Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická univerzita vo Zvolene

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 508 584€ 1 650 011€ 1 823 034€ 1 415 269€ 1 366 172€ 1 368 734€ 1 549 618€ 1 802 558€ 1 568 950€ 1 636 219€
02
502
Spotreba energie
925 424€ 930 575€ 1 013 357€ 967 957€ 1 071 247€ 990 752€ 1 063 663€ 1 114 979€ 1 207 377€ 1 294 780€
03
504
Predaný tovar
11 659€ 15 085€ 30 472€ 22 027€ 15 183€ 7 629€ 3 117€ 1 267€ 1 089€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
765 941€ 622 234€ 513 981€ 374 047€ 304 843€ 354 635€ 382 219€ 345 488€ 346 596€ 333 032€
05
512
Cestovné
88 424€ 70 158€ 321 807€ 265 848€ 214 392€ 170 910€ 504 356€ 374 142€ 329 012€ 334 636€
06
513
Náklady na reprezentáciu
5 343€ 6 919€ 19 386€ 13 355€ 18 809€ 13 070€ 11 634€ 14 608€ 5 606€ 4 252€
07
518
Ostatné služby
1 289 828€ 1 296 907€ 1 801 072€ 1 955 134€ 2 008 831€ 1 940 421€ 2 092 485€ 2 300 038€ 1 673 329€ 1 640 415€
08
521
Mzdové náklady
10 507 250€ 10 091 917€ 9 503 673€ 8 253 313€ 8 113 493€ 8 161 560€ 7 904 057€ 7 580 974€ 7 309 923€ 7 020 515€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
3 645 303€ 3 455 738€ 3 273 760€ 2 840 854€ 2 788 379€ 2 779 791€ 2 705 237€ 2 620 217€ 2 520 653€ 2 345 972€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
82 801€ 81 889€ 75 914€ 69 401€ 62 833€ 61 664€ 49 206€ 42 021€ 42 310€ 43 197€
11
527
Zákonné sociálne náklady
424 590€ 344 972€ 393 398€ 337 880€ 361 923€ 302 020€ 294 435€ 340 757€ 319 320€ 294 383€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
12 694€ 14 035€ 25 758€ 27 225€ 29 868€ 25 209€ 22 901€ 21 768€ 22 153€ 21 789€
14
532
Daň z nehnuteľností
14 665€ 14 842€ 13 228€ 15 573€ 17 211€ 18 868€ 18 757€ 18 834€ 17 919€ 16 867€
15
538
Ostatné dane a poplatky
33 089€ 41 229€ 42 094€ 45 878€ 46 742€ 44 708€ 42 770€ 41 716€ 39 733€ 36 832€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 136€ 418€ 0€ 0€ 412€ 0€ 564€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 293€ 5 076€ 101€ 115€ 3 740€ 5€ 22€ 0€ 300€ 206€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 1 403€ 13 057€ 2 328€ 9 568€ 4 075€ 962€ 10 199€ 33€ 14 010€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 2€ 0€
20
545
Kurzové straty
694€ 757€ 1 363€ 1 349€ 1 122€ 1 049€ 926€ 1 949€ 1 076€ 911€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
48 901€ 28 716€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 1 555€ 10 447€ 4 951€ 7 268€ 11 842€ 284€ 11 444€ 7 521€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 208 423€ 1 098 849€ 1 401 655€ 1 303 660€ 1 317 216€ 1 328 928€ 956 428€ 1 015 150€ 1 130 508€ 1 268 319€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 393 512€ 1 419 148€ 1 633 877€ 1 918 278€ 2 215 494€ 2 418 218€ 2 565 054€ 2 698 622€ 2 550 343€ 2 072 138€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 091€ 0€ 0€ 1 119 442€ 462 883€ 138 282€ 0€ 0€ 2 154 255€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 048€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
260 047€ 457 704€ 500 223€ 450 539€ 643 522€ 1 300 606€ 866 673€ 1 063 039€ 743 278€ 999 864€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
642 211€ 550 886€ 617 207€ 624 244€ 11 735€ 8 720€ 10 826€ 13 281€ -12 842€ 10 539€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
62 617€ 8 467€ 10 521€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
22 937 384€ 22 209 207€ 23 039 805€ 22 028 969€ 21 092 476€ 21 452 107€ 21 045 631€ 21 433 617€ 21 978 448€ 19 400 923€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
1 913 599€ 1 774 033€ 2 649 776€ 3 086 911€ 3 204 725€ 3 445 018€ 3 201 900€ 3 338 384€ 2 670 037€ 2 611 548€
40
602
Tržby z predaja služieb
944 184€ 932 596€ 1 581 537€ 1 553 783€ 1 528 842€ 1 491 072€ 1 914 294€ 1 690 250€ 1 745 842€ 1 573 898€
41
604
Tržby za predaný tovar
11 595€ 18 755€ 43 493€ 31 976€ 22 020€ 13 556€ 6 744€ 5 995€ 2 646€ 122€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
5 144€ 20 192€ -1 766€ -52 328€ 48 443€ 32 918€ -164 819€ 83 621€ 112 458€ -295 392€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
5 881€ 0€ 3 981€ 0€ 8 555€ 1 354€ 99 328€ 4 442€ 556€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 5 545€ 0€ 0€ 1 775€ 1 398€ 0€ 175€ 647€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 98€ 0€ 0€ 0€ 27€ 863€ 58€ 612€ 260€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
183€ 275€ 162€ 156€ 145€ 349€ 117€ 82€ 445€ 326€
53
644
Úroky
53€ 42€ 113€ 179€ 176€ 200€ 453€ 1 562€ 694€ 2 783€
54
645
Kurzové zisky
0€ 184€ 1€ 77€ 66€ 112€ 102€ 172€ 122€ 115€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
477 688€ 517 968€ 567 363€ 573 179€ 566 702€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
101 186€ 247 357€ 455 880€ 505 201€ 414 696€ 1 238 860€ 1 316 340€ 1 310 542€ 1 408 957€ 1 536 742€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 693€ 44 439€ 6 801€ 865 010€ 787 327€ 790 518€ 15 759€ 3 842€ 2 112 093€ 20 287€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
1 539€ 764€ 428€ 183€ 358€ 332€ 381€ 5 552€ 2 152€ 13 553€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
166 065€ 227 629€ 793 168€ 545 072€ 306 339€ 382 519€ 516 656€ 353 234€ 305 419€ 128 666€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
73 987€ 82 075€ 92 086€ 86 289€ 80 171€ 81 393€ 99 608€ 86 261€ 94 651€ 100 601€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
20 117 959€ 18 890 191€ 17 472 617€ 15 579 179€ 15 009 634€ 15 094 834€ 15 228 518€ 15 749 667€ 14 702 205€ 14 454 633€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
23 849 755€ 22 762 143€ 23 665 640€ 22 774 866€ 21 979 975€ 22 574 460€ 22 236 245€ 22 633 841€ 23 159 536€ 20 148 142€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
912 372€ 552 936€ 625 835€ 745 898€ 887 500€ 1 122 353€ 1 190 614€ 1 200 224€ 1 181 088€ 708 005€
76
591
Daň z príjmov
122 671€ 55 364€ 43 862€ 90 140€ 178 198€ 305 355€ 175 419€ 187 441€ 172 949€ 49 493€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
789 701€ 497 572€ 581 973€ 655 758€ 709 302€ 816 998€ 1 015 195€ 1 012 783€ 1 008 140€ 658 512€