Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 629 322€ 4 775 997€ 3 352 229€ 3 044 278€ 3 422 145€ 3 252 053€ 3 363 438€ 2 474 300€ 2 818 174€ 5 259 168€ 3 927 525€ 2 611 668€
02
502
Spotreba energie
3 545 662€ 2 445 850€ 1 865 076€ 1 854 015€ 1 963 702€ 1 785 986€ 1 728 357€ 1 784 141€ 1 804 574€ 1 856 561€ 1 894 051€ 1 997 434€
03
504
Predaný tovar
100 769€ 71 659€ 63 462€ 72 480€ 77 523€ 66 715€ 60 805€ 49 678€ 39 238€ 30 712€ 15 241€ 19 901€
04
511
Opravy a udržiavanie
798 852€ 779 442€ 750 275€ 643 128€ 1 237 257€ 1 578 151€ 1 281 210€ 905 111€ 568 493€ 1 002 742€ 697 629€ 438 601€
05
512
Cestovné
1 304 610€ 1 228 385€ 560 124€ 372 120€ 1 420 158€ 1 256 149€ 1 130 317€ 1 106 517€ 1 391 712€ 1 421 833€ 929 888€ 794 700€
06
513
Náklady na reprezentáciu
180 095€ 63 426€ 30 781€ 34 956€ 81 340€ 69 650€ 42 591€ 55 203€ 53 449€ 44 532€ 45 000€ 32 172€
07
518
Ostatné služby
9 503 247€ 5 906 146€ 4 087 917€ 5 363 843€ 5 794 204€ 5 288 633€ 5 208 352€ 5 501 248€ 5 500 491€ 4 101 156€ 4 280 703€ 3 247 495€
08
521
Mzdové náklady
39 770 508€ 35 971 504€ 33 829 823€ 31 492 782€ 30 098 491€ 26 963 485€ 23 989 691€ 22 295 868€ 21 084 206€ 19 969 133€ 17 747 244€ 16 190 057€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
13 597 153€ 12 278 621€ 11 579 192€ 10 273 675€ 10 278 341€ 9 200 580€ 8 258 975€ 7 535 344€ 7 122 997€ 6 759 149€ 6 040 625€ 5 155 261€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
410 039€ 282 995€ 252 348€ 237 858€ 222 962€ 215 703€ 193 031€ 163 198€ 135 021€ 109 022€ 99 897€ 95 902€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 477 315€ 1 322 618€ 1 147 100€ 1 086 926€ 994 678€ 818 802€ 751 128€ 724 811€ 637 797€ 584 507€ 510 896€ 516 448€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 1 331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
912€ 890€ 872€ 754€ 1 519€ 356€ 343€ 224€ 124€ 124€ 47€ 113€
14
532
Daň z nehnuteľností
35 944€ 35 930€ 35 930€ 39 601€ 25 207€ 25 207€ 25 306€ 25 390€ 25 390€ 25 419€ 25 460€ 17 693€
15
538
Ostatné dane a poplatky
443 842€ 211 348€ 134 574€ 160 130€ 158 334€ 125 364€ 122 090€ 129 741€ 121 984€ 143 362€ 62 751€ 142 334€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 11€ 4 023€
17
542
Ostatné pokuty a penále
9€ 134€ 540€ 2 041€ 158€ 18 059€ 1 022€ 662€ 25€ 55€ 0€ 491€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 10 500€ 0€ 4 250€ 15 750€ 6 291€ 4 538€ 52€ 436€ 5€ 0€
19
544
Úroky
0€ 442€ 841€ 841€ 841€ 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 145€ 3€
20
545
Kurzové straty
6 985€ 5 724€ 1 814€ 5 873€ 3 029€ 2 370€ 6 685€ 2 504€ 24 334€ 8 877€ 40 025€ 17 943€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 190€ 0€ 186€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
12 606€ 10 049€ 0€ 8 011€ 237€ 112 749€ 0€ 2 520 803€ 0€ 7 106€ 2 507€ 143€
24
549
Iné ostatné náklady
9 962 740€ 8 092 009€ 7 115 686€ 5 882 078€ 4 588 273€ 4 728 513€ 4 350 299€ 4 918 964€ 5 550 781€ 6 325 572€ 4 570 455€ 3 458 092€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 475 969€ 4 219 088€ 4 456 186€ 4 229 515€ 5 932 955€ 6 316 570€ 7 006 520€ 6 577 991€ 5 752 872€ 6 583 453€ 6 526 952€ 5 287 338€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 884€ 0€ 11 387€ 0€ 83€ 0€ 500 087€ 106€ 5 860€ 35 423€ 78 444€ 275 327€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
50 699€ 99 457€ 119 941€ 56 086€ 43 654€ 425 994€ 64 729€ 48 968€ 46 923€ 151 832€ 600 555€ 54 981€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
2 390€ 3 902€ 18 081€ 414€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 428€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
902 891€ 1 554 258€ 859 792€ 444 988€ 435 516€ 400 966€ 259 857€ 19 905€ 24 394€ 23 167€ 26 465€ 15 905€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
92 220 443€ 79 364 875€ 70 285 803€ 65 306 393€ 66 784 859€ 62 668 721€ 58 351 123€ 56 845 405€ 52 708 910€ 54 471 953€ 48 124 519€ 40 374 025€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
1 295 622€ 988 765€ 449 574€ 417 836€ 745 574€ 747 470€ 744 342€ 698 831€ 641 638€ 528 240€ 463 403€ 407 299€
40
602
Tržby z predaja služieb
2 902 960€ 2 050 227€ 1 255 613€ 1 018 224€ 2 222 592€ 2 343 815€ 1 890 942€ 1 874 674€ 2 412 891€ 1 772 460€ 2 131 218€ 2 021 154€
41
604
Tržby za predaný tovar
172 872€ 133 067€ 100 165€ 118 506€ 132 352€ 120 929€ 110 739€ 84 171€ 73 907€ 61 344€ 32 287€ 29 053€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 163 782€ 0€ 0€ 10 989€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
1 077€ 1 417€ 591€ 500€ 0€ 1 347€ 2 104€ 125€ 2 729€ 2 684€ 784€ 3 866€
51
642
Ostatné pokuty a penále
136€ 6 985€ 1 219€ 0€ 1 163€ 42€ 421€ 0€ 10€ 810€ 840€ 30€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 647€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
8 518€ 0€ 132€ 129€ 113€ 123€ 108€ 87€ 85€ 137€ 148€ 237€
54
645
Kurzové zisky
5 070€ 7 695€ 4 417€ 2 146€ 3 111€ 3 532€ 2 252€ 3 622€ 69 015€ 69 981€ 22 573€ 13 948€
55
646
Prijaté dary
1 825€ 1 825€ 45 019€ 782€ 37 982€ 498€ 333€ 0€ 0€ 0€ 11 257€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
14 697 215€ 14 673 966€ 14 697 911€ 14 619 811€ 14 208 635€ 13 965 050€ 12 818 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
8 563 935€ 6 507 668€ 4 863 811€ 3 348 721€ 3 210 692€ 4 977 327€ 4 770 895€ 16 970 832€ 15 071 203€ 14 754 080€ 10 554 866€ 7 296 608€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 510€ 217 162€ 12 474€ 2 258€ 22 044€ 0€ 884 995€ 6 060€ 6 330€ 161 662€ 775 000€ 450 211€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
86€ 0€ 42€ 36€ 0€ 0€ 56€ 0€ 313€ 22€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
3 944 335€ 2 269 504€ 172 508€ 131 554€ 195 413€ 358 783€ 48 274€ 78 261€ 56 730€ 71 649€ 102 979€ 46 609€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
138 158€ 120 391€ 87 661€ 101 114€ 136 084€ 125 838€ 119 542€ 118 914€ 137 045€ 130 253€ 179 106€ 221 551€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
28 449€ 60 478€ 20 877€ 22 103€ 40 553€ 54 053€ 19 315€ 6 703€ 2 480€ 5 777€ 3 048€ 6 448€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
60 931 622€ 52 938 244€ 52 229 174€ 48 479 230€ 47 781 259€ 42 882 368€ 40 698 128€ 38 135 994€ 36 038 356€ 37 820 063€ 34 630 241€ 31 233 111€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
92 708 389€ 80 141 174€ 73 941 189€ 68 262 950€ 68 748 555€ 65 581 177€ 62 111 012€ 57 978 272€ 54 526 377€ 55 379 163€ 48 907 749€ 41 730 125€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
487 946€ 776 300€ 3 655 386€ 2 956 558€ 1 963 697€ 2 912 456€ 3 759 889€ 1 132 867€ 1 817 467€ 907 210€ 783 230€ 1 356 100€
76
591
Daň z príjmov
21 291€ 18 529€ 4 737€ 19 066€ 31 824€ 19 668€ 85 723€ 14 533€ 55 759€ 44 625€ 195 347€ 58 713€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
466 655€ 757 770€ 3 650 649€ 2 937 492€ 1 931 873€ 2 892 787€ 3 674 167€ 1 118 334€ 1 761 708€ 862 585€ 587 883€ 1 297 386€