Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
26 836 867€ 22 867 222€ 22 957 298€ 22 964 772€ 22 839 989€ 23 009 290€ 20 798 018€ 20 687 977€ 19 980 476€ 18 825 229€ 18 772 763€ 18 157 174€ 17 441 987€ 16 385 282€ 12 807 243€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
23 508 222€ 18 873 631€ 19 248 172€ 19 237 766€ 19 094 367€ 18 919 229€ 16 690 988€ 16 435 835€ 15 369 311€ 14 085 013€ 15 111 724€ 14 588 942€ 14 813 868€ 14 778 693€ 11 802 796€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
27 475€ 41 433€ 49 266€ 76 760€ 76 255€ 67 194€ 51 431€ 49 422€ 31 267€ 44 671€ 45 220€ 33 951€ 28 118€ 27 118€ 55 301€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
15 643€ 21 575€ 25 830€ 34 250€ 20 221€ 9 854€ 3 696€ 1 098€ 1 986€ 3 983€ 2 369€ 5 312€ 9 035€ 11 319€ 20 912€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 275€ 1 959€ 2 643€ 0€ 83€ 455€ 827€ 1 199€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 124€ 532€ 0€ 16€ 920€ 2 823€ 4 304€ 7 635€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
11 832€ 6 857€ 19 696€ 33 220€ 46 744€ 23 315€ 0€ 2 565€ 13 987€ 28 603€ 26 590€ 26 892€ 15 061€ 11 495€ 26 754€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 13 000€ 3 740€ 9 290€ 9 290€ 32 750€ 45 776€ 42 992€ 14 762€ 12 002€ 15 790€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
21 040 878€ 16 392 329€ 16 759 037€ 16 801 136€ 16 673 243€ 16 507 165€ 14 294 688€ 14 608 265€ 13 474 054€ 12 176 555€ 13 198 733€ 12 687 221€ 12 896 035€ 12 827 657€ 9 823 575€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
4 261 556€ 4 259 294€ 4 264 628€ 4 240 762€ 4 223 006€ 4 225 044€ 4 384 306€ 4 865 065€ 5 037 653€ 5 142 373€ 5 338 428€ 5 575 104€ 5 627 975€ 5 415 530€ 3 586 669€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
72 048€ 71 375€ 71 375€ 61 095€ 61 095€ 47 145€ 9 530€ 9 530€ 9 530€ 9 530€ 9 460€ 9 460€ 9 460€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
10 709 653€ 10 691 755€ 10 584 096€ 10 532 104€ 10 349 251€ 10 360 020€ 8 053 854€ 5 875 529€ 5 277 012€ 5 391 233€ 5 339 568€ 5 807 997€ 4 755 280€ 5 346 939€ 4 927 737€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
759 225€ 698 350€ 783 108€ 745 331€ 716 013€ 759 999€ 776 649€ 821 102€ 860 439€ 905 540€ 929 047€ 955 774€ 881 357€ 1 036 017€ 399 190€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
24 221€ 9 673€ 13 729€ 21 141€ 24 262€ 46 626€ 68 994€ 61 476€ 0€ 0€ 0€ 5 642€ 14 084€ 17 177€ 32 962€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 529€ 30 529€ 30 529€ 30 529€ 166 003€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
36 474€ 33 480€ 42 757€ 43 303€ 56 144€ 69 943€ 57 990€ 50 469€ 52 785€ 50 186€ 57 350€ 50 016€ 55 103€ 75 768€ 12 448€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
5 177 702€ 628 402€ 999 343€ 1 157 400€ 1 243 471€ 998 388€ 943 363€ 2 925 095€ 2 236 634€ 677 692€ 1 494 351€ 252 699€ 1 522 247€ 905 697€ 698 566€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 439 870€ 2 439 870€ 2 439 870€ 2 359 870€ 2 344 870€ 2 344 870€ 2 344 870€ 1 778 148€ 1 863 990€ 1 863 787€ 1 867 771€ 1 867 770€ 1 889 715€ 1 923 918€ 1 923 920€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
675 000€ 675 000€ 675 000€ 495 000€ 480 000€ 480 000€ 480 000€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 45 987€ 45 974€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 983€ 3 983€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 760 886€ 1 760 886€ 1 760 886€ 1 860 886€ 1 860 886€ 1 860 886€ 1 860 886€ 1 760 886€ 1 761 088€ 1 760 886€ 1 760 886€ 1 760 885€ 1 782 830€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
3 984€ 3 984€ 3 984€ 3 984€ 3 984€ 3 984€ 3 984€ 3 984€ 89 624€ 89 624€ 93 607€ 93 607€ 93 607€ 1 873 948€ 1 873 963€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 295 449€ 3 955 211€ 3 668 346€ 3 686 490€ 3 713 261€ 4 079 635€ 4 083 028€ 4 243 894€ 4 604 296€ 4 737 118€ 3 657 402€ 3 564 574€ 2 624 761€ 1 598 081€ 999 866€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
13 549€ 12 072€ 11 386€ 6 165€ 5 582€ 6 005€ 7 711€ 3 693€ 2 792€ 1 758€ 205€ 299€ 224€ 290€ 199€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
13 549€ 12 072€ 11 386€ 6 165€ 5 582€ 6 005€ 7 711€ 3 693€ 2 792€ 1 758€ 205€ 299€ 224€ 290€ 199€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 689 900€ 2 889 076€ 2 825 494€ 2 918 681€ 3 073 883€ 3 227 813€ 3 279 087€ 3 472 612€ 3 644 643€ 3 823 538€ 3 008 802€ 3 075 017€ 2 137 899€ 802 548€ 780 123€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
304€ 221€ 72€ 569€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 293€ 6 705€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 689 596€ 2 888 855€ 2 825 392€ 2 918 111€ 3 073 498€ 3 227 813€ 3 279 087€ 3 472 612€ 3 644 643€ 3 823 538€ 3 008 802€ 3 075 017€ 2 133 886€ 802 255€ 773 418€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 013€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 29€ 0€ 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
54 722€ 74 408€ 74 262€ 175 978€ 152 348€ 128 566€ 133 033€ 310 565€ 747 857€ 421 475€ 468 623€ 193 875€ 248 042€ 211 572€ 47 832€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
797€ 797€ 797€ 797€ 797€ 797€ 1 797€ 797€ 797€ 797€ 797€ 797€ 797€ 7 223€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
35 938€ 60 999€ 59 874€ 157 980€ 126 285€ 119 865€ 124 641€ 301 242€ 741 826€ 413 259€ 455 202€ 170 307€ 192 974€ 180 968€ 38 173€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
17 766€ 11 701€ 12 522€ 14 685€ 3 037€ 7 793€ 6 596€ 7 576€ 4 219€ 7 419€ 9 527€ 22 771€ 20 161€ 23 364€ 9 659€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 097€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
222€ 911€ 1 069€ 2 517€ 22 229€ 112€ 0€ 949€ 1 015€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 110€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
537 279€ 979 655€ 757 204€ 585 666€ 481 448€ 717 251€ 663 197€ 457 024€ 209 004€ 490 346€ 179 772€ 295 383€ 238 596€ 583 671€ 171 712€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
6 048€ 6 436€ 6 041€ 3 195€ 1 377€ 5 065€ 2 819€ 0€ 0€ 0€ 0€ 186€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
9 939€ 6 224€ 16€ 6 680€ 201€ 0€ 5 808€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
521 292€ 966 995€ 751 147€ 575 791€ 479 870€ 712 187€ 654 571€ 457 024€ 209 004€ 490 346€ 179 772€ 295 197€ 238 596€ 583 671€ 171 712€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
33 195€ 38 380€ 40 780€ 40 517€ 32 361€ 10 427€ 24 002€ 8 248€ 6 869€ 3 098€ 3 637€ 3 658€ 3 358€ 8 508€ 4 581€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
31 957€ 36 246€ 39 406€ 39 159€ 31 053€ 9 297€ 22 902€ 5 990€ 5 580€ 1 877€ 3 637€ 3 658€ 3 358€ 8 508€ 4 581€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 238€ 2 133€ 1 374€ 1 358€ 1 308€ 1 130€ 1 100€ 2 259€ 1 289€ 1 221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
26 836 867€ 22 867 222€ 22 957 298€ 22 964 772€ 22 839 989€ 23 009 290€ 20 798 018€ 20 687 977€ 19 980 476€ 18 825 229€ 18 772 763€ 18 157 174€ 17 441 987€ 16 385 282€ 12 807 243€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
14 401 105€ 14 106 234€ 13 859 928€ 13 840 890€ 13 387 423€ 13 150 018€ 13 132 049€ 12 998 827€ 12 937 190€ 11 971 572€ 12 133 588€ 12 331 844€ 12 342 936€ 13 483 411€ 11 612 860€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -202€ -202€ -203€ -165€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -202€ -202€ -203€ -165€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
14 401 105€ 14 106 234€ 13 859 928€ 13 840 890€ 13 387 423€ 13 150 018€ 13 132 049€ 12 998 827€ 12 937 190€ 11 971 774€ 12 133 790€ 12 332 047€ 12 343 101€ 13 483 411€ 11 612 860€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
14 106 234€ 13 859 434€ 13 840 890€ 13 387 649€ 13 150 018€ 13 145 520€ 12 921 267€ 12 936 910€ 12 024 402€ 12 081 911€ 12 329 864€ 12 320 480€ 12 972 912€ 13 386 221€ 11 025 029€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
294 871€ 246 800€ 19 037€ 453 241€ 237 406€ 4 498€ 210 782€ 61 917€ 912 788€ -110 137€ -196 074€ 11 567€ -629 811€ 97 190€ 587 831€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
7 914 440€ 4 084 830€ 4 125 577€ 4 002 115€ 4 245 658€ 4 470 089€ 2 834 788€ 2 725 840€ 2 205 931€ 2 083 140€ 2 378 247€ 2 048 492€ 2 845 879€ 1 692 586€ 890 227€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
34 174€ 63 158€ 43 044€ 40 404€ 16 640€ 13 704€ 13 344€ 13 344€ 13 344€ 38 738€ 46 123€ 39 253€ 43 881€ 43 761€ 42 189€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 871€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 190€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
34 174€ 63 158€ 43 044€ 40 404€ 16 640€ 13 704€ 13 344€ 13 344€ 13 344€ 38 738€ 46 123€ 39 253€ 43 881€ 43 761€ 9 128€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
65 292€ 264 464€ 71 917€ 0€ 25 906€ 18 481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 71 989€ 14 473€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
65 292€ 263 878€ 71 917€ 0€ 25 906€ 18 481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 71 989€ 14 473€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 587€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 157 601€ 1 883 882€ 1 952 847€ 2 019 991€ 2 094 101€ 2 164 957€ 923 174€ 955 525€ 502 192€ 201 571€ 2 633€ 1 668€ 442€ 3 966€ 21 742€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
3 154 936€ 1 876 479€ 1 947 227€ 2 017 263€ 2 091 413€ 2 163 509€ 921 430€ 954 316€ 499 145€ 197 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 665€ 7 402€ 5 620€ 2 728€ 2 688€ 1 448€ 1 744€ 1 209€ 3 048€ 3 976€ 2 633€ 1 668€ 442€ 3 966€ 2 124€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 618€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 419 791€ 419 696€ 413 588€ 351 721€ 339 013€ 322 947€ 318 270€ 296 902€ 224 932€ 287 767€ 232 036€ 144 412€ 517 969€ 238 345€ 104 992€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 102 051€ 63 314€ 51 115€ 55 214€ 56 204€ 56 258€ 133 947€ 81 571€ 93 106€ 177 398€ 142 118€ 47 008€ 405 493€ 0€ 27 750€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
7 550€ 4 946€ 5 784€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 239€ 109 789€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
148 157€ 130 583€ 130 147€ 134 361€ 128 971€ 128 349€ 26 680€ 59 361€ 28 031€ 20 546€ 0€ 0€ 0€ 4 134€ 5 079€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 19 579€ 9 727€ 16 462€ 16 865€ 9 963€ 21 392€ 1 433€ 0€ 0€ 0€ 410€ 13 800€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
9 039€ 49 885€ 55 342€ 18 527€ 13 268€ 12 098€ 45 761€ 24 754€ 8 856€ 678€ 321€ 3 382€ 7 956€ 17 391€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
82 341€ 92 272€ 76 157€ 74 747€ 69 535€ 60 302€ 55 542€ 61 462€ 51 237€ 49 069€ 50 774€ 50 659€ 64 325€ 49 495€ 52 413€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
378€ 258€ 280€ 227€ 175€ 108€ 1 983€ 1 581€ 1 596€ 1 657€ 1 692€ 1 386€ 1 521€ 1 118€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
52 948€ 58 309€ 48 832€ 47 341€ 43 523€ 39 510€ 36 657€ 38 009€ 33 945€ 32 189€ 30 731€ 31 239€ 28 487€ 28 778€ 19 750€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 129€ 220€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
12 474€ 15 464€ 11 632€ 11 576€ 10 874€ 9 456€ 7 737€ 8 773€ 6 728€ 6 232€ 6 401€ 6 609€ 9 318€ 5 407€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
4 853€ 4 665€ 14 721€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 433€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
3 237 583€ 1 453 631€ 1 644 182€ 1 590 000€ 1 770 000€ 1 950 000€ 1 580 000€ 1 460 070€ 1 465 463€ 1 555 062€ 2 097 455€ 1 863 159€ 2 283 587€ 1 334 525€ 706 831€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 801 295€ 1 082 846€ 1 273 611€ 1 410 000€ 1 590 000€ 1 770 000€ 1 450 000€ 1 306 791€ 1 243 895€ 1 316 336€ 1 464 854€ 1 863 159€ 2 283 587€ 1 334 525€ 706 831€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
256 288€ 190 785€ 190 570€ 180 000€ 180 000€ 180 000€ 130 000€ 153 278€ 221 568€ 238 726€ 632 600€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
180 000€ 180 000€ 180 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
4 521 323€ 4 676 158€ 4 971 793€ 5 121 767€ 5 206 907€ 5 389 184€ 4 831 182€ 4 963 310€ 4 837 355€ 4 770 518€ 4 260 929€ 3 776 838€ 2 253 172€ 1 209 285€ 304 156€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
834€ 865€ 897€ 869€ 838€ 1 178€ 645€ 435€ 3 415€ 3 689€ 4 545€ 8 276€ 640€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
4 520 489€ 4 675 292€ 4 970 897€ 5 120 897€ 5 206 069€ 5 388 006€ 4 830 537€ 4 962 875€ 4 833 940€ 4 766 829€ 4 256 383€ 3 768 562€ 2 252 532€ 1 209 285€ 304 156€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€