Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinská univerzita v Žiline

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
4 567 114€ 4 246 007€ 2 711 828€ 3 036 765€ 3 408 791€ 3 467 998€ 3 262 460€ 2 919 228€ 4 636 547€ 3 641 851€ 3 413 861€ 3 767 935€
02
502
Spotreba energie
2 557 043€ 2 232 832€ 1 834 792€ 2 070 543€ 2 161 865€ 2 189 662€ 2 265 167€ 2 261 836€ 2 271 484€ 2 483 818€ 2 861 982€ 2 900 173€
03
504
Predaný tovar
80 287€ 52 150€ 15 541€ 32 235€ 54 206€ 63 222€ 73 180€ 66 819€ 63 977€ 60 536€ 79 372€ 63 959€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 443 340€ 1 029 996€ 1 068 060€ 1 584 155€ 1 682 166€ 1 586 453€ 917 646€ 557 372€ 428 354€ 589 738€ 728 606€ 562 731€
05
512
Cestovné
711 052€ 552 703€ 125 908€ 117 347€ 744 775€ 759 097€ 732 128€ 710 814€ 1 048 247€ 786 895€ 718 675€ 728 455€
06
513
Náklady na reprezentáciu
55 133€ 62 996€ 24 643€ 28 442€ 62 662€ 63 862€ 30 532€ 39 748€ 28 963€ 89 518€ 123 537€ 88 862€
07
518
Ostatné služby
6 657 996€ 5 473 540€ 4 332 928€ 3 665 492€ 4 854 121€ 5 048 191€ 4 777 102€ 3 902 829€ 5 044 761€ 3 487 154€ 3 840 500€ 4 031 158€
08
521
Mzdové náklady
34 633 098€ 31 749 937€ 29 013 892€ 26 051 855€ 24 067 853€ 22 222 729€ 21 930 466€ 21 253 040€ 21 402 631€ 20 944 512€ 18 619 988€ 19 660 095€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
11 775 662€ 10 565 245€ 9 928 462€ 8 451 825€ 8 290 031€ 7 620 460€ 7 506 606€ 7 152 820€ 7 209 634€ 7 103 822€ 6 219 076€ 5 227 291€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
432 415€ 397 846€ 362 935€ 327 615€ 311 084€ 287 636€ 274 732€ 202 639€ 202 705€ 201 057€ 188 353€ 188 002€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 366 027€ 1 253 476€ 1 016 895€ 907 565€ 971 173€ 724 219€ 682 265€ 699 951€ 694 616€ 624 512€ 541 881€ 551 230€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55€
13
531
Daň z motorových vozidiel
3 873€ 4 014€ 3 800€ 3 506€ 3 833€ 3 914€ 4 047€ 5 099€ 4 131€ 3 216€ 3 300€ 2 465€
14
532
Daň z nehnuteľností
13 318€ 13 746€ 18 684€ 18 693€ 12 896€ 13 894€ 13 898€ 13 239€ 13 410€ 13 038€ 15 217€ 15 805€
15
538
Ostatné dane a poplatky
183 606€ 106 789€ 69 118€ 74 128€ 88 231€ 151 179€ 141 552€ 144 163€ 149 602€ 137 921€ 128 553€ 97 997€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 888€ 1 774€ 4 936€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
251€ 5 106€ 673€ 1 250€ 1 012€ 0€ 13 431€ 8€ 290€ 3 083€ 826€ 1 994€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 602€ 3 551€ 3 887€ 7 340€ 9 555€ 42 522€ 7 990€ 28 544€ 166 929€ 17 367€
19
544
Úroky
65 138€ 38 267€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 31€
20
545
Kurzové straty
8 351€ 11 372€ 7 372€ 8 147€ 5 038€ 7 117€ 1 974€ 5 744€ 6 272€ 8 032€ 16 063€ 8 709€
21
546
Dary
0€ 0€ 3 732€ 0€ 936€ 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 683€ 0€
22
547
Osobitné náklady
774 638€ 624 975€ 315 879€ 340 964€ 644 258€ 545 652€ 515 269€ 502 146€ 505 123€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 165€ 0€ 0€ 2 388€ 360€ 837€ 366€ 394€ 1 430€ 1 609€ 214€
24
549
Iné ostatné náklady
6 961 621€ 6 181 635€ 4 622 518€ 4 143 121€ 4 104 440€ 3 225 284€ 2 871 579€ 3 643 190€ 3 567 408€ 4 205 603€ 4 284 593€ 3 665 150€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 232 990€ 3 517 275€ 3 152 306€ 10 738 526€ 13 252 009€ 14 336 674€ 16 321 426€ 18 376 740€ 11 435 729€ 8 754 601€ 7 478 466€ 5 555 302€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 357€ 526 534€ 392 258€ 0€ 0€ 142 302€ 346 504€ 966 429€ 0€ 0€ 508 433€ 0€
30
556
Tvorba fondov
1 810 982€ 2 023 935€ 1 243 211€ 1 900 691€ 1 559 894€ 1 595 055€ 2 414 603€ 2 274 324€ 2 280 074€ 2 470 044€ 2 410 402€ 2 429 730€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
18 380€ 27 013€ 10 988€ 0€ 3 926€ -5 505€ -3 752€ 134 003€ -8 042€ 42 330€ -35 291€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
88 965€ 88 773€ 88 773€ 81 230€ 46 207€ 50 373€ 52 243€ 55 346€ 58 401€ 62 033€ 39 720€ 44 020€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
79 450 637€ 70 786 330€ 60 365 797€ 63 587 644€ 66 337 683€ 64 108 049€ 65 155 447€ 65 930 418€ 61 055 587€ 55 745 068€ 52 360 270€ 49 608 730€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
90 830€ 91 831€ 83 377€ 89 961€ 112 797€ 111 105€ 100 939€ 104 418€ 128 551€ 113 575€ 147 968€ 148 819€
40
602
Tržby z predaja služieb
8 817 024€ 6 822 022€ 5 216 807€ 4 924 478€ 6 053 252€ 5 596 846€ 6 134 240€ 5 672 376€ 5 881 588€ 6 196 398€ 6 137 263€ 8 264 891€
41
604
Tržby za predaný tovar
118 104€ 65 954€ 27 728€ 33 862€ 79 121€ 71 518€ 79 921€ 85 296€ 91 179€ 94 795€ 78 695€ 73 458€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-31 337€ 20 845€ -77 846€ 24 969€ -42 487€ -4 425€ -4 821€ 39 516€ -7 669€ 20 142€ 19 204€ 23 177€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
24 658€ 14 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
2 848 306€ 2 317 413€ 1 284 666€ 1 171 477€ 1 791 408€ 1 673 344€ 1 462 084€ 1 405 501€ 1 585 157€ 1 466 761€ 1 698 532€ 1 366 518€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 500€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
14 844€ 0€ 51 029€ 0€ 2 367€ 63 150€ 113 482€ 24 220€ 103 268€ 90 643€ 240 490€ 165 617€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 67€ 5€ 129€ 1 026€ 946€ 381€ 6 293€ 1 660€
51
642
Ostatné pokuty a penále
77 208€ 51 783€ 16 662€ 5 009€ 52 686€ 60 936€ 68 664€ 69 497€ 67 033€ 74 240€ 70 165€ 76 290€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 3 209€ 568€ 726€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€
53
644
Úroky
187 459€ 0€ 721€ 635€ 634€ 738€ 687€ 606€ 502€ 944€ 931€ 1 592€
54
645
Kurzové zisky
1 108€ 1 956€ 1 302€ 683€ 244€ 523€ 6 666€ 195€ 3 845€ 1 696€ 1 516€ 5 415€
55
646
Prijaté dary
5 100€ 2 223€ 3 423€ 4 743€ 68 337€ 3 028€ 2 640€ 1 320€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 723 206€ 1 540 627€ 1 497 911€ 1 389 614€ 1 318 170€ 1 564 124€ 1 476 717€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
4 058 049€ 3 701 412€ 2 210 201€ 2 212 931€ 2 470 884€ 2 786 513€ 2 498 044€ 4 652 383€ 4 974 815€ 3 903 339€ 4 368 917€ 3 721 601€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
44 521€ 904 675€ 617 791€ 21 790€ 13 547€ 160 129€ 1 496 057€ 154 319€ 325 833€ 0€ 336 500€ 124€
62
654
Tržby z predaja materiálu
676€ 962€ 13 890€ 5 467€ 22 522€ 5 240€ 9 437€ 2 237€ 1 243€ 4 910€ 7 570€ 142€
64
656
Výnosy z použitia fondu
197 011€ 204 055€ 166 773€ 149 829€ 190 645€ 202 628€ 211 488€ 185 851€ 328 351€ 263 108€ 232 234€ 240 706€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
321 814€ 294 324€ 241 291€ 241 816€ 332 289€ 273 474€ 275 829€ 269 874€ 253 691€ 241 968€ 289 401€ 319 206€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
13 318€ 15 406€ 11 815€ 12 178€ 12 186€ 20 126€ 735€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
10 358€ 8 019€ 21 516€ 13 155€ 12 026€ 8 886€ 9 666€ 27 512€ 22 404€ 0€ 6 673€ 18 212€
73
691
Dotácie
65 962 688€ 56 693 427€ 53 106 660€ 54 612 934€ 54 015 994€ 51 600 893€ 53 492 227€ 56 341 850€ 50 830 749€ 44 593 333€ 41 102 981€ 38 145 857€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
84 484 941€ 72 754 507€ 64 496 286€ 64 916 258€ 66 506 688€ 64 198 782€ 67 434 851€ 69 037 997€ 64 640 985€ 57 066 232€ 54 745 333€ 52 573 370€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
5 034 304€ 1 968 177€ 4 130 489€ 1 328 614€ 169 004€ 90 733€ 2 279 404€ 3 107 579€ 3 585 398€ 1 321 163€ 2 385 063€ 2 964 640€
76
591
Daň z príjmov
51 310€ 106 828€ 13 720€ 56 665€ 0€ 0€ 139 756€ 0€ 2 999€ 6 142€ 0€ 301€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
4 982 994€ 1 861 349€ 4 116 769€ 1 271 949€ 169 004€ 90 733€ 2 139 648€ 3 107 579€ 3 582 399€ 1 315 022€ 2 385 063€ 2 964 339€