Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
26 411 242€ 20 273 717€ 20 542 483€ 20 363 383€ 20 223 563€ 18 797 233€ 16 193 908€ 15 033 300€ 15 298 067€ 13 929 497€ 14 208 976€ 15 830 712€ 16 041 393€ 14 371 774€ 14 275 253€ 14 135 961€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
22 204 545€ 15 930 646€ 15 556 093€ 15 330 177€ 16 760 069€ 15 363 073€ 13 526 283€ 12 521 746€ 12 897 976€ 11 334 940€ 11 486 005€ 12 984 175€ 13 113 751€ 11 667 995€ 11 674 813€ 11 742 547€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
43 540€ 40 183€ 47 954€ 50 186€ 49 361€ 47 246€ 50 008€ 53 528€ 54 821€ 56 742€ 7 413€ 11 538€ 11 827€ 16 144€ 21 582€ 33 028€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 596€ 2 623€ 4 814€ 7 274€ 2 155€ 4 107€ 6 103€ 8 450€ 9 310€ 10 670€ 2 528€ 3 531€ 1 053€ 168€ 220€ 266€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
4 824€ 5 628€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 471€ 882€ 1 293€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 490€ 1 164€ 4 116€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
24 300€ 30 504€ 36 708€ 42 912€ 47 206€ 177€ 532€ 924€ 1 316€ 3 170€ 4 886€ 8 007€ 10 774€ 13 486€ 20 198€ 28 646€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
12 820€ 1 428€ 6 432€ 0€ 0€ 42 902€ 42 902€ 43 272€ 42 902€ 42 902€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
18 880 515€ 13 010 751€ 12 628 427€ 12 400 280€ 13 830 996€ 12 436 115€ 10 554 943€ 9 546 886€ 9 921 824€ 8 312 976€ 8 638 554€ 10 132 600€ 10 324 922€ 8 902 829€ 8 937 941€ 9 261 600€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 110 619€ 3 106 527€ 3 101 473€ 2 872 563€ 2 857 503€ 2 856 189€ 2 707 272€ 2 704 623€ 2 691 395€ 2 667 483€ 2 664 040€ 2 667 631€ 2 677 360€ 2 683 863€ 2 595 279€ 2 600 976€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
35 176€ 35 176€ 35 176€ 35 176€ 35 176€ 4 493€ 4 493€ 4 493€ 400€ 400€ 0€ 0€ 0€ 7 890€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
10 458 775€ 8 982 914€ 8 648 366€ 8 444 856€ 8 813 889€ 6 930 519€ 6 657 032€ 5 989 349€ 4 484 050€ 5 308 381€ 5 611 950€ 6 019 928€ 4 897 202€ 5 404 236€ 5 790 842€ 4 389 331€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
250 579€ 267 722€ 107 227€ 116 061€ 134 700€ 150 762€ 156 311€ 91 863€ 23 987€ 19 390€ 43 214€ 75 289€ 116 383€ 150 149€ 191 038€ 243 444€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
7 170€ 12 577€ 23 184€ 97 209€ 301 788€ 250 582€ 328 017€ 332 708€ 43 787€ 22 982€ 14 750€ 20 697€ 25 612€ 4 312€ 0€ 2 257€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
2 284€ 3 601€ 3 821€ 2 815€ 3 677€ 1 457€ 2 364€ 3 227€ 5 763€ 12 042€ 17 810€ 25 665€ 34 844€ 44 957€ 58 726€ 93 341€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 175€ 11 416€ 11 416€ 11 461€ 12 791€ 13 116€ 13 377€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
5 015 912€ 602 235€ 709 181€ 831 601€ 1 684 264€ 2 242 112€ 699 455€ 420 623€ 2 672 441€ 272 123€ 275 374€ 1 311 974€ 2 562 060€ 594 631€ 288 940€ 1 918 874€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
3 280 490€ 2 879 712€ 2 879 712€ 2 879 712€ 2 879 712€ 2 879 712€ 2 921 332€ 2 921 332€ 2 921 332€ 2 965 222€ 2 840 038€ 2 840 038€ 2 777 002€ 2 749 022€ 2 715 290€ 2 447 919€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
540 269€ 540 269€ 540 269€ 540 269€ 540 269€ 540 269€ 581 889€ 581 889€ 581 889€ 581 889€ 581 889€ 581 889€ 581 889€ 588 529€ 588 529€ 400 153€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
2 727 609€ 2 306 539€ 2 288 911€ 2 273 275€ 2 259 235€ 2 246 527€ 2 234 839€ 2 223 559€ 2 214 259€ 2 258 149€ 2 230 609€ 2 195 113€ 2 160 493€ 2 126 761€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 093 995€ 2 016 033€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
12 612€ 32 904€ 50 532€ 66 168€ 80 208€ 92 916€ 104 604€ 115 884€ 125 184€ 125 184€ 27 540€ 63 036€ 34 620€ 33 732€ 32 766€ 31 733€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 190 147€ 4 334 278€ 4 977 804€ 5 025 232€ 3 455 928€ 3 425 689€ 2 659 590€ 2 505 753€ 2 391 557€ 2 589 050€ 2 717 476€ 2 841 112€ 2 913 746€ 2 696 295€ 2 598 549€ 2 388 866€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
7 025€ 8 168€ 6 120€ 4 449€ 2 814€ 4 024€ 4 858€ 5 197€ 4 807€ 5 650€ 51 145€ 23 789€ 23 206€ 24 639€ 23 124€ 20 315€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
7 025€ 8 168€ 6 120€ 4 449€ 2 814€ 4 024€ 4 858€ 5 197€ 4 807€ 5 650€ 51 145€ 23 789€ 23 206€ 22 929€ 23 124€ 20 315€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 710€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
3 043 262€ 3 222 527€ 3 376 090€ 3 561 525€ 2 516 550€ 1 921 773€ 1 908 665€ 1 923 246€ 1 944 429€ 2 001 691€ 2 158 759€ 2 223 854€ 2 378 835€ 2 051 422€ 2 175 054€ 1 968 399€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 329€ 859€ 443€ 669€ 586€ 1 928€ 1 742€ 1 169€ 211€ 271€ 1 067€ 335€ 292€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
3 041 933€ 3 221 668€ 3 375 647€ 3 560 856€ 2 515 964€ 1 919 845€ 1 906 924€ 1 922 077€ 1 944 218€ 2 001 420€ 2 157 692€ 2 223 520€ 2 378 543€ 2 051 422€ 2 175 054€ 1 968 399€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 262€ 862€ 1 462€ 1 062€ 2 862€ 6 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 792€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 262€ 862€ 1 462€ 1 062€ 2 862€ 6 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 792€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
343 822€ 232 786€ 529 085€ 467 144€ 369 700€ 316 533€ 251 103€ 166 742€ 114 387€ 219 387€ 168 167€ 170 816€ 143 439€ 159 715€ 139 601€ 170 019€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
59 784€ 42 852€ 18 885€ 19 014€ 19 028€ 51 268€ 26 807€ 5 976€ 975€ 4 475€ 1 743€ 0€ 3 521€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
239 494€ 169 339€ 397 414€ 350 015€ 253 504€ 192 871€ 153 866€ 109 633€ 76 513€ 182 224€ 128 264€ 114 099€ 91 191€ 94 551€ 78 726€ 99 814€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
33 990€ 18 674€ 103 517€ 95 095€ 86 246€ 66 263€ 67 413€ 48 767€ 34 506€ 32 687€ 38 160€ 56 717€ 48 727€ 65 164€ 60 875€ 70 205€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
10 554€ 1 921€ 5 669€ 3 019€ 10 922€ 6 130€ 3 017€ 2 300€ 2 393€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 3 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
796 039€ 870 798€ 1 066 509€ 992 114€ 566 601€ 1 182 498€ 493 502€ 409 505€ 302 951€ 355 740€ 339 284€ 422 422€ 367 960€ 409 153€ 260 614€ 228 341€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 155€ 970€ 983€ 631€ 621€ 667€ 956€ 524€ 548€ 465€ 347€ 220€ 263€ 240€ 365€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 4 704€ 684€ 5 216€ 6 483€ 2 310€ 637€ 622€ 4 350€ 4 302€ 948€ 822€ 2 117€ 2 466€ 33€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
794 884€ 869 827€ 1 060 822€ 990 799€ 560 764€ 1 175 348€ 490 236€ 408 344€ 301 782€ 350 924€ 334 635€ 421 254€ 366 875€ 406 796€ 257 783€ 228 308€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 306€ 306€ 156€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 306€ 306€ 156€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 121€ 121€ 121€ 231€ 0€ 51 060€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 560€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 121€ 121€ 231€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
16 550€ 8 793€ 8 586€ 7 973€ 7 566€ 8 471€ 8 035€ 5 802€ 8 534€ 5 507€ 5 494€ 5 424€ 13 896€ 7 484€ 1 891€ 4 548€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
16 361€ 4 578€ 4 288€ 7 743€ 7 184€ 7 567€ 7 574€ 5 288€ 6 411€ 5 507€ 5 494€ 5 424€ 13 896€ 7 484€ 1 891€ 4 548€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
189€ 4 215€ 4 298€ 230€ 382€ 904€ 461€ 514€ 2 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
26 411 242€ 20 273 717€ 20 542 483€ 20 363 383€ 20 223 563€ 18 797 233€ 16 193 908€ 15 033 300€ 15 298 067€ 13 929 497€ 14 208 976€ 15 830 712€ 16 041 393€ 14 371 774€ 14 275 253€ 14 135 961€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
12 937 471€ 12 350 681€ 12 377 263€ 12 286 494€ 11 895 249€ 10 812 576€ 10 354 812€ 9 564 853€ 9 392 190€ 9 846 263€ 10 050 206€ 10 322 993€ 10 670 325€ 11 033 405€ 11 333 890€ 11 527 286€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 74€ 74€ 74€ 74€ 74€ 74€ 74€ 71€ 74€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 74€ 74€ 74€ 74€ 74€ 74€ 74€ 71€ 74€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
12 937 471€ 12 350 681€ 12 377 263€ 12 286 494€ 11 895 249€ 10 812 502€ 10 354 738€ 9 564 779€ 9 392 116€ 9 846 189€ 10 050 132€ 10 322 919€ 10 670 251€ 11 033 334€ 11 333 816€ 11 527 286€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
12 343 086€ 12 377 263€ 12 273 688€ 11 895 249€ 11 259 121€ 10 356 528€ 10 183 874€ 9 401 685€ 9 612 862€ 10 050 132€ 10 327 758€ 10 685 891€ 11 018 102€ 11 320 730€ 11 449 879€ 11 448 052€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
594 385€ -26 582€ 103 575€ 391 245€ 636 128€ 455 973€ 170 864€ 163 093€ -220 746€ -203 943€ -277 626€ -362 972€ -347 851€ -287 396€ -116 063€ 79 234€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 799 331€ 3 038 712€ 3 197 342€ 3 226 969€ 3 455 018€ 3 662 992€ 1 326 930€ 1 056 678€ 1 780 794€ 1 404 402€ 1 335 219€ 1 565 265€ 1 854 010€ 1 543 903€ 929 233€ 702 116€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 800€ 4 800€ 6 300€ 10 500€ 4 380€ 16 412€ 4 096€ 7 339€ 5 900€ 15 333€ 92 854€ 86 867€ 93 468€ 86 246€ 77 664€ 65 655€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 86 867€ 93 468€ 86 246€ 77 664€ 65 655€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 800€ 4 800€ 6 300€ 10 500€ 4 380€ 16 412€ 4 096€ 7 339€ 5 900€ 15 333€ 92 854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
277 740€ 141 986€ 471 232€ 297 022€ 86 047€ 414 048€ 58 224€ 56 218€ 175 448€ 128 063€ 61 211€ 189 276€ 58 053€ 283 387€ 0€ 10 888€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
277 740€ 141 986€ 471 232€ 297 022€ 86 047€ 414 048€ 58 224€ 56 218€ 175 448€ 128 063€ 61 211€ 189 276€ 58 053€ 283 387€ 0€ 10 888€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
850 988€ 887 971€ 945 685€ 1 087 163€ 1 165 277€ 1 251 427€ 619 824€ 578 410€ 658 282€ 701 854€ 616 302€ 652 491€ 581 527€ 597 763€ 612 124€ 335 158€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
566 747€ 605 281€ 662 427€ 802 979€ 881 866€ 968 402€ 332 152€ 290 794€ 372 199€ 418 745€ 331 371€ 367 090€ 291 248€ 306 324€ 321 205€ 40 928€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 634€ 3 082€ 3 650€ 4 577€ 3 803€ 3 418€ 8 065€ 7 992€ 6 446€ 3 451€ 5 323€ 5 793€ 10 671€ 5 306€ 1 605€ 1 792€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 525€ 9 706€ 12 846€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
279 608€ 279 608€ 279 608€ 279 608€ 279 608€ 279 608€ 279 608€ 279 624€ 279 637€ 279 658€ 279 608€ 279 608€ 279 608€ 279 608€ 279 608€ 279 592€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
748 098€ 718 994€ 370 294€ 299 590€ 468 927€ 543 412€ 502 246€ 226 819€ 190 468€ 280 379€ 197 938€ 204 778€ 747 185€ 314 554€ 101 524€ 124 910€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
38 910€ 31 506€ 91 197€ 30 575€ 178 399€ 50 944€ 199 353€ 27 667€ 38 766€ 65 891€ 24 236€ 6 548€ 649 978€ 186 858€ 7 960€ 4 714€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
37 547€ 36 829€ 35 071€ 28 986€ 27 666€ 37 884€ 26 747€ 8 537€ 6 478€ 6 090€ 6 336€ 6 030€ 5 407€ 4 937€ 5 565€ 5 743€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
38 523€ 50 813€ 58 345€ 55 418€ 97 278€ 96 498€ 74 948€ 34 185€ 2 374€ 2 374€ 1 572€ 204€ 103€ 53€ 9 661€ 21 908€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 608€ 780€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
11 843€ 5 888€ 7 399€ 7 380€ 7 205€ 215 529€ 42 321€ 40 026€ 41 832€ 93 021€ 75 501€ 120 185€ 49 868€ 55 425€ 24 799€ 50 256€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 540€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
400 000€ 400 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
128 120€ 109 856€ 101 102€ 98 689€ 87 074€ 81 079€ 79 060€ 66 581€ 58 632€ 65 178€ 50 012€ 5 465€ 4 271€ 7 918€ 7 180€ 6 041€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
79 060€ 70 990€ 64 898€ 62 396€ 56 778€ 52 280€ 52 323€ 42 573€ 36 813€ 39 968€ 35 815€ 34 324€ 33 108€ 47 660€ 39 768€ 31 136€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
14 095€ 13 111€ 12 282€ 12 847€ 11 228€ 9 198€ 8 530€ 7 250€ 4 965€ 7 076€ 4 466€ 4 483€ 4 450€ 11 703€ 6 591€ 5 112€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 3 300€ 3 300€ 0€ 18 963€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
3 917 705€ 1 284 961€ 1 403 831€ 1 532 693€ 1 730 387€ 1 437 692€ 142 540€ 187 891€ 750 697€ 278 774€ 366 914€ 431 852€ 373 777€ 261 953€ 137 921€ 165 505€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 649 800€ 929 769€ 1 048 639€ 1 168 835€ 1 289 032€ 1 349 643€ 97 160€ 142 472€ 187 789€ 278 774€ 366 914€ 431 852€ 373 777€ 261 953€ 137 921€ 165 505€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
1 267 905€ 120 192€ 120 192€ 128 858€ 441 355€ 88 048€ 45 380€ 45 419€ 562 908€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 235 000€ 235 000€ 235 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
7 674 440€ 4 884 324€ 4 967 878€ 4 849 919€ 4 873 296€ 4 321 665€ 4 512 166€ 4 411 770€ 4 125 082€ 2 678 833€ 2 823 550€ 3 942 455€ 3 517 058€ 1 794 466€ 2 012 130€ 1 906 559€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 375€ 615€ 340€ 378€ 2 127€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
7 674 440€ 4 884 324€ 4 967 878€ 4 849 919€ 4 873 296€ 4 321 665€ 4 512 166€ 4 411 770€ 4 125 082€ 2 678 833€ 2 823 175€ 3 941 840€ 3 516 718€ 1 794 088€ 2 010 003€ 1 906 559€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€