Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 258 753€ 1 115 407€ 1 371 218€ 1 301 078€ 1 266 640€ 1 276 266€ 1 274 265€ 1 250 375€ 942 947€ 880 635€ 910 102€ 867 079€ 884 640€ 872 755€
02
501
Spotreba materiálu
891 329€ 586 798€ 622 408€ 602 132€ 538 812€ 568 834€ 574 224€ 572 159€ 546 376€ 475 403€ 436 180€ 461 457€ 500 133€ 553 759€
03
502
Spotreba energie
367 424€ 528 609€ 748 810€ 698 946€ 727 829€ 707 432€ 700 041€ 678 216€ 396 571€ 405 232€ 473 922€ 405 622€ 384 507€ 318 996€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
5 575 846€ 5 096 612€ 4 837 424€ 5 864 749€ 4 443 495€ 4 142 751€ 3 893 824€ 4 795 473€ 3 770 497€ 3 141 314€ 3 285 582€ 4 552 775€ 3 966 424€ 4 400 545€
07
511
Opravy a udržiavanie
657 462€ 441 140€ 460 269€ 1 623 155€ 570 708€ 574 156€ 876 460€ 1 840 046€ 840 773€ 264 643€ 368 450€ 1 296 363€ 1 238 475€ 427 589€
08
512
Cestovné
594€ 1 800€ 4 131€ 7 202€ 5 733€ 5 693€ 7 876€ 9 291€ 8 746€ 11 597€ 11 591€ 18 294€ 14 026€ 77 188€
09
513
Náklady na reprezentáciu
32 037€ 21 073€ 55 946€ 51 624€ 40 094€ 42 170€ 33 394€ 29 318€ 31 463€ 28 932€ 16 666€ 16 563€ 20 566€ 24 415€
10
518
Ostatné služby
4 885 753€ 4 632 600€ 4 317 078€ 4 182 767€ 3 826 960€ 3 520 731€ 2 976 093€ 2 916 818€ 2 889 516€ 2 836 142€ 2 888 875€ 3 221 555€ 2 693 357€ 3 871 353€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 437 133€ 7 847 248€ 7 972 697€ 6 734 664€ 6 334 183€ 5 923 359€ 5 660 173€ 5 426 737€ 5 073 758€ 4 859 973€ 4 918 924€ 5 174 306€ 4 907 620€ 4 720 516€
12
521
Mzdové náklady
6 463 318€ 5 693 181€ 5 656 084€ 4 761 115€ 4 506 119€ 4 208 578€ 4 027 352€ 3 858 174€ 3 615 610€ 3 483 500€ 3 525 018€ 3 741 501€ 3 508 807€ 3 406 194€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 200 020€ 1 834 218€ 1 952 244€ 1 655 020€ 1 564 689€ 1 442 649€ 1 383 781€ 1 341 269€ 1 246 200€ 1 179 011€ 1 156 525€ 1 196 882€ 1 145 096€ 1 112 014€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
73 021€ 35 536€ 35 249€ 33 265€ 33 212€ 34 666€ 34 098€ 32 890€ 31 697€ 31 558€ 32 820€ 35 160€ 35 954€ 32 143€
15
527
Zákonné sociálne náklady
700 774€ 284 313€ 329 120€ 285 264€ 230 164€ 237 466€ 214 942€ 194 404€ 180 251€ 165 905€ 204 561€ 200 763€ 217 763€ 170 165€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
60 010€ 129 774€ 29 239€ 36 799€ 33 265€ 20 860€ 14 245€ 19 074€ 16 410€ 105 972€ 84 436€ 301 312€ 13 683€ 14 385€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77€ 12€
20
538
Ostatné dane a poplatky
60 010€ 129 774€ 29 239€ 36 799€ 33 265€ 20 860€ 14 245€ 19 074€ 16 410€ 105 972€ 84 436€ 301 312€ 13 606€ 14 373€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
843 657€ 326 477€ 398 188€ 453 428€ 588 602€ 478 455€ 492 169€ 1 364 319€ 345 739€ 217 059€ 267 248€ 2 566 239€ 915 676€ 4 191 309€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
547 356€ 45 397€ 185 474€ 188 071€ 339 132€ 224 697€ 297 650€ 1 003 169€ 209 591€ 105 524€ 39 536€ 114 797€ 745 211€ 3 977 974€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 13€ 27€ 68€ 0€ 6€
26
546
Odpis pohľadávky
122 155€ 98 897€ 40 163€ 23 312€ 60 892€ 70 725€ 43 231€ 35 457€ 94 291€ 61 523€ 115 447€ 81 423€ 34 100€ 52 074€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
174 145€ 182 183€ 172 551€ 241 927€ 188 578€ 183 033€ 150 783€ 325 693€ 41 857€ 49 809€ 112 238€ 2 369 951€ 125 322€ 149 096€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 118€ 0€ 0€ 504€ 0€ 0€ 189€ 0€ 0€ 11 043€ 12 159€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 687 986€ 2 524 659€ 2 103 038€ 2 296 177€ 2 422 158€ 1 569 064€ 1 526 106€ 1 419 558€ 1 806 407€ 1 753 892€ 2 090 124€ 1 987 552€ 2 305 801€ 2 169 742€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 275 703€ 2 105 641€ 1 827 814€ 1 491 472€ 1 362 299€ 1 447 247€ 1 371 334€ 1 255 762€ 1 325 093€ 1 270 140€ 1 395 448€ 1 452 863€ 1 593 684€ 1 854 677€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
410 048€ 419 018€ 275 224€ 804 705€ 1 059 858€ 121 817€ 154 772€ 163 797€ 481 314€ 483 753€ 694 676€ 534 689€ 712 117€ 315 065€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 527€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
334 575€ 145 644€ 61 670€ 89 118€ 252 856€ 37 199€ 39 538€ 36 488€ 431 306€ 341 195€ 279 211€ 361 486€ 323 279€ 315 065€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
75 472€ 273 374€ 213 554€ 715 588€ 807 002€ 84 619€ 115 234€ 127 309€ 50 008€ 142 557€ 415 465€ 171 676€ 388 838€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
2 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
2 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
125 643€ 121 635€ 1 279 957€ 94 589€ 98 482€ 90 009€ 254 196€ 124 005€ 135 117€ 217 229€ 209 874€ 189 149€ 234 406€ 428 251€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 122 519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
66 055€ 62 651€ 56 076€ 55 801€ 60 465€ 58 767€ 70 580€ 92 122€ 98 941€ 164 271€ 155 753€ 120 920€ 184 992€ 353 412€
43
563
Kurzové straty
8€ 1€ 119€ 76€ 0€ 0€ 0€ 2€ 1€ 1€ 8€ 2€ 27€ 31 231€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
59 580€ 58 983€ 1 101 243€ 38 712€ 38 016€ 31 242€ 183 615€ 31 881€ 36 175€ 52 957€ 54 113€ 68 082€ 49 387€ 43 608€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 145€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41 459€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 899€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41 459€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 899€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
11 424 607€ 10 493 616€ 9 132 841€ 8 952 898€ 7 667 297€ 6 984 124€ 6 381 288€ 5 931 326€ 6 516 027€ 6 752 414€ 6 657 730€ 6 558 975€ 6 908 174€ 7 439 417€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
6 783 178€ 6 247 730€ 6 376 725€ 5 579 290€ 4 640 209€ 4 083 892€ 3 642 797€ 3 582 859€ 3 533 867€ 3 663 904€ 3 753 653€ 3 757 752€ 3 699 333€ 3 357 962€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 331 763€ 1 171 682€ 1 009 116€ 886 520€ 779 569€ 0€ 0€ 0€ 9 000€ 13 000€ 599 528€ 387 812€ 389 869€ 339 740€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 305 900€ 3 069 270€ 1 747 000€ 2 485 267€ 2 244 140€ 2 842 612€ 2 675 862€ 2 284 208€ 2 906 478€ 3 012 238€ 2 247 798€ 2 343 167€ 2 728 290€ 3 656 640€
61
587
Náklady na ostatné transfery
3 768€ 4 934€ 0€ 1 820€ 3 379€ 57 620€ 62 629€ 64 260€ 66 682€ 63 272€ 56 751€ 70 244€ 90 682€ 85 075€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
31 413 635€ 27 655 427€ 27 124 601€ 25 734 381€ 22 854 123€ 20 484 888€ 19 537 724€ 20 330 869€ 18 606 902€ 17 928 488€ 18 424 020€ 22 197 387€ 20 137 323€ 24 236 920€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
477 722€ 452 904€ 478 329€ 462 260€ 417 122€ 483 822€ 480 899€ 366 292€ 386 811€ 421 486€ 329 178€ 286 883€ 322 515€ 340 559€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
477 722€ 452 904€ 478 329€ 462 260€ 417 122€ 483 822€ 480 899€ 366 292€ 386 811€ 421 486€ 329 178€ 286 883€ 322 515€ 340 559€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
23 718 491€ 23 263 634€ 22 168 279€ 20 827 503€ 19 182 159€ 18 184 479€ 16 600 040€ 15 108 089€ 14 889 287€ 14 792 196€ 14 842 515€ 13 131 928€ 15 457 747€ 15 983 019€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
21 492 352€ 21 112 939€ 20 238 509€ 18 822 158€ 17 291 481€ 16 266 618€ 14 657 964€ 13 256 967€ 12 905 698€ 12 638 558€ 12 685 780€ 10 872 824€ 13 056 694€ 13 860 890€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 226 140€ 2 150 695€ 1 929 770€ 2 005 345€ 1 890 678€ 1 917 861€ 1 942 075€ 1 851 122€ 1 983 589€ 2 153 638€ 2 156 735€ 2 259 104€ 2 401 053€ 2 122 129€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 792 806€ 947 779€ 944 727€ 1 217 959€ 1 642 664€ 1 505 610€ 1 905 961€ 2 426 123€ 3 721 812€ 1 135 802€ 1 198 289€ 4 526 168€ 1 347 836€ 6 020 043€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 312 491€ 346 814€ 265 694€ 531 679€ 971 881€ 990 418€ 1 307 120€ 1 718 536€ 1 224 915€ 372 121€ 82 195€ 879 806€ 541 567€ 5 332 806€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 251€ 14 500€ 34 929€ 39 461€ 11 247€ 12 465€ 11 711€ 13 847€ 12 192€ 10 678€ 4 465€ 947€ 152 295€ 1 194€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
54 707€ 40 310€ 69 584€ 43 465€ 38 221€ 46 349€ 60 509€ 68 919€ 90 837€ 73 866€ 55 367€ 65 062€ 83 948€ 84 068€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 6€ 17€ 0€ 0€ 85€ 0€ 7 914€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
405 357€ 546 155€ 574 520€ 603 353€ 621 315€ 456 378€ 526 616€ 624 815€ 2 393 852€ 679 136€ 1 056 262€ 3 580 268€ 570 026€ 594 061€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
417 568€ 160 201€ 419 890€ 269 061€ 82 770€ 160 898€ 164 637€ 317 610€ 369 767€ 345 984€ 493 605€ 314 021€ 306 212€ 181 593€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
417 568€ 160 201€ 419 890€ 269 061€ 82 770€ 160 898€ 164 637€ 317 610€ 369 767€ 345 984€ 493 605€ 314 021€ 306 212€ 181 593€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
162 240€ 61 670€ 67 281€ 136 204€ 51 183€ 39 538€ 122 891€ 254 894€ 293 328€ 258 834€ 356 570€ 279 479€ 259 103€ 181 593€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
255 328€ 98 531€ 352 609€ 132 857€ 31 587€ 121 361€ 41 746€ 62 716€ 76 439€ 87 150€ 137 035€ 34 542€ 47 109€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
166 167€ 143 162€ 294 456€ 236 171€ 784€ 198 134€ 4 414€ 139 480€ 218 600€ 183 952€ 289 484€ 521 160€ 160 233€ 261 798€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 152 342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 17€ 0€ 0€ 65€ 1 121€ 3 661€ 6 352€ 44 144€ 8 474€ 3 626€ 14 026€ 33 053€ 43 112€
103
663
Kurzové zisky
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 1€ 1€ 30€ 18€ 108 463€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
166 166€ 143 145€ 142 114€ 236 171€ 719€ 197 013€ 750€ 133 128€ 174 456€ 175 477€ 285 857€ 507 104€ 127 162€ 110 223€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 11 597€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 11 597€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 150 941€ 3 097 321€ 2 902 599€ 2 749 523€ 1 910 985€ 1 872 309€ 1 762 514€ 1 737 442€ 1 584 044€ 1 600 359€ 1 597 557€ 2 704 908€ 1 793 002€ 1 592 240€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 981 814€ 1 222 104€ 552 801€ 398 577€ 302 543€ 363 268€ 351 000€ 428 128€ 355 591€ 332 839€ 433 015€ 1 659 050€ 705 654€ 243 723€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
175 952€ 144 946€ 134 743€ 124 887€ 99 683€ 90 762€ 69 357€ 62 066€ 64 541€ 33 085€ 47 255€ 35 545€ 65 238€ 207 332€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 559€ 7 742€ 23 199€ 219 717€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
219 002€ 175 613€ 148 879€ 50 388€ 13 192€ 13 194€ 7 955€ 545€ 109€ 1 159€ 0€ 6 795€ 66€ 3 910€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
21 816€ 2 908€ 16 910€ 3 090€ 10 270€ 2 944€ 58 460€ 41 609€ 18 360€ 94 945€ 35 109€ 4 999€ 2 223€ 10 440€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
109 898€ 80 812€ 103 344€ 63 204€ 61 209€ 75 497€ 122 372€ 86 160€ 62 977€ 73 519€ 60 995€ 61 285€ 127 834€ 130 568€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 642 459€ 1 470 938€ 1 945 922€ 2 109 376€ 1 424 088€ 1 326 644€ 1 153 368€ 1 118 934€ 1 082 467€ 1 064 812€ 1 008 624€ 929 492€ 868 788€ 776 550€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
31 723 695€ 28 065 002€ 27 219 877€ 25 762 476€ 23 236 483€ 22 405 253€ 20 918 465€ 20 095 037€ 21 170 321€ 18 479 778€ 18 750 628€ 21 485 068€ 19 387 545€ 24 379 252€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
310 060€ 409 574€ 95 276€ 28 095€ 382 360€ 1 920 365€ 1 380 740€ -235 831€ 2 563 419€ 551 290€ 326 608€ -712 319€ -749 778€ 142 332€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 3€ 0€ 0€ 642€ 146€ 509€ 883€ 433€ 708€ 9 250€ 3 556€ 3 816€ 9 447€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 323€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
310 060€ 409 571€ 95 276€ 28 095€ 381 718€ 1 920 219€ 1 380 232€ -236 714€ 2 562 986€ 550 582€ 295 035€ -715 875€ -753 594€ 132 885€