Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
209 853€ 192 074€ 185 790€ 248 309€ 221 842€ 244 034€ 224 781€ 261 819€ 294 395€ 267 861€ 254 307€ 369 201€ 246 341€
02
501
Spotreba materiálu
103 758€ 94 757€ 95 200€ 97 858€ 55 221€ 59 156€ 45 782€ 50 784€ 57 575€ 39 014€ 76 938€ 111 253€ 67 045€
03
502
Spotreba energie
106 095€ 97 317€ 90 590€ 150 451€ 166 621€ 184 879€ 178 999€ 211 034€ 236 821€ 228 847€ 177 369€ 257 948€ 179 296€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
360 058€ 342 661€ 495 480€ 209 963€ 344 305€ 336 424€ 271 746€ 205 150€ 297 986€ 307 163€ 449 706€ 298 212€ 344 281€
07
511
Opravy a udržiavanie
80 817€ 96 578€ 80 620€ 29 983€ 183 885€ 156 681€ 86 707€ 67 499€ 150 965€ 152 054€ 179 063€ 117 180€ 96 550€
08
512
Cestovné
28€ 256€ 203€ 428€ 464€ 381€ 885€ 733€ 301€ 321€ 537€ 907€ 2 320€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 323€ 1 988€ 1 516€ 1 776€ 2 861€ 1 833€ 5 594€ 2 719€ 2 493€ 2 057€ 2 499€ 3 999€ 1 438€
10
518
Ostatné služby
276 889€ 243 839€ 413 141€ 177 776€ 157 095€ 177 529€ 178 561€ 134 199€ 144 226€ 152 731€ 267 607€ 176 126€ 243 973€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
790 466€ 808 518€ 644 102€ 575 175€ 564 201€ 548 926€ 527 817€ 485 171€ 493 767€ 511 656€ 491 588€ 457 510€ 441 186€
12
521
Mzdové náklady
553 951€ 578 245€ 450 911€ 403 611€ 396 939€ 385 279€ 371 855€ 340 307€ 355 953€ 367 131€ 354 926€ 331 345€ 313 752€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
182 203€ 182 903€ 148 925€ 134 204€ 134 559€ 133 043€ 128 179€ 119 142€ 111 867€ 116 731€ 111 530€ 104 043€ 100 938€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 998€ 8 735€ 6 789€ 3 909€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
35 392€ 29 615€ 28 880€ 25 486€ 23 515€ 22 294€ 20 116€ 18 717€ 18 867€ 21 573€ 18 605€ 16 164€ 13 872€
16
528
Ostatné sociálne náklady
9 922€ 9 020€ 8 597€ 7 965€ 9 189€ 8 311€ 7 666€ 7 005€ 7 080€ 6 221€ 6 527€ 5 958€ 12 624€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
669€ 140€ 120€ 631€ 1 034€ 2 198€ 4 273€ 1 723€ 1 932€ 6 492€ 9 300€ 7 730€ 9 341€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 171€ 6 116€ 4 852€ 6 765€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
669€ 140€ 120€ 631€ 1 034€ 2 198€ 4 273€ 1 723€ 1 932€ 3 321€ 3 184€ 2 878€ 2 576€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
21 364€ 966€ 21 055€ 21 819€ 78 367€ 89 642€ 23 425€ 31 448€ 4 593€ 22 347€ 2 511€ 3 894€ 4 084€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 7 177€ 4 594€ 60 839€ 0€ 2 812€ 14 316€ 2 778€ 20 417€ 0€ 1 688€ 1 137€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 585€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 253€ 0€ 220€ 0€ 0€ 0€ 735€ 0€ 500€ 8€ 0€ 165€ 21€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 111€ 966€ 13 658€ 17 225€ 17 528€ 17 371€ 19 879€ 17 132€ 1 315€ 1 922€ 2 511€ 2 041€ 2 341€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 633 970€ 1 439 320€ 1 416 900€ 1 413 282€ 1 706 909€ 893 762€ 759 327€ 778 540€ 749 592€ 742 863€ 1 283 939€ 1 219 055€ 1 066 429€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 606 790€ 1 418 140€ 1 397 420€ 1 386 026€ 1 675 000€ 784 022€ 729 863€ 718 131€ 697 343€ 684 241€ 1 215 706€ 1 185 919€ 1 044 089€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
27 180€ 21 180€ 19 480€ 27 256€ 31 909€ 109 740€ 29 464€ 60 409€ 52 249€ 58 622€ 68 233€ 33 136€ 22 340€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
27 180€ 21 180€ 19 480€ 27 256€ 31 909€ 37 490€ 29 464€ 60 409€ 52 249€ 58 622€ 68 233€ 33 136€ 22 340€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
98 282€ 69 048€ 68 075€ 67 545€ 72 355€ 69 743€ 66 408€ 73 962€ 70 851€ 75 914€ 73 568€ 76 789€ 74 733€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
30 588€ 31 822€ 32 524€ 34 037€ 38 543€ 43 384€ 38 847€ 40 964€ 43 915€ 46 753€ 46 682€ 50 289€ 52 718€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
67 694€ 37 225€ 35 552€ 33 509€ 33 812€ 26 359€ 27 561€ 32 998€ 26 937€ 29 161€ 26 886€ 26 500€ 22 014€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 632 910€ 1 600 068€ 1 412 324€ 1 220 318€ 1 216 053€ 1 174 307€ 1 170 324€ 1 084 164€ 1 065 335€ 1 094 604€ 954 407€ 1 076 089€ 846 157€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 632 910€ 1 567 007€ 1 380 211€ 1 191 849€ 1 186 472€ 1 144 577€ 1 139 442€ 1 055 000€ 1 032 500€ 1 062 748€ 922 793€ 912 447€ 808 119€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 33 062€ 32 113€ 28 469€ 29 581€ 29 730€ 30 882€ 29 164€ 32 654€ 31 856€ 31 614€ 157 473€ 38 038€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 180€ 0€ 0€ 2 850€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 747 570€ 4 452 795€ 4 243 846€ 3 757 044€ 4 205 066€ 3 359 036€ 3 048 102€ 2 921 976€ 2 978 451€ 3 028 900€ 3 519 326€ 3 508 480€ 3 032 552€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
611€ 854€ 731€ 657€ 960€ 637€ 708€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
611€ 854€ 731€ 657€ 960€ 637€ 708€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 944 105€ 2 977 830€ 2 786 876€ 2 593 704€ 2 404 531€ 2 171 612€ 2 009 511€ 1 985 219€ 1 954 086€ 1 931 119€ 1 380 423€ 1 896 404€ 1 960 461€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 756 621€ 2 816 511€ 2 626 454€ 2 427 248€ 2 231 836€ 2 009 745€ 1 849 269€ 1 809 228€ 1 801 538€ 1 868 668€ 1 290 863€ 1 812 472€ 1 718 908€
82
633
Výnosy z poplatkov
187 485€ 161 319€ 160 422€ 166 456€ 172 695€ 161 867€ 160 242€ 175 991€ 152 548€ 62 451€ 89 560€ 83 932€ 241 553€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
392 195€ 317 412€ 440 138€ 670 550€ 939 390€ 545 945€ 488 995€ 584 792€ 652 543€ 827 971€ 713 209€ 594 719€ 644 078€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 940€ 0€ 31 194€ 4 607€ 273 374€ 0€ 67 512€ 56 610€ 12 619€ 273 892€ 0€ 263 940€ 213 135€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 153€ 0€ 0€ 20€ 760€ 2 262€ 4 754€ 7 218€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 598€ 3 622€ 7 041€ 840€ 1 760€ 2 889€ 2 079€ 2 030€ 63 173€ 10 577€ 10 127€ 42€ 17€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 135€ 0€ 100€ 1 368€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
379 657€ 313 655€ 401 902€ 665 002€ 662 889€ 542 903€ 419 405€ 526 152€ 576 730€ 542 742€ 700 820€ 325 983€ 423 708€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
6 180€ 4 480€ 17 710€ 9 909€ 37 490€ 105 085€ 60 409€ 54 199€ 56 672€ 64 862€ 33 136€ 22 340€ 18 911€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
6 180€ 4 480€ 17 710€ 9 909€ 37 490€ 105 085€ 60 409€ 54 199€ 56 672€ 64 862€ 33 136€ 22 340€ 18 911€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 291€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 180€ 4 480€ 17 710€ 7 618€ 37 490€ 32 834€ 60 409€ 54 199€ 56 672€ 64 862€ 33 136€ 22 340€ 18 911€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 40€ 87€ 111€ 876€ 366€ 338€ 346€ 506€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 40€ 87€ 111€ 876€ 366€ 245€ 346€ 506€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 93€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 3 262€ 0€ 3 160€ 0€ 1 067€ 0€ 920€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 3 262€ 0€ 3 160€ 0€ 1 067€ 0€ 920€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 486 752€ 1 632 567€ 1 219 275€ 1 140 779€ 1 380 106€ 598 305€ 425 140€ 429 228€ 407 629€ 434 727€ 897 337€ 633 321€ 599 737€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 377 711€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
93 097€ 64 326€ 45 233€ 53 208€ 53 841€ 98 915€ 51 235€ 36 749€ 59 163€ 95 513€ 254 365€ 65 645€ 106 188€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 154 497€ 998 663€ 1 001 496€ 1 003 161€ 1 247 410€ 442 161€ 312 739€ 314 755€ 292 245€ 280 121€ 260 639€ 265 801€ 282 730€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 626€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 312 615€ 294 773€ 164 776€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 000€ 3 100€ 2 900€ 2 000€ 1 300€ 5 300€ 4 118€ 4 807€ 3 200€ 21 212€ 5 000€ 34 388€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 861€ 211€ 231€ 5 086€ 10 713€ 2 255€ 2 258€ 2 258€ 3 248€ 3 398€ 2 660€ 2 102€ 29€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
231 297€ 188 656€ 169 215€ 76 424€ 66 141€ 53 673€ 53 608€ 54 349€ 48 166€ 52 495€ 45 846€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 829 843€ 4 933 142€ 4 467 991€ 4 415 598€ 4 765 674€ 3 421 624€ 2 985 917€ 3 053 550€ 3 072 726€ 3 259 045€ 3 024 443€ 3 147 130€ 3 223 693€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
82 273€ 480 347€ 224 144€ 658 555€ 560 608€ 62 588€ -62 185€ 131 575€ 94 276€ 230 145€ -494 883€ -361 350€ 191 141€
136
591
Splatná daň z príjmov
22€ 286€ 106€ 53€ 50€ 34€ 15€ 398€ 8 595€ 47 475€ 378€ 757€ 378€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
82 251€ 480 061€ 224 038€ 658 502€ 560 558€ 62 554€ -62 279€ 131 177€ 85 680€ 182 670€ -495 261€ -362 107€ 190 763€