Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
210 068€ 223 608€ 199 874€ 240 763€ 213 428€ 168 897€ 154 429€ 187 624€ 204 134€ 210 723€ 205 595€ 186 768€ 258 780€
02
501
Spotreba materiálu
103 187€ 120 057€ 105 584€ 107 255€ 125 931€ 66 954€ 57 381€ 66 225€ 62 872€ 58 536€ 85 656€ 75 925€ 66 156€
03
502
Spotreba energie
106 881€ 103 552€ 94 290€ 133 508€ 87 497€ 101 943€ 97 047€ 121 399€ 141 263€ 152 187€ 119 939€ 110 843€ 192 624€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
478 982€ 531 157€ 568 041€ 716 610€ 534 867€ 459 547€ 427 934€ 420 525€ 384 047€ 400 819€ 394 070€ 353 069€ 422 825€
07
511
Opravy a udržiavanie
84 110€ 112 404€ 83 348€ 151 529€ 38 013€ 24 218€ 39 950€ 37 752€ 14 181€ 21 767€ 45 524€ 60 746€ 48 828€
08
512
Cestovné
3 323€ 5 083€ 2 101€ 1 494€ 3 561€ 1 739€ 2 757€ 1 944€ 1 733€ 2 521€ 2 956€ 2 409€ 2 457€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 704€ 23 587€ 38 667€ 24 412€ 21 568€ 14 005€ 8 949€ 10 223€ 8 159€ 6 582€ 2 450€ 1 904€ 9 328€
10
518
Ostatné služby
383 844€ 390 083€ 443 925€ 539 176€ 471 724€ 419 585€ 376 277€ 370 606€ 359 974€ 369 949€ 343 140€ 288 010€ 362 212€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
982 299€ 1 009 267€ 880 543€ 804 691€ 774 238€ 705 018€ 618 647€ 604 887€ 585 007€ 596 825€ 648 095€ 604 542€ 580 528€
12
521
Mzdové náklady
697 681€ 714 632€ 646 362€ 587 960€ 553 898€ 491 772€ 457 123€ 439 091€ 430 432€ 361 108€ 474 987€ 451 438€ 438 591€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
231 291€ 237 041€ 213 132€ 198 085€ 185 838€ 169 337€ 150 860€ 156 530€ 146 315€ 145 061€ 149 080€ 144 073€ 134 967€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 946€ 6 930€ 6 588€ 6 336€ 5 753€ 4 521€ 3 572€ 1 554€ 153€ 89€ 0€ 0€ 697€
15
527
Zákonné sociálne náklady
46 382€ 50 664€ 14 461€ 12 309€ 28 749€ 39 389€ 7 093€ 7 712€ 8 107€ 90 567€ 24 028€ 9 029€ 6 107€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 166€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
27 772€ 17 756€ 8 977€ 7 323€ 6 383€ 4 305€ 5 122€ 4 064€ 4 176€ 11 001€ 3 117€ 2 317€ 2 158€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
51€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
27 722€ 17 756€ 8 977€ 7 323€ 6 383€ 4 305€ 5 122€ 4 064€ 4 176€ 11 001€ 3 117€ 2 317€ 2 158€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
143 697€ 33 906€ 111 794€ 100 542€ 211 918€ 106 977€ 79 247€ 59 291€ 55 097€ 105 616€ 78 441€ 104 960€ 175 827€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
137 799€ 19 923€ 11 972€ 86 222€ 138 560€ 31 498€ 6 307€ 6 310€ 843€ 0€ 2 303€ 13 335€ 22 671€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 531€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 8€ 0€ 44€ 39€ 230€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 2 292€ 0€ 373€ 1 099€ 1 509€ 18 083€ 8 679€ 5 561€ 15 440€ 0€ 22 371€ 130 385€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 897€ 11 683€ 99 823€ 13 904€ 72 220€ 73 676€ 52 878€ 44 298€ 48 692€ 90 176€ 76 138€ 69 254€ 5 643€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 1 980€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 597€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
415 635€ 372 815€ 373 897€ 520 180€ 491 440€ 371 344€ 1 147 690€ 433 670€ 424 716€ 392 451€ 421 276€ 389 847€ 409 015€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
399 345€ 361 413€ 330 454€ 501 704€ 487 840€ 365 803€ 362 600€ 372 892€ 368 973€ 363 150€ 390 386€ 364 582€ 337 682€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
16 290€ 11 402€ 43 443€ 18 476€ 3 600€ 5 541€ 785 090€ 60 778€ 55 742€ 29 301€ 24 251€ 25 265€ 48 961€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 907€ 18 493€ 22 340€ 23 922€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 600€ 3 600€ 3 600€ 3 600€ 3 600€ 3 600€ 770 242€ 3 100€ 2 100€ 2 100€ 0€ 22 601€ 16 431€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 690€ 7 802€ 39 843€ 14 876€ 0€ 1 941€ 14 847€ 34 771€ 35 149€ 4 861€ 329€ 2 664€ 32 530€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 22 372€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 22 372€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
44 410€ 53 228€ 40 368€ 30 219€ 39 276€ 31 079€ 30 473€ 41 669€ 49 564€ 38 576€ 39 651€ 44 308€ 59 782€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
30 942€ 30 356€ 28 147€ 27 232€ 36 896€ 26 911€ 28 775€ 39 201€ 44 969€ 36 114€ 37 524€ 39 644€ 57 990€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 468€ 22 872€ 12 221€ 2 987€ 2 374€ 4 168€ 1 615€ 2 468€ 4 594€ 2 462€ 2 127€ 4 634€ 1 792€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 33 696€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 33 696€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 926 846€ 1 949 245€ 1 889 762€ 1 613 107€ 1 514 758€ 1 374 875€ 1 268 924€ 1 211 080€ 1 146 912€ 987 347€ 803 914€ 831 975€ 808 969€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
932 664€ 1 010 990€ 1 034 941€ 847 107€ 791 792€ 714 295€ 688 343€ 646 617€ 573 529€ 591 844€ 592 082€ 554 944€ 523 269€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
5 519€ 3 745€ 16 670€ 4 974€ 7 838€ 12 091€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
986 807€ 934 510€ 838 152€ 761 026€ 715 129€ 648 489€ 580 481€ 564 462€ 573 383€ 395 503€ 211 832€ 276 931€ 285 700€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 229 709€ 4 190 983€ 4 073 257€ 4 033 435€ 3 786 308€ 3 222 042€ 3 732 464€ 2 962 844€ 2 853 653€ 2 743 358€ 2 594 159€ 2 551 482€ 2 717 884€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
33 669€ 35 289€ 43 449€ 59 836€ 52 324€ 46 785€ 39 982€ 46 821€ 47 963€ 52 359€ 58 760€ 46 528€ 86 636€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
33 669€ 35 289€ 43 449€ 59 836€ 52 324€ 46 785€ 39 982€ 46 821€ 47 963€ 52 359€ 58 410€ 41 906€ 68 711€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 350€ 4 622€ 17 925€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 115 860€ 3 136 364€ 2 909 572€ 2 664 775€ 2 608 924€ 2 296 187€ 2 113 543€ 1 977 222€ 1 838 206€ 1 835 431€ 1 509 694€ 1 826 652€ 1 847 009€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 866 425€ 2 920 460€ 2 690 681€ 2 434 556€ 2 387 412€ 2 085 990€ 1 905 610€ 1 787 127€ 1 673 011€ 1 658 561€ 1 335 858€ 1 644 815€ 1 678 749€
82
633
Výnosy z poplatkov
249 435€ 215 904€ 218 891€ 230 219€ 221 512€ 210 197€ 207 933€ 190 095€ 165 194€ 176 870€ 173 836€ 181 837€ 168 260€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
671 327€ 475 242€ 447 424€ 423 451€ 1 456 497€ 290 708€ 380 446€ 325 224€ 525 617€ 291 872€ 271 680€ 548 976€ 577 242€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
276 604€ 37 099€ 120 039€ 143 977€ 1 156 112€ 23 312€ 60 592€ 18 266€ 7 670€ 300€ 2 228€ 182 714€ 241 751€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 727€ 0€ 0€ 0€ 3 884€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
83 849€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
993€ 1 292€ 918€ 378€ 270€ 1 102€ 4 322€ 5 817€ 8 005€ 1 430€ 1 217€ 1 758€ 1 527€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
309 881€ 436 849€ 326 466€ 279 096€ 300 115€ 266 294€ 315 531€ 301 141€ 508 214€ 290 142€ 268 235€ 364 504€ 330 080€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
23 542€ 10 493€ 302 824€ 3 600€ 4 662€ 387 356€ 33 897€ 32 660€ 30 965€ 30 379€ 25 336€ 32 307€ 15 170€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
23 542€ 10 493€ 302 824€ 3 600€ 4 662€ 387 356€ 33 897€ 32 660€ 30 965€ 30 379€ 25 336€ 9 936€ 15 170€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 600€ 3 600€ 258 955€ 3 600€ 3 600€ 386 921€ 33 897€ 26 914€ 24 440€ 23 922€ 22 601€ 664€ 15 170€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
19 942€ 6 893€ 43 869€ 0€ 1 062€ 435€ 0€ 5 746€ 6 524€ 6 457€ 2 735€ 9 272€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 371€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 371€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
315€ 214€ 630€ 73€ 271€ 658€ 385€ 53€ 85€ 305€ 363€ 1 123€ 9 759€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
315€ 214€ 630€ 73€ 271€ 658€ 385€ 53€ 85€ 305€ 363€ 1 122€ 9 759€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
4 396€ 2 106€ 1 172€ 583€ 1 749€ 5 123€ 363€ 15€ 559€ 2 252€ 13 524€ 42 008€ 27 749€
110
672
Náhrady škôd
4 396€ 2 106€ 1 172€ 583€ 1 505€ 5 123€ 363€ 0€ 167€ 2 252€ 12 187€ 7 556€ 26 621€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 244€ 0€ 0€ 15€ 392€ 0€ 1 337€ 34 452€ 1 128€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
776 900€ 817 212€ 796 188€ 665 178€ 666 772€ 562 212€ 560 332€ 548 078€ 483 479€ 311 088€ 368 311€ 298 278€ 162 949€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
500 326€ 455 830€ 405 454€ 342 857€ 306 577€ 329 208€ 341 792€ 336 575€ 314 058€ 174 645€ 186 672€ 166 841€ 53 177€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
154 669€ 150 816€ 143 006€ 200 366€ 240 401€ 178 038€ 175 328€ 161 944€ 134 205€ 104 496€ 128 171€ 95 670€ 35 750€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 0€ 17 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 2 816€ 2 076€ 698€ 7 500€ 3 000€ 552€ 4 057€ 2 799€ 0€ 8 162€ 2 601€ 42 123€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
23 635€ 20 802€ 17 425€ 48 241€ 45 398€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
98 270€ 186 948€ 228 226€ 73 015€ 66 896€ 41 965€ 42 660€ 28 502€ 32 416€ 31 947€ 45 306€ 33 166€ 31 899€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 626 009€ 4 476 921€ 4 501 258€ 3 817 496€ 4 791 197€ 3 589 028€ 3 128 948€ 2 930 072€ 2 926 873€ 2 523 686€ 2 247 668€ 2 795 872€ 2 726 514€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
396 301€ 285 938€ 428 001€ -215 940€ 1 004 890€ 366 987€ -603 516€ -32 771€ 73 220€ -219 672€ -346 491€ 244 390€ 8 630€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 113€ 72€ 0€ 37€ 116€ 72€ 18€ 16€ 111€ 61€ 199€ 199€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
396 300€ 285 825€ 427 928€ -215 940€ 1 004 853€ 366 871€ -603 589€ -32 789€ 73 205€ -219 783€ -346 552€ 244 191€ 8 431€