 210 549€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67€ 91€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
8 571 724€ 9 345 938€ 9 409 517€ 9 769 426€ 10 455 713€ 10 943 063€ 6 618 145€ 6 847 091€ 7 577 209€ 7 450 158€ 6 432 881€ 7 111 038€ 6 210 549€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€