Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná zoologická záhrada Bojnice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
937 623€ 814 102€ 716 704€ 848 925€ 739 595€ 763 853€ 663 859€ 997 496€ 663 680€ 598 567€ 540 168€ 502 977€ 470 042€ 527 097€ 521 699€
02
501
Spotreba materiálu
490 005€ 504 226€ 417 770€ 500 996€ 479 304€ 506 024€ 422 160€ 756 542€ 377 957€ 359 157€ 279 506€ 276 271€ 261 661€ 284 707€ 292 069€
03
502
Spotreba energie
426 550€ 258 617€ 250 630€ 271 379€ 225 199€ 214 171€ 210 253€ 203 501€ 209 849€ 217 963€ 235 377€ 203 266€ 184 300€ 214 859€ 207 780€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
21 068€ 51 259€ 48 304€ 76 550€ 35 092€ 43 658€ 31 447€ 37 453€ 75 874€ 21 447€ 25 286€ 23 440€ 24 081€ 27 532€ 21 850€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
252 915€ 252 047€ 263 415€ 255 414€ 392 901€ 338 683€ 269 314€ 295 115€ 228 922€ 200 145€ 152 685€ 154 937€ 131 925€ 168 459€ 156 909€
07
511
Opravy a udržiavanie
56 302€ 53 872€ 40 430€ 48 230€ 170 774€ 87 385€ 65 194€ 15 544€ 17 091€ 46 842€ 35 243€ 38 263€ 22 760€ 55 757€ 65 464€
08
512
Cestovné
9 210€ 3 835€ 1 604€ 27 994€ 12 176€ 17 051€ 27 842€ 7 970€ 3 972€ 6 653€ 6 624€ 7 468€ 5 811€ 4 941€ 8 704€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 047€ 1 172€ 284€ 2 310€ 1 505€ 599€ 1 701€ 5 658€ 758€ 1 005€ 1 073€ 564€ 587€ 509€ 752€
10
518
Ostatné služby
184 356€ 193 168€ 221 097€ 176 879€ 208 445€ 233 649€ 174 577€ 265 943€ 207 102€ 145 645€ 109 745€ 108 642€ 102 768€ 107 252€ 81 989€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 935 636€ 1 836 281€ 1 731 055€ 1 845 924€ 1 387 954€ 1 331 006€ 1 173 098€ 1 128 465€ 1 022 080€ 926 171€ 895 471€ 868 718€ 818 640€ 830 698€ 765 678€
12
521
Mzdové náklady
1 372 025€ 1 316 819€ 1 250 958€ 1 321 659€ 980 158€ 946 116€ 836 876€ 789 402€ 720 308€ 652 262€ 640 138€ 615 302€ 581 993€ 588 753€ 546 983€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
469 674€ 453 497€ 408 631€ 444 784€ 317 052€ 325 241€ 285 124€ 275 372€ 248 691€ 225 578€ 210 688€ 212 386€ 198 319€ 200 756€ 184 863€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
860€ 796€ 710€ 847€ 690€ 349€ 367€ 386€ 338€ 248€ 271€ 144€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
92 127€ 65 169€ 67 565€ 66 991€ 74 935€ 48 992€ 48 191€ 46 442€ 44 639€ 42 372€ 40 379€ 37 840€ 35 322€ 36 146€ 31 708€
16
528
Ostatné sociálne náklady
951€ 3 191€ 11 642€ 15 118€ 10 309€ 2 540€ 16 863€ 8 105€ 5 711€ 3 996€ 3 046€ 3 006€ 5 043€ 2 125€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
54 471€ 54 944€ 52 295€ 49 799€ 46 586€ 29 178€ 34 011€ 33 678€ 29 309€ 26 938€ 25 755€ 20 684€ 18 968€ 21 339€ 13 635€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
41 828€ 41 876€ 41 876€ 38 078€ 23 443€ 21 598€ 21 598€ 18 337€ 18 168€ 18 168€ 17 235€ 13 252€ 13 254€ 13 254€ 13 295€
20
538
Ostatné dane a poplatky
12 642€ 13 068€ 10 420€ 11 721€ 23 142€ 7 581€ 12 413€ 15 341€ 11 141€ 8 771€ 8 520€ 7 432€ 5 714€ 8 084€ 339€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
14 877€ 15 134€ 17 358€ 12 868€ 48 620€ 49 294€ 45 587€ 55 147€ 28 589€ 30 381€ 21 766€ 25 077€ 23 912€ 24 875€ 28 436€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
2 088€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
684€ 16€ 25€ 10€ 263€ 70€ 150€ 1 569€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
16 433€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
14 190€ 15 076€ 15 244€ 12 858€ 48 620€ 49 294€ 45 325€ 38 643€ 28 439€ 28 812€ 21 766€ 25 077€ 23 912€ 24 875€ 28 436€
28
549
Manká a škody
43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
988 948€ 924 180€ 654 839€ 657 100€ 643 251€ 613 670€ 579 819€ 425 579€ 333 012€ 270 003€ 270 237€ 259 093€ 272 650€ 288 502€ 283 608€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
988 948€ 924 180€ 654 839€ 657 100€ 643 251€ 613 670€ 579 819€ 425 579€ 322 337€ 259 607€ 262 156€ 255 138€ 264 319€ 282 592€ 282 330€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
51 584€ 50 310€ 44 133€ 42 478€ 579€ 487€ 707€ 1 492€ 872€ 1 050€ 1 227€ 1 158€ 82€ 215€ 122€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
7€ 158€ 68€ 18€ 210€ 100€ 277€ 1 010€ 132€ 110€ 132€ 85€ 82€ 215€ 122€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
51 577€ 50 152€ 44 065€ 42 459€ 370€ 387€ 431€ 482€ 740€ 941€ 1 095€ 1 072€ 0€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 236 054€ 3 946 998€ 3 479 799€ 3 712 508€ 3 259 484€ 3 126 171€ 2 766 396€ 2 936 972€ 2 306 464€ 2 053 254€ 1 907 309€ 1 832 643€ 1 736 221€ 1 861 185€ 1 770 086€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 945 855€ 2 341 895€ 1 649 374€ 2 288 089€ 1 555 418€ 1 336 671€ 1 312 437€ 1 071 404€ 1 080 367€ 928 971€ 831 391€ 836 185€ 731 898€ 741 157€ 763 563€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
740€ 690€ 30€ 820€ 48€ 4 830€ 2 660€ 9 539€ 4 400€ 11 925€ 2 511€ 18 319€ 20 858€ 14 384€ 18 407€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 945 115€ 2 289 775€ 1 588 836€ 2 225 991€ 1 503 915€ 1 293 440€ 1 292 097€ 1 038 640€ 1 058 956€ 903 255€ 815 752€ 799 572€ 692 057€ 701 721€ 724 027€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
51 430€ 60 509€ 61 278€ 51 455€ 38 401€ 17 680€ 23 226€ 17 011€ 13 791€ 13 129€ 18 293€ 18 984€ 25 052€ 21 129€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
1 969€ -8 815€ -6 612€ -5 823€ -2 696€ 15 010€ -16 471€ -406€ 4 960€ -7 447€ -2 160€ -8 132€ 3 526€ -4 125€ -1 437€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
1 969€ -8 815€ -6 612€ -5 823€ -2 696€ 15 010€ -16 471€ -406€ 4 960€ -7 447€ -2 160€ -8 132€ 3 526€ -4 125€ -1 437€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
13 116€ 12 662€ 3 384€ 4 635€ 2 597€ 2 168€ 1 608€ 541€ 9 213€ 10 742€ 13 611€ 11 522€ 6 673€ 1 122€ 10 583€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
13 116€ 12 662€ 3 384€ 4 635€ 2 597€ 2 168€ 1 608€ 541€ 9 213€ 10 742€ 6 420€ 5 164€ 6 673€ 1 122€ 8 544€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
7 191€ 6 358€ 0€ 0€ 2 040€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 086€ 5 349€ 2 087€ 107 025€ 4 914€ 10 468€ 1 135€ 4 387€ 2 495€ 5 148€ 1 179€ 784€ 16 924€ 4 433€ 1 843€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 798€ 3 272€ 0€ 0€ 0€ 830€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 000€ 0€ 1€ 8€ 1€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
866€ 5 349€ 2 087€ 107 025€ 3 914€ 7 670€ 1 135€ 4 387€ 2 495€ 1 876€ 1 179€ 783€ 16 916€ 3 603€ 1 843€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€ 3 485€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€ 3 485€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€ 3 485€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
48€ 1€ 563€ 15€ 41€ 3€ 9€ 7€ 9€ 91€ 248€ 661€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 91€ 173€ 345€
103
663
Kurzové zisky
48€ 1€ 563€ 15€ 41€ 3€ 9€ 7€ 9€ 0€ 75€ 316€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 505 027€ 2 344 105€ 2 621 958€ 1 959 710€ 2 168 839€ 1 794 122€ 1 927 071€ 1 724 670€ 1 230 350€ 1 001 884€ 909 870€ 960 814€ 852 738€ 1 139 227€ 995 717€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 700 454€ 1 575 523€ 2 075 144€ 1 459 678€ 1 653 041€ 1 273 675€ 1 246 167€ 825 689€ 860 455€ 729 390€ 729 390€ 796 600€ 694 961€ 969 889€ 836 487€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
715 783€ 629 851€ 381 425€ 387 961€ 390 751€ 391 202€ 393 786€ 262 478€ 171 004€ 127 334€ 118 433€ 121 536€ 116 534€ 107 479€ 105 977€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
2 480€ 823€ 12 261€ 30 778€ 16 699€ 48 586€ 16 334€ 8 175€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
71 202€ 95 494€ 97 904€ 103 585€ 98 712€ 111 167€ 101 659€ 88 179€ 70 573€ 51 932€ 52 346€ 37 600€ 37 600€ 45 899€ 45 899€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
6 148€ 21 443€ 61 499€ 4 151€ 18 917€ 150 784€ 516 617€ 73 315€ 51 707€ 0€ 2 613€ 924€ 1 759€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
655€ 0€ 0€ 0€ 7 979€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 305€ 20 971€ 5 985€ 4 335€ 7 418€ 5 817€ 3 896€ 15 008€ 6 418€ 25 187€ 1 526€ 2 464€ 2 719€ 6 221€ 7 354€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 467 102€ 4 695 196€ 4 270 191€ 4 353 637€ 3 729 074€ 3 159 000€ 3 225 795€ 2 811 312€ 2 337 784€ 1 947 387€ 1 757 855€ 1 809 513€ 1 617 759€ 1 883 340€ 1 774 416€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
231 048€ 748 198€ 790 391€ 641 130€ 469 589€ 32 829€ 459 399€ -125 660€ 31 319€ -105 868€ -149 454€ -23 130€ -118 461€ 22 154€ 4 330€
136
591
Splatná daň z príjmov
15 137€ 19 803€ 17 308€ 11 471€ 11 181€ 11 565€ 9 342€ 9 615€ 9 306€ 10 193€ 7 391€ 6 507€ 6 652€ 3 404€ 4 269€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
215 911€ 728 395€ 773 084€ 629 659€ 458 408€ 21 264€ 450 057€ -135 275€ 22 013€ -116 061€ -156 845€ -29 637€ -125 113€ 18 751€ 61€