Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
74 446 654€ 74 180 028€ 72 697 885€ 69 203 680€ 67 106 451€ 64 387 934€ 62 794 054€ 61 637 644€ 61 989 148€ 57 463 025€ 56 633 817€ 58 707 964€ 57 567 167€ 56 788 204€ 56 005 816€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
57 376 135€ 50 540 985€ 54 018 753€ 49 993 719€ 49 730 336€ 47 331 280€ 47 973 560€ 48 101 601€ 49 002 337€ 48 521 454€ 49 758 205€ 53 268 911€ 50 412 358€ 47 435 635€ 46 847 170€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
31 188€ 24 435€ 16 319€ 25 054€ 27 525€ 33 081€ 17 544€ 7 615€ 14 812€ 24 535€ 39 406€ 53 682€ 66 183€ 76 741€ 74 428€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
11 937€ 3 292€ 6 632€ 10 899€ 8 553€ 12 215€ 15 919€ 5 352€ 1 958€ 3 368€ 3 921€ 7 117€ 10 313€ 13 787€ 11 026€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 349€ 987€ 1 625€ 2 263€ 2 901€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
19 251€ 5 219€ 9 687€ 14 155€ 18 623€ 9 164€ 0€ 0€ 9 953€ 21 167€ 35 485€ 42 545€ 55 870€ 16 132€ 16 580€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 15 924€ 0€ 0€ 0€ 10 715€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 020€ 0€ 46 822€ 46 822€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
51 669 141€ 44 727 911€ 48 354 111€ 44 289 338€ 43 785 476€ 41 601 112€ 42 388 929€ 42 586 900€ 43 480 439€ 42 989 833€ 44 211 713€ 47 708 501€ 44 871 662€ 41 882 740€ 41 301 588€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 671 737€ 3 508 697€ 3 181 747€ 2 856 378€ 2 854 228€ 2 862 456€ 2 786 008€ 2 549 428€ 2 523 142€ 2 414 552€ 2 402 973€ 2 503 884€ 2 543 485€ 2 551 800€ 2 518 272€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
157 735€ 157 735€ 95 770€ 93 020€ 92 536€ 91 923€ 88 973€ 90 677€ 87 727€ 84 994€ 74 127€ 63 094€ 63 094€ 63 094€ 58 929€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
1 281€ 1 281€ 1 281€ 1 281€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
43 957 856€ 37 419 450€ 37 721 327€ 37 397 826€ 37 464 769€ 37 049 835€ 38 288 672€ 38 737 309€ 39 950 297€ 38 864 534€ 39 435 712€ 38 906 361€ 35 627 956€ 36 950 696€ 36 957 116€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 655 806€ 1 534 646€ 1 615 606€ 1 726 869€ 1 858 855€ 890 640€ 881 729€ 589 708€ 660 033€ 710 199€ 767 213€ 758 944€ 696 488€ 853 393€ 795 099€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
70 211€ 94 175€ 91 288€ 97 004€ 101 489€ 57 597€ 27 170€ 50 001€ 74 798€ 78 404€ 125 002€ 160 851€ 136 304€ 184 621€ 223 148€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 154 515€ 2 011 929€ 5 647 093€ 2 116 961€ 1 412 784€ 647 846€ 315 561€ 568 961€ 183 626€ 836 335€ 1 405 870€ 5 314 551€ 5 803 519€ 1 278 320€ 748 208€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
5 675 806€ 5 788 639€ 5 648 323€ 5 679 327€ 5 917 335€ 5 697 086€ 5 567 086€ 5 507 086€ 5 507 086€ 5 507 086€ 5 507 086€ 5 506 728€ 5 474 513€ 5 476 154€ 5 471 154€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
57 560€ 57 560€ 57 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 202€ 5 000€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 513€ 5 471 154€ 5 471 154€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
148 720€ 261 553€ 121 237€ 172 241€ 410 249€ 190 000€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
17 018 500€ 23 613 807€ 18 659 918€ 19 174 086€ 17 315 367€ 17 011 031€ 14 761 629€ 13 463 973€ 12 920 359€ 8 886 433€ 6 813 900€ 5 378 335€ 7 084 056€ 9 286 396€ 9 101 575€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
8 664€ 5 690€ 5 461€ 8 355€ 9 205€ 5 246€ 3 216€ 4 021€ 3 841€ 4 800€ 5 625€ 5 877€ 7 896€ 11 087€ 11 718€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
8 664€ 5 690€ 5 461€ 8 355€ 9 205€ 5 246€ 3 216€ 4 021€ 3 841€ 4 800€ 5 625€ 5 877€ 7 896€ 11 087€ 11 718€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
7 816 356€ 13 062 103€ 8 189 551€ 8 385 637€ 7 648 249€ 7 854 680€ 8 189 716€ 8 408 784€ 8 602 492€ 3 774 343€ 3 716 690€ 3 022 887€ 2 255 399€ 2 105 529€ 1 630 927€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
6 615€ 9 758€ 10 211€ 6 750€ 6 832€ 11 092€ 11 554€ 14 656€ 20 662€ 15 851€ 15 383€ 11 084€ 7 947€ 2 493€ 3 566€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
7 809 741€ 13 052 345€ 8 179 340€ 8 378 887€ 7 641 416€ 7 843 588€ 8 178 162€ 8 394 129€ 8 581 830€ 3 758 492€ 3 701 307€ 3 011 803€ 2 247 452€ 2 103 036€ 1 627 361€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
20 000€ 30 000€ 40 000€ 50 000€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 423€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 423€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
20 000€ 30 000€ 40 000€ 50 000€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
454 101€ 568 640€ 435 426€ 314 145€ 314 270€ 356 837€ 296 824€ 282 804€ 306 654€ 455 519€ 448 456€ 570 146€ 378 063€ 300 706€ 204 664€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
9 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
712€ 3 785€ 1 252€ 2 637€ 2 119€ 16 979€ 1 694€ 7 118€ 10 729€ 28 578€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
307 843€ 424 457€ 227 943€ 194 754€ 173 678€ 238 942€ 188 063€ 136 217€ 169 178€ 186 852€ 226 504€ 444 270€ 67 953€ 57 849€ 80 150€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
74 137€ 61 413€ 136 086€ 65 294€ 71 224€ 35 766€ 33 466€ 35 289€ 66 892€ 95 581€ 98 384€ 121 432€ 305 832€ 237 566€ 121 161€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
9 403€ 5 323€ 5€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 293€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
38 401€ 57 859€ 66 788€ 48 088€ 63 869€ 47 462€ 70 249€ 100 826€ 56 503€ 141 155€ 112 879€ 1 091€ 925€ 1 938€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
7 748€ 10 098€ 0€ 0€ 28€ 14 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
2 600€ 2 352€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
8 606 546€ 9 819 769€ 9 918 476€ 10 296 946€ 9 283 643€ 8 794 268€ 6 271 872€ 4 768 363€ 4 007 372€ 4 651 772€ 2 643 129€ 1 779 425€ 4 442 698€ 6 869 074€ 7 253 843€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
31€ 2 597€ 11 649€ 11 294€ 9 337€ 9 924€ 8 774€ 6 966€ 7 657€ 8 019€ 8 765€ 8 148€ 11 499€ 7 875€ 11 699€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
8 606 515€ 9 817 172€ 9 906 828€ 10 285 652€ 9 274 306€ 8 784 344€ 6 263 098€ 4 761 397€ 3 999 715€ 4 643 753€ 2 634 364€ 1 771 277€ 4 431 199€ 6 861 199€ 7 242 144€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
112 833€ 127 604€ 71 004€ 119 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
112 833€ 127 604€ 71 004€ 119 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
52 019€ 25 236€ 19 213€ 35 874€ 60 747€ 45 623€ 58 866€ 72 070€ 66 452€ 55 138€ 61 712€ 60 718€ 70 753€ 66 173€ 57 071€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
17 509€ 18 283€ 16 573€ 31 657€ 58 307€ 22 787€ 22 404€ 21 689€ 22 852€ 18 838€ 21 612€ 18 118€ 20 553€ 14 298€ 14 921€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
34 510€ 6 953€ 2 641€ 4 218€ 2 441€ 22 836€ 36 462€ 50 381€ 43 600€ 36 300€ 40 100€ 42 600€ 50 200€ 51 875€ 42 150€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
74 446 654€ 74 180 028€ 72 697 885€ 69 203 680€ 67 106 451€ 64 387 934€ 62 794 054€ 61 637 644€ 61 989 148€ 57 463 025€ 56 633 817€ 58 707 964€ 57 567 167€ 56 788 204€ 56 005 816€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
43 666 788€ 43 399 959€ 42 302 309€ 41 361 016€ 40 145 498€ 38 807 633€ 37 820 872€ 36 417 148€ 35 757 766€ 35 805 667€ 35 633 180€ 35 988 909€ 38 260 418€ 37 300 797€ 38 999 754€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
43 666 788€ 43 399 959€ 42 302 309€ 41 361 016€ 40 145 498€ 38 807 633€ 37 820 872€ 36 417 148€ 35 757 766€ 35 805 667€ 35 633 180€ 35 988 909€ 38 260 418€ 37 300 797€ 38 999 754€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
43 394 331€ 42 341 350€ 41 361 016€ 40 151 530€ 38 807 633€ 37 820 872€ 36 411 945€ 35 755 253€ 35 805 553€ 35 724 587€ 35 832 020€ 36 331 644€ 37 134 207€ 37 013 932€ 40 196 634€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
272 457€ 1 058 610€ 941 293€ 1 209 486€ 1 337 866€ 986 761€ 1 408 927€ 661 895€ -47 787€ 81 080€ -198 840€ -342 735€ 1 126 211€ 286 865€ -1 196 880€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 150 905€ 11 798 472€ 11 622 256€ 12 004 408€ 11 590 297€ 11 258 452€ 10 194 082€ 10 480 416€ 11 002 218€ 11 546 254€ 11 629 908€ 12 548 731€ 12 585 970€ 12 368 434€ 10 979 860€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
37 637€ 45 191€ 44 496€ 24 167€ 29 099€ 18 549€ 17 813€ 15 812€ 8 987€ 97 882€ 78 636€ 136 734€ 168 762€ 192 224€ 184 891€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 000€ 87 000€ 118 400€ 69 707€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
37 637€ 45 191€ 44 496€ 24 167€ 29 099€ 18 549€ 17 813€ 15 812€ 8 987€ 97 882€ 78 636€ 86 734€ 81 762€ 73 824€ 115 184€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
542 756€ 600 670€ 85 992€ 1 499 719€ 1 457 619€ 1 501 346€ 27 794€ 1 489€ 101 212€ 174 741€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
97 273€ 600 670€ 85 992€ 1 499 719€ 1 457 619€ 1 501 346€ 27 794€ 1 489€ 101 212€ 174 741€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
445 483€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
8 623 743€ 9 157 201€ 9 681 848€ 9 429 769€ 9 086 332€ 8 788 219€ 9 212 060€ 9 617 271€ 10 020 464€ 10 413 054€ 10 660 490€ 11 046 923€ 11 834 005€ 11 295 589€ 10 176 521€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
8 616 146€ 9 150 770€ 9 676 528€ 9 424 432€ 9 081 586€ 8 783 159€ 9 207 977€ 9 612 533€ 10 014 699€ 10 405 224€ 10 643 198€ 11 020 672€ 11 799 082€ 11 254 657€ 10 129 215€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 597€ 6 431€ 5 320€ 5 337€ 4 746€ 5 060€ 4 083€ 4 738€ 5 765€ 7 830€ 17 292€ 26 251€ 34 923€ 40 932€ 47 306€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 350 770€ 1 399 410€ 1 213 920€ 1 050 753€ 1 017 246€ 950 338€ 936 415€ 845 844€ 871 555€ 860 577€ 890 747€ 1 365 074€ 583 203€ 880 621€ 618 448€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
407 685€ 375 837€ 289 657€ 233 906€ 253 495€ 220 775€ 233 657€ 195 747€ 222 959€ 259 482€ 242 908€ 747 578€ 317 714€ 598 324€ 328 781€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 420€ 3 450€ 1 470€ 2 910€ 26 480€ 27 050€ 6 680€ 3 650€ 5 780€ 840€ 881€ 0€ 0€ 9 625€ 8 450€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
549 601€ 538 886€ 528 533€ 492 896€ 453 729€ 421 921€ 413 983€ 405 158€ 397 026€ 390 075€ 378 301€ 371 966€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 6 834€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 325€ 8 905€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
71 258€ 113 453€ 99 242€ 27 666€ 22 419€ 5 679€ 8 533€ 4 701€ 5 302€ 5 239€ 59 508€ 30 700€ 28 916€ 117 716€ 154 952€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
176 222€ 203 326€ 155 283€ 159 716€ 148 866€ 152 926€ 151 384€ 126 940€ 133 187€ 113 747€ 118 594€ 120 781€ 139 040€ 48 124€ 11 898€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
10 587€ 6 528€ 0€ 0€ 0€ 37€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
107 517€ 126 048€ 100 563€ 101 406€ 86 980€ 97 419€ 95 684€ 79 160€ 86 443€ 74 824€ 73 286€ 76 176€ 77 074€ 86 647€ 85 083€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 76€ 534€ 6€ 7€ 8€ 12€ 21€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
24 479€ 31 883€ 22 913€ 24 859€ 25 270€ 24 522€ 24 828€ 18 650€ 20 604€ 16 342€ 17 270€ 17 873€ 20 459€ 18 860€ 20 379€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 9 349€ 6 861€ 0€ 0€ 1 653€ 6 825€ 233€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
596 000€ 596 000€ 596 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
596 000€ 596 000€ 596 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
19 628 960€ 18 981 596€ 18 773 320€ 15 838 255€ 15 370 656€ 14 321 850€ 14 779 100€ 14 740 080€ 15 229 165€ 10 111 104€ 9 370 729€ 10 170 324€ 6 720 779€ 7 118 973€ 6 026 202€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 157€ 0€ 0€ 43€ 55€ 10 102€ 9 844€ 1 167€ 557€ 219€ 257€ 36€ 38€ 125€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
19 628 960€ 18 981 439€ 18 773 320€ 15 838 255€ 15 370 613€ 14 321 795€ 14 768 998€ 14 730 236€ 15 227 998€ 10 110 547€ 9 370 510€ 10 170 067€ 6 720 743€ 7 118 935€ 6 026 077€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€