Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 144 878€ 1 027 575€ 850 579€ 794 763€ 622 433€ 587 488€ 561 795€ 663 886€ 729 015€ 833 054€ 670 695€ 858 301€ 795 304€ 925 802€ 1 034 763€ 834 906€
02
501
Spotreba materiálu
133 749€ 238 007€ 201 588€ 145 197€ 150 572€ 135 850€ 125 814€ 125 117€ 157 456€ 220 928€ 57 970€ 74 367€ 60 296€ 195 830€ 168 907€ 197 659€
03
502
Spotreba energie
1 011 128€ 789 568€ 648 990€ 649 566€ 471 861€ 451 637€ 435 981€ 538 768€ 571 559€ 612 126€ 612 725€ 783 934€ 735 008€ 729 972€ 865 856€ 637 247€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 019 447€ 2 937 736€ 2 473 610€ 2 418 062€ 2 715 216€ 2 474 639€ 2 332 435€ 2 117 856€ 1 762 929€ 1 814 276€ 1 824 724€ 1 762 502€ 1 718 796€ 1 858 751€ 2 234 929€ 2 443 394€
07
511
Opravy a udržiavanie
834 458€ 802 801€ 837 376€ 854 181€ 958 768€ 963 486€ 871 106€ 811 643€ 544 361€ 524 606€ 471 406€ 165 118€ 142 864€ 165 806€ 177 307€ 141 333€
08
512
Cestovné
5 190€ 3 852€ 3 119€ 3 172€ 6 945€ 3 207€ 5 299€ 4 348€ 2 007€ 1 511€ 1 700€ 851€ 2 761€ 1 946€ 7 161€ 3 811€
09
513
Náklady na reprezentáciu
30 718€ 27 565€ 17 704€ 9 844€ 21 049€ 30 218€ 20 496€ 17 181€ 13 876€ 7 644€ 9 435€ 4 036€ 3 767€ 5 548€ 8 027€ 10 562€
10
518
Ostatné služby
2 149 081€ 2 103 518€ 1 615 411€ 1 550 866€ 1 728 454€ 1 477 728€ 1 435 534€ 1 284 685€ 1 202 686€ 1 280 514€ 1 342 182€ 1 592 497€ 1 569 404€ 1 685 451€ 2 042 434€ 2 287 688€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 038 383€ 3 755 575€ 3 493 383€ 3 261 362€ 3 265 028€ 2 879 556€ 2 565 314€ 2 253 481€ 2 061 335€ 1 993 681€ 1 752 241€ 1 810 548€ 1 917 471€ 2 008 617€ 1 999 207€ 1 901 068€
12
521
Mzdové náklady
2 834 856€ 2 623 088€ 2 475 854€ 2 324 448€ 2 287 597€ 2 047 417€ 1 821 162€ 1 607 737€ 1 478 044€ 1 427 111€ 1 245 014€ 1 299 584€ 1 347 538€ 1 440 742€ 1 417 662€ 1 332 272€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
966 642€ 905 922€ 848 675€ 751 184€ 783 744€ 693 492€ 614 923€ 541 187€ 493 880€ 475 224€ 421 507€ 425 083€ 461 946€ 449 979€ 456 544€ 452 929€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
28 499€ 26 710€ 26 288€ 25 263€ 25 981€ 22 295€ 17 884€ 8 608€ 4 568€ 4 940€ 5 159€ 5 491€ 6 228€ 3 752€ 5 465€ 6 579€
15
527
Zákonné sociálne náklady
208 387€ 199 855€ 142 566€ 160 466€ 137 276€ 116 351€ 111 344€ 95 949€ 84 843€ 86 273€ 79 698€ 79 993€ 101 759€ 114 144€ 119 440€ 100 238€
16
528
Ostatné sociálne náklady
30 430€ 133€ 863€ 398€ 0€ 0€ 96€ 9 050€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 193€ 4 496€ 7 008€ 19 504€ 8 524€ 4 871€ 3 735€ 3 299€ 2 377€ 2 639€ 1 998€ 3 643€ 11 365€ 29 645€ 3 135€ 12 972€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
85€ 85€ 85€ 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 193€ 4 411€ 6 923€ 19 419€ 8 355€ 4 871€ 3 735€ 3 299€ 2 377€ 2 639€ 1 998€ 3 643€ 11 365€ 29 645€ 3 135€ 12 972€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
262 416€ 92 451€ 80 168€ 263 607€ 157 232€ 146 726€ 168 757€ 1 055 148€ 100 675€ 128 943€ 101 864€ 273 546€ 57 683€ 661 266€ 309 120€ 248 928€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
210 836€ 24 329€ 16 224€ 184 751€ 104 457€ 97 498€ 117 222€ 933 558€ 73 342€ 71 141€ 84 193€ 244 203€ 11 867€ 162 919€ 270 656€ 185 424€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
54€ 177€ 73€ 984€ 772€ 1 089€ 131 024€ 4 240€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 000€ 0€ 460€ 2 300€ 1 000€ 3€ 3 030€ 1 066€ 0€ 20 109€ 13 211€ 3€ 664€
26
546
Odpis pohľadávky
15 010€ 3 177€ 16 907€ 478€ 358€ 44 056€ 1 511€ 33 470€ 0€ 0€ 0€ 328 650€ 21 015€ 11 032€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
51 477€ 53 112€ 60 768€ 60 949€ 52 775€ 48 289€ 48 877€ 76 535€ 25 643€ 21 229€ 15 621€ 28 572€ 24 557€ 25 460€ 13 206€ 51 808€
28
549
Manká a škody
50€ 0€ 0€ 61€ 2€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 244 561€ 1 180 867€ 1 126 976€ 1 167 787€ 1 073 745€ 948 012€ 1 024 445€ 1 234 310€ 993 077€ 1 414 537€ 1 116 322€ 1 217 563€ 1 033 099€ 1 572 618€ 988 972€ 971 456€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 225 145€ 1 161 816€ 1 106 931€ 1 137 595€ 1 058 792€ 947 398€ 973 763€ 1 102 364€ 991 812€ 1 265 088€ 1 063 230€ 1 080 237€ 971 384€ 1 501 044€ 913 043€ 928 953€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
19 416€ 19 051€ 20 045€ 30 191€ 14 953€ 615€ 50 682€ 131 946€ 1 264€ 149 449€ 53 092€ 137 325€ 61 715€ 71 574€ 75 929€ 42 503€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
149 449€ 50 415€ 50 290€ 61 715€ 71 574€ 75 929€ 42 503€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
19 416€ 19 051€ 20 045€ 30 191€ 14 953€ 615€ 50 682€ 131 946€ 1 264€ 2 677€ 87 036€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
312 445€ 167 487€ 135 694€ 140 857€ 169 200€ 83 420€ 117 719€ 125 283€ 806 758€ 247 909€ 226 623€ 283 319€ 186 791€ 162 713€ 193 413€ 212 437€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 656€
42
562
Úroky
291 943€ 116 194€ 112 535€ 116 005€ 85 607€ 66 205€ 81 090€ 114 559€ 111 640€ 147 233€ 197 727€ 258 008€ 159 511€ 123 200€ 157 708€ 189 901€
43
563
Kurzové straty
79€ 0€ 8€ 19€ 10€ 2€ 0€ 0€ 0€ 602€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
20 502€ 51 293€ 23 159€ 24 851€ 83 514€ 17 214€ 36 629€ 10 712€ 695 099€ 100 666€ 28 895€ 25 311€ 27 280€ 39 513€ 35 103€ 19 880€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 952€
50
572
Škody
392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 952€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
7 918 406€ 6 804 110€ 6 059 202€ 5 983 079€ 5 754 653€ 5 167 211€ 4 645 593€ 4 023 735€ 3 625 796€ 3 738 960€ 3 608 529€ 3 696 989€ 3 620 418€ 3 456 095€ 3 444 751€ 3 062 943€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
7 040 485€ 6 369 667€ 5 843 878€ 5 706 015€ 5 334 799€ 4 862 380€ 4 349 641€ 3 761 919€ 3 473 812€ 3 594 905€ 3 486 994€ 3 547 111€ 3 493 925€ 3 332 105€ 3 307 439€ 2 920 918€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54 772€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
873 141€ 433 664€ 215 324€ 276 915€ 416 754€ 304 347€ 295 785€ 261 417€ 151 619€ 143 823€ 121 535€ 149 879€ 126 460€ 123 990€ 137 312€ 87 253€
61
587
Náklady na ostatné transfery
4 780€ 779€ 150€ 100€ 484€ 166€ 399€ 366€ 232€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
17 943 729€ 15 970 298€ 14 226 619€ 14 049 020€ 13 766 030€ 12 292 314€ 11 419 792€ 11 476 997€ 10 081 963€ 10 173 998€ 9 302 996€ 9 906 411€ 9 340 927€ 10 675 507€ 10 208 290€ 9 699 056€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
183 067€ 121 278€ 3 755€ 44 536€ 161 404€ 169 975€ 134 115€ 158 034€ 84 094€ 73 289€ 69 990€ 39 388€ 53 218€ 65 549€ 63 545€ 72 602€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
1 058€ 984€ 899€ 317€ 1 820€ 22 296€ 3 634€ 87€ 1 408€ 541€ 690€ 705€ 241€ 709€ 1 145€ 3 039€
67
602
Tržby z predaja služieb
182 009€ 120 294€ 2 856€ 44 219€ 159 584€ 147 679€ 130 481€ 157 947€ 82 687€ 72 748€ 69 300€ 38 683€ 52 977€ 64 840€ 62 400€ 69 563€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
12 899 902€ 12 113 821€ 11 365 746€ 11 144 072€ 10 872 075€ 10 094 466€ 9 295 980€ 8 819 066€ 7 992 841€ 7 430 099€ 7 024 425€ 7 049 561€ 6 750 591€ 6 097 178€ 7 756 743€ 7 803 805€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
11 776 098€ 11 071 694€ 10 334 486€ 10 032 942€ 9 957 897€ 9 198 588€ 8 335 038€ 7 826 854€ 7 007 067€ 6 375 455€ 5 993 581€ 6 096 122€ 5 932 247€ 5 297 944€ 6 899 125€ 6 852 111€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 123 804€ 1 042 127€ 1 031 260€ 1 111 130€ 914 178€ 895 878€ 960 943€ 992 212€ 985 775€ 1 054 644€ 1 030 844€ 953 439€ 818 344€ 799 234€ 857 618€ 951 694€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 121 891€ 1 279 115€ 1 219 016€ 1 369 557€ 1 072 622€ 1 121 670€ 1 135 493€ 828 776€ 971 892€ 1 209 521€ 1 266 650€ 3 416 153€ 1 276 400€ 1 421 279€ 2 442 888€ 1 503 832€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
352 406€ 114 247€ 148 106€ 321 878€ 231 296€ 420 250€ 371 310€ 142 069€ 221 208€ 390 946€ 424 448€ 420 319€ 406 768€ 827 242€ 1 401 683€ 417 816€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
463€ 743€ 149€ 136€ 7 758€ 11 942€ 5 983€ 1 318€ 7 761€ 19 055€ 2 781€ 2 910€ 10 694€ 675€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30 887€ 25 956€ 21 101€ 13 636€ 25 379€ 15 207€ 12 912€ 19 203€ 71 936€ 20 828€ 83 952€ 21 911€ 23 986€ 35 983€ 6 928€ 11 573€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 738 135€ 1 138 169€ 1 049 660€ 1 033 909€ 808 189€ 674 271€ 751 271€ 661 521€ 677 431€ 789 986€ 739 195€ 2 971 142€ 842 736€ 547 360€ 1 033 602€ 1 074 443€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 486€ 4 877€ 3 443€ 71 710€ 142 939€ 36 720€ 50 773€ 61 715€ 71 574€ 401 255€ 56 698€ 59 163€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 486€ 4 877€ 3 443€ 71 710€ 142 939€ 36 720€ 50 773€ 61 715€ 71 574€ 401 255€ 56 698€ 59 163€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
133 669€ 34 960€ 50 290€ 61 715€ 71 574€ 75 929€ 40 512€ 47 608€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 325 326€ 16 186€ 11 555€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 486€ 4 877€ 3 443€ 71 710€ 9 270€ 1 760€ 483€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
42 506€ 2 205€ 2 884€ 550€ 2 502€ 2 183€ 1 211€ 4 387€ 4 274€ 1 158€ 148€ 1 746€ 2 405€ 1 724€ 1 239€ 3 289€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
102
662
Úroky
6 371€ 2 205€ 2 884€ 550€ 2 502€ 2 129€ 1 211€ 4 387€ 4 274€ 1 158€ 148€ 136€ 1 721€ 114€ 937€ 3 123€
103
663
Kurzové zisky
36 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 1 610€ 0€ 1 610€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
54€ 0€ 0€ 684€ 0€ 302€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
2 329€ 809€ 100€ 8 701€ 10€ 2 182€ 185€ 2 492€ 7 057€ 3 575€ 655€ 9 178€ 589€ 7 546€ 12 414€
110
672
Náhrady škôd
2 329€ 809€ 100€ 8 701€ 10€ 2 182€ 185€ 2 492€ 7 057€ 3 575€ 655€ 9 178€ 589€ 7 546€ 12 414€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 573 574€ 2 406 238€ 1 919 772€ 1 997 758€ 1 890 326€ 1 351 228€ 1 312 150€ 1 285 392€ 953 039€ 1 160 734€ 959 074€ 1 258 633€ 1 096 053€ 913 459€ 1 790 167€ 364 610€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 233 010€ 444 674€ 371 327€ 301 649€ 365 071€ 200 122€ 184 225€ 247 853€ 295 105€ 394 080€ 354 148€ 366 686€ 260 969€ 451 181€ 142 011€ 171 215€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
514 577€ 475 762€ 475 046€ 500 562€ 522 686€ 377 419€ 406 951€ 489 917€ 333 876€ 365 265€ 290 990€ 273 122€ 216 467€ 209 916€ 283 121€ 130 563€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
811 862€ 355 724€ 174 740€ 39 738€ 29 914€ 6 155€ 29 889€ 0€ 42 782€ 78 788€ 12 701€ 18 628€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
18 305€ 128 188€ 37 262€ 324 743€ 261 402€ 0€ 1 316 562€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
19 699€ 228 941€ 4 399€ 6 000€ 1 500€ 14 021€ 6 721€ 45 108€ 12 172€ 6 140€ 20 126€ 46 026€ 39 428€ 23 676€ 25 338€ 56 596€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
34 942€ 44 105€ 32 148€ 57 003€ 41 703€ 20 112€ 18 011€ 7 406€ 1 405€ 1 572€ 866€ 311€ 311€ 337€ 996€ 52€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
941 179€ 857 033€ 862 112€ 1 092 807€ 929 452€ 733 399€ 666 354€ 495 109€ 310 481€ 265 490€ 255 681€ 204 962€ 238 688€ 215 648€ 3 511€ 6 184€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
18 822 426€ 15 929 863€ 14 511 983€ 14 556 574€ 14 007 630€ 12 742 976€ 11 881 132€ 11 167 551€ 10 151 571€ 9 918 578€ 9 374 633€ 11 827 851€ 9 259 419€ 8 901 033€ 12 118 826€ 9 819 715€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
878 697€ -40 435€ 285 364€ 507 554€ 241 599€ 450 662€ 461 340€ -309 446€ 69 609€ -255 420€ 71 637€ 1 921 440€ -81 508€ -1 774 474€ 1 910 536€ 120 659€
136
591
Splatná daň z príjmov
713€ 75€ 299€ 1€ 12 854€ 517€ 76€ 318€ 0€ 0€ 0€ 0€ 530€ 432€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
877 984€ -40 510€ 285 065€ 507 553€ 228 746€ 450 144€ 461 264€ -309 763€ 69 609€ -255 420€ 71 637€ 1 921 440€ -81 508€ -1 774 474€ 1 910 006€ 120 227€