Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 602 250€ 1 659 358€ 1 161 871€ 334 827€ 273 968€ 270 002€ 325 418€ 349 035€ 232 776€ 49 648€ 34 774€ 47 826€ 31 934€
02
501
Spotreba materiálu
375 493€ 487 236€ 359 337€ 6 611€ 14 527€ 7 843€ 10 813€ 16 939€ 16 968€ 32 163€ 26 953€ 33 950€ 18 787€
03
502
Spotreba energie
1 173 371€ 1 056 681€ 726 194€ 328 216€ 259 441€ 262 160€ 314 605€ 332 097€ 215 808€ 17 485€ 7 821€ 13 877€ 12 214€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 934€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
53 386€ 115 441€ 76 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 218 971€ 721 719€ 556 106€ 87 453€ 93 483€ 89 904€ 81 702€ 71 221€ 66 411€ 60 323€ 52 951€ 44 461€ 23 856€
07
511
Opravy a udržiavanie
301 711€ 201 386€ 111 474€ 9 876€ 11 663€ 9 068€ 10 501€ 10 111€ 4 068€ 8 088€ 2 803€ 4 019€ 1 068€
08
512
Cestovné
3 874€ 13 228€ 19 216€ 19 326€ 17 756€ 8 767€ 6 767€ 7 414€ 8 600€ 4 660€ 1 542€ 1 319€ 670€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 265€ 17 432€ 7 458€ 446€ 7 083€ 645€ 1 292€ 1 453€ 1 303€ 1 736€ 769€ 1 633€ 509€
10
518
Ostatné služby
911 121€ 489 674€ 417 957€ 57 805€ 56 981€ 71 423€ 63 142€ 52 243€ 52 441€ 45 839€ 47 837€ 37 491€ 21 610€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 559 686€ 4 496 136€ 2 902 616€ 680 766€ 666 509€ 601 109€ 560 027€ 523 561€ 467 277€ 421 120€ 385 869€ 338 062€ 225 662€
12
521
Mzdové náklady
3 262 441€ 3 229 484€ 2 098 383€ 493 063€ 484 882€ 431 526€ 399 593€ 377 867€ 341 152€ 309 255€ 283 520€ 248 030€ 169 943€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 103 002€ 1 070 990€ 694 532€ 168 573€ 165 269€ 149 608€ 138 358€ 131 297€ 113 583€ 99 962€ 91 940€ 81 203€ 51 119€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
19 004€ 18 203€ 13 222€ 269€ 702€ 717€ 717€ 717€ 478€ 403€ 359€ 344€ 164€
15
527
Zákonné sociálne náklady
175 240€ 177 459€ 96 478€ 18 860€ 15 656€ 19 257€ 21 358€ 13 680€ 12 064€ 11 499€ 10 050€ 8 484€ 4 435€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
130 139€ 24 725€ 18 461€ 5 762€ 4 366€ 4 417€ 4 382€ 3 884€ 3 388€ 2 330€ 2 009€ 2 002€ 1 991€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
115 878€ 11 362€ 10 067€ 4 458€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 1 990€ 1 990€ 2 002€ 1 991€
20
538
Ostatné dane a poplatky
14 260€ 13 363€ 8 394€ 1 304€ 1 293€ 1 344€ 1 308€ 811€ 315€ 340€ 19€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 680€ 36 387€ 20 247€ 1 005€ 56 753€ 44 320€ 240€ 8 839€ 785€ 2 905€ 2 223€ 680€ 1 738€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
30 154€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
180€ 215€ 64€ 16 621€ 4 244€ 1 476€ 0€ 877€ 849€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
16 070€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 139€ 4 220€ 4 070€ 33€ 40 132€ 40 075€ 7 363€ 785€ 2 028€ 1 374€ 680€ 1 738€
28
549
Manká a škody
361€ 1 798€ 972€ 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 518 906€ 2 536 827€ 2 373 551€ 2 081 281€ 3 968 867€ 4 053 600€ 3 189 308€ 2 997 040€ 2 070 221€ 99 273€ 116 783€ 108 445€ 107 228€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 515 059€ 2 532 293€ 2 373 551€ 2 081 281€ 3 968 867€ 4 053 600€ 3 189 308€ 2 966 927€ 2 054 346€ 82 362€ 103 882€ 108 445€ 107 228€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 847€ 4 533€ 30 113€ 15 875€ 16 911€ 12 901€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 16 911€ 12 901€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
30 113€ 15 875€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 847€ 4 533€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
29 421€ 31 040€ 19 337€ 5 571€ 8 486€ 8 737€ 8 757€ 97€ 13€ 54€ 67€ 44€ 23€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
5 151€ 8 815€ 4 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
8€ 19€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
24 262€ 22 206€ 14 622€ 5 571€ 8 486€ 8 737€ 8 757€ 97€ 13€ 54€ 67€ 44€ 23€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
10 063 054€ 9 506 192€ 7 052 218€ 3 196 666€ 5 072 432€ 5 072 089€ 4 169 832€ 3 953 677€ 2 840 872€ 635 651€ 594 676€ 541 521€ 392 433€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 123 035€ 2 175 659€ 1 472 749€ 39 240€ 45 316€ 45 778€ 49 450€ 44 075€ 53 856€ 69 248€ 43 464€ 49 934€ 41 756€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
164 519€ 180 212€ 160 603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
901 589€ 1 875 166€ 1 236 344€ 39 240€ 45 316€ 45 778€ 49 450€ 44 075€ 53 856€ 69 248€ 43 464€ 49 934€ 41 756€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
56 926€ 120 281€ 75 802€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
39 271€ 29 336€ 166 341€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
-82 057€ -42 931€ 82 931€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
121 328€ 72 267€ 83 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
131 734€ 130 641€ 106 913€ 300€ 282€ 1€ 76€ 31€ 76€ 0€ 977€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
352€ 1 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
864€ 794€ 0€ 0€ 0€ 0€ 977€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
130 514€ 130 641€ 104 964€ 300€ 282€ 1€ 76€ 31€ 76€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
25 329€ 2 929€ 30 113€ 15 875€ 16 911€ 12 901€ 11 805€ 8 692€ 5 711€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
25 329€ 2 929€ 30 113€ 15 875€ 16 911€ 12 901€ 11 805€ 8 692€ 5 711€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
15 875€ 16 911€ 12 901€ 11 805€ 8 692€ 5 711€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 929€ 30 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
25 329€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
16€ 11€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
16€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
9 064 097€ 7 145 403€ 5 725 273€ 3 161 137€ 5 060 309€ 4 964 987€ 4 059 627€ 3 925 149€ 2 844 643€ 564 650€ 555 132€ 480 862€ 367 694€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
6 550 162€ 4 533 680€ 3 340 746€ 1 015 841€ 962 631€ 903 372€ 859 294€ 953 287€ 777 613€ 482 147€ 448 194€ 373 808€ 261 721€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 462 649€ 2 511 022€ 2 357 641€ 2 080 703€ 3 997 226€ 4 052 051€ 3 187 353€ 2 965 125€ 2 053 573€ 78 640€ 100 270€ 104 844€ 104 869€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 214€ 12 630€ 6 737€ 13 457€ 1 669€ 4 448€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
47 439€ 96 854€ 24 322€ 64 592€ 100 451€ 8 351€ 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 104€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 847€ 3 847€ 2 565€ 0€ 2 194€ 2 220€ 2 210€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
10 358 269€ 9 481 050€ 7 496 605€ 3 200 677€ 5 105 625€ 5 013 977€ 4 139 190€ 3 985 100€ 2 915 485€ 646 830€ 610 477€ 539 490€ 416 138€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
295 215€ -25 142€ 444 387€ 4 012€ 33 193€ -58 113€ -30 643€ 31 423€ 74 613€ 11 179€ 15 801€ -2 031€ 23 705€
136
591
Splatná daň z príjmov
19 948€ 18 682€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
275 267€ -43 825€ 444 387€ 4 012€ 33 193€ -58 113€ -30 643€ 31 423€ 74 613€ 11 179€ 15 801€ -2 031€ 23 705€