Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
59 721 044€ 58 510 734€ 57 445 123€ 56 681 728€ 55 953 882€ 55 050 709€ 54 121 435€ 52 622 659€ 51 128 461€ 50 224 170€ 50 212 033€ 48 358 545€ 47 376 778€ 48 068 098€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
49 068 324€ 48 248 528€ 48 061 369€ 48 249 444€ 48 198 978€ 48 812 479€ 49 274 629€ 47 944 804€ 46 437 492€ 45 882 607€ 45 682 293€ 44 978 025€ 43 782 121€ 44 698 323€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
35 742€ 55 494€ 33 162€ 5 758€ 51 773€ 94 738€ 134 264€ 48 140€ 0€ 0€ 48€ 696€ 1 428€ 2 160€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
8 807€ 12 959€ 0€ 1 119€ 20 386€ 36 603€ 49 381€ 48 140€ 0€ 0€ 48€ 696€ 1 428€ 2 160€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
26 935€ 42 535€ 33 162€ 4 639€ 31 387€ 58 135€ 84 883€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
40 396 162€ 39 457 474€ 39 169 674€ 39 013 985€ 38 569 062€ 39 178 398€ 39 569 618€ 38 645 122€ 37 700 118€ 37 900 308€ 37 663 162€ 36 938 180€ 35 736 220€ 35 919 969€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
11 917 018€ 11 923 600€ 11 910 138€ 11 857 449€ 11 850 277€ 11 818 342€ 11 887 135€ 11 829 203€ 11 841 623€ 11 541 687€ 11 892 014€ 11 831 242€ 11 640 845€ 11 634 073€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 50 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
3 703€ 3 703€ 3 703€ 3 703€ 3 703€ 3 703€ 3 703€ 3 703€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
25 357 917€ 25 406 831€ 24 614 804€ 25 085 537€ 24 415 090€ 24 552 484€ 24 730 784€ 24 165 392€ 23 861 052€ 23 030 931€ 21 714 766€ 21 424 656€ 18 559 463€ 18 540 502€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 185 865€ 1 098 079€ 1 183 350€ 1 064 314€ 1 149 356€ 1 205 893€ 1 304 720€ 1 380 877€ 1 466 381€ 1 609 887€ 1 673 794€ 1 681 947€ 1 766 566€ 1 877 039€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
32 420€ 43 356€ 30 793€ 31 712€ 49 459€ 71 695€ 78 413€ 77 689€ 69 511€ 73 303€ 74 265€ 51 419€ 57 504€ 98 731€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 5€ 17€ 29€ 41€ 53€ 65€ 77€ 89€ 101€ 113€ 125€ 137€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
675 624€ 695 256€ 714 888€ 734 520€ 754 152€ 762 972€ 781 608€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 218 303€ 281 338€ 706 682€ 231 422€ 296 685€ 757 958€ 777 892€ 1 182 881€ 456 163€ 1 639 099€ 2 302 911€ 1 943 492€ 3 706 406€ 3 764 176€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
8 636 421€ 8 735 560€ 8 858 533€ 9 229 701€ 9 578 143€ 9 539 343€ 9 570 747€ 9 251 542€ 8 737 374€ 7 982 299€ 8 019 083€ 8 039 149€ 8 044 473€ 8 776 194€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
3 941 905€ 4 041 044€ 4 164 017€ 4 535 185€ 4 882 963€ 4 844 163€ 4 822 313€ 4 524 294€ 4 010 126€ 3 255 051€ 3 242 044€ 3 238 043€ 3 207 187€ 3 297 550€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 917€ 19 916€ 19 916€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
4 693 521€ 4 693 521€ 4 693 521€ 4 693 521€ 4 693 521€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 693 521€ 4 693 521€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 404€ 31 404€ 31 404€ 31 404€ 31 404€ 35 554€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 791€ 49 791€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
996€ 996€ 996€ 996€ 1 660€ 4 695 180€ 4 695 180€ 4 695 844€ 4 695 844€ 4 695 844€ 4 695 844€ 4 695 844€ 123 849€ 765 207€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
10 601 685€ 10 034 928€ 9 353 690€ 8 386 004€ 7 722 650€ 6 207 726€ 4 817 775€ 4 657 633€ 4 669 580€ 4 221 615€ 4 502 358€ 3 350 850€ 3 516 158€ 3 300 880€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
161 355€ 129 261€ 103 386€ 76 600€ 94 119€ 83 249€ 61 968€ 44 499€ 56 855€ 49 580€ 32 977€ 32 955€ 42 503€ 47 678€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
161 355€ 129 261€ 103 386€ 76 600€ 94 119€ 83 249€ 61 968€ 44 499€ 56 855€ 49 580€ 32 977€ 32 955€ 42 503€ 47 678€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
5 276 140€ 5 365 449€ 5 494 801€ 4 975 914€ 4 657 003€ 3 107 027€ 1 929 730€ 1 991 811€ 1 878 492€ 1 905 927€ 1 847 900€ 1 469 749€ 1 413 939€ 1 357 426€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
14 117€ 6 279€ 8 323€ 24 845€ 775€ 276€ 1 189€ 3 624€ 532€ 1 481€ 637€ 4 062€ 794€ 280€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
5 262 023€ 5 358 170€ 5 486 478€ 4 951 069€ 4 656 228€ 3 106 751€ 1 928 541€ 1 988 187€ 1 877 960€ 1 904 446€ 1 847 263€ 1 465 387€ 1 413 145€ 1 353 081€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 065€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 134€ 134€ 1 007€ 92€ 725€ 1 743€ 3 878€ 5 581€ 8 280€ 12 004€ 24 876€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 134€ 134€ 1 007€ 92€ 725€ 1 743€ 3 878€ 5 581€ 8 280€ 12 004€ 24 876€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 096 462€ 784 163€ 544 756€ 419 980€ 371 333€ 416 066€ 357 945€ 377 404€ 485 513€ 499 511€ 414 564€ 374 671€ 434 494€ 502 110€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
180 698€ 9 565€ 14 015€ 5 318€ 4 417€ 44 268€ 7 135€ 8 171€ 53 732€ 20 875€ 457€ 33 779€ 128 618€ 229 869€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
3 801€ 3 781€ 4 000€ 3 753€ 9 407€ 4 076€ 3 402€ 4 414€ 3 834€ 3 469€ 3 469€ 3 319€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
451 760€ 429 394€ 337 403€ 302 074€ 268 815€ 264 882€ 255 847€ 247 454€ 278 145€ 287 709€ 310 049€ 220 417€ 170 310€ 135 532€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
365 100€ 225 097€ 145 256€ 93 189€ 74 010€ 74 001€ 80 353€ 106 482€ 125 672€ 120 496€ 94 867€ 101 462€ 128 235€ 134 905€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
11 387€ 10 940€ 8 673€ 8 329€ 8 851€ 9 642€ 9 584€ 9 483€ 10 959€ 8 515€ 5 558€ 5 566€ 1 178€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 177€ 0€ 0€ 0€ 1 344€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
20 721€ 1 133€ 4 091€ 1 383€ 1 133€ 19 198€ 1 625€ 1 399€ 12 187€ 48 269€ 164€ 10 128€ 4 751€ 70€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
62 997€ 104 253€ 31 319€ 5 934€ 4 701€ 0€ 0€ 0€ 984€ 0€ 0€ 0€ 1 402€ 390€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 067 138€ 3 755 464€ 3 210 155€ 2 912 784€ 2 584 469€ 2 599 679€ 2 467 169€ 2 242 262€ 2 245 534€ 1 761 180€ 2 199 972€ 1 464 934€ 1 612 957€ 1 288 794€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
10 118€ 9 865€ 7 857€ 5 761€ 6 340€ 7 430€ 3 355€ 3 054€ 4 444€ 2 163€ 4 155€ 1 653€ 2 785€ 15 400€
087
2.
Ceniny (213)
2 604€ 1 223€ 2 795€ 2 608€ 1 325€ 2 037€ 3 507€ 2 056€ 2 279€ 877€ 379€ 4 617€ 21 532€ 3 624€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 054 415€ 3 744 377€ 3 199 503€ 2 904 415€ 2 576 805€ 2 590 212€ 2 460 306€ 2 237 152€ 2 238 812€ 1 758 140€ 2 195 438€ 1 458 664€ 1 588 640€ 1 269 770€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
591€ 591€ 591€ 591€ 15 591€ 699€ 872€ 932€ 1 444€ 1 539€ 1 364€ 261€ 261€ 79 996€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 15 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 875€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 791€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
591€ 591€ 591€ 591€ 591€ 699€ 872€ 932€ 1 444€ 1 539€ 1 364€ 261€ 261€ 330€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
51 034€ 227 277€ 30 065€ 46 280€ 32 254€ 30 504€ 29 032€ 20 222€ 21 389€ 119 949€ 27 382€ 29 670€ 78 499€ 68 895€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
20 145€ 18 884€ 14 292€ 16 288€ 16 283€ 16 242€ 14 774€ 10 349€ 10 789€ 12 408€ 9 297€ 9 977€ 21 062€ 24 459€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
30 889€ 208 393€ 15 773€ 29 992€ 15 971€ 14 262€ 14 258€ 9 873€ 10 600€ 107 541€ 18 085€ 19 693€ 57 437€ 44 436€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
59 721 044€ 58 510 734€ 57 445 123€ 56 681 728€ 55 953 882€ 55 050 709€ 54 121 435€ 52 622 659€ 51 128 461€ 50 224 170€ 50 212 033€ 48 358 545€ 47 376 778€ 48 068 098€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
44 209 303€ 43 379 572€ 42 497 025€ 41 938 721€ 41 340 174€ 40 147 543€ 39 080 513€ 38 052 107€ 36 998 922€ 35 983 115€ 36 544 632€ 35 773 712€ 35 395 085€ 35 484 622€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
17 469€ 17 469€ 17 469€ 17 469€ 17 469€ 17 469€ 17 469€ 0€ -514 168€ -1 220 643€ -743 649€ -717 733€ -748 589€ -492 266€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -514 168€ -1 220 643€ -743 649€ -717 733€ -748 589€ -492 266€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
17 469€ 17 469€ 17 469€ 17 469€ 17 469€ 17 469€ 17 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
44 191 834€ 43 362 103€ 42 479 556€ 41 921 252€ 41 322 705€ 40 130 074€ 39 063 044€ 38 052 107€ 37 513 090€ 37 203 757€ 37 288 281€ 36 491 445€ 36 143 674€ 35 976 888€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
43 362 103€ 42 505 265€ 41 926 925€ 41 322 705€ 40 138 943€ 39 044 225€ 38 036 227€ 37 557 148€ 37 252 671€ 37 263 586€ 36 501 123€ 36 082 267€ 35 175 916€ 34 637 368€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
829 732€ 856 838€ 552 631€ 598 547€ 1 183 763€ 1 085 849€ 1 026 818€ 494 959€ 260 419€ -59 829€ 787 158€ 409 178€ 967 758€ 1 339 520€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 407 673€ 3 461 653€ 3 134 268€ 3 027 246€ 2 663 511€ 3 177 521€ 3 572 675€ 3 637 648€ 2 925 153€ 3 183 970€ 3 185 038€ 3 501 522€ 3 407 274€ 3 831 873€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
54 556€ 54 639€ 62 110€ 59 314€ 51 317€ 40 823€ 52 994€ 51 575€ 176 572€ 162 639€ 138 375€ 120 026€ 144 163€ 111 885€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111 885€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
54 556€ 54 639€ 62 110€ 59 314€ 51 317€ 40 823€ 52 994€ 51 575€ 176 572€ 162 639€ 138 375€ 120 026€ 144 163€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
470 475€ 359 951€ 155 475€ 87 739€ 81 101€ 254 727€ 111 578€ 68 636€ 142 772€ 26 222€ 3 195€ 103 719€ 38 358€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
451 845€ 359 951€ 155 475€ 87 739€ 81 101€ 254 727€ 111 578€ 68 636€ 142 772€ 26 222€ 3 195€ 103 719€ 38 358€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
18 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
765 494€ 828 381€ 874 212€ 917 224€ 975 837€ 1 017 950€ 1 066 250€ 1 108 921€ 1 156 188€ 1 206 693€ 1 313 928€ 1 366 825€ 1 354 808€ 1 445 047€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
729 017€ 782 627€ 835 677€ 888 171€ 940 144€ 991 490€ 1 042 351€ 1 092 650€ 1 142 801€ 1 192 247€ 1 289 612€ 1 337 543€ 1 337 542€ 1 431 923€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
36 123€ 41 143€ 31 795€ 29 053€ 35 694€ 26 461€ 23 899€ 16 271€ 13 387€ 14 447€ 18 483€ 22 519€ 17 266€ 13 124€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
355€ 4 612€ 6 740€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 833€ 6 763€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
766 107€ 565 820€ 552 783€ 492 817€ 505 285€ 469 890€ 574 751€ 572 090€ 507 481€ 871 119€ 773 891€ 935 001€ 685 267€ 624 772€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
260 467€ 93 253€ 109 064€ 87 118€ 139 084€ 131 498€ 103 111€ 193 380€ 92 120€ 260 785€ 279 826€ 488 744€ 122 809€ 116 606€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
15 120€ 0€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 0€ 8 825€ 12 204€ 83 047€ 1 401€ 20 150€ 4 880€ 4 880€ 34 505€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
54 996€ 54 371€ 53 887€ 52 883€ 55 183€ 52 738€ 51 475€ 51 801€ 57 280€ 263 866€ 201 121€ 199 589€ 518 591€ 426 826€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 521€ 1 484€ 756€ 1 091€ 829€ 2 968€ 1 246€ 324€ 2 729€ 8 022€ 69 884€ 25 970€ 28 707€ 36 878€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
2 128€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
54 381€ 44 796€ 45 243€ 54 335€ 31 557€ 22 165€ 33 269€ 24 262€ 70 043€ 130 848€ 13 012€ 10 703€ 10 280€ 9 957€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
209 586€ 208 634€ 190 976€ 165 343€ 156 732€ 149 890€ 140 264€ 126 272€ 115 275€ 120 510€ 102 971€ 116 278€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
140 564€ 136 525€ 123 675€ 108 443€ 100 601€ 94 454€ 87 646€ 82 114€ 76 548€ 75 110€ 76 042€ 60 776€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
27 343€ 26 757€ 26 182€ 20 604€ 18 299€ 16 178€ 14 390€ 11 956€ 10 438€ 10 577€ 10 885€ 11 754€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 805€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111 869€ 69 777€ 0€ 0€ 0€ 16 307€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 351 040€ 1 652 862€ 1 489 687€ 1 470 152€ 1 049 971€ 1 394 131€ 1 767 103€ 1 836 427€ 942 140€ 917 297€ 955 649€ 975 951€ 1 184 678€ 1 650 169€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
745 737€ 885 997€ 1 187 803€ 1 043 028€ 705 811€ 1 049 971€ 1 418 383€ 1 499 023€ 778 760€ 566 417€ 955 649€ 975 951€ 431 872€ 1 650 169€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
140 244€ 301 806€ 301 884€ 427 124€ 344 160€ 344 160€ 348 720€ 337 404€ 163 380€ 350 880€ 0€ 0€ 752 806€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
465 059€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 465 059€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 104 068€ 11 669 508€ 11 813 831€ 11 715 761€ 11 950 197€ 11 725 644€ 11 468 247€ 10 932 903€ 11 204 386€ 11 057 086€ 10 482 363€ 9 083 311€ 8 574 419€ 8 751 603€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
9 276€ 16 449€ 8 471€ 11 248€ 1 988€ 49 387€ 6 082€ 3 196€ 4 743€ 15 888€ 23 267€ 14 893€ 14 790€ 23 404€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 094 792€ 11 653 059€ 11 805 360€ 11 704 513€ 11 948 209€ 11 676 257€ 11 462 165€ 10 929 708€ 11 199 643€ 11 041 198€ 10 459 096€ 9 068 418€ 8 559 629€ 8 728 199€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€