Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Borovce

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
498 214€ 569 363€ 399 767€ 294 997€ 311 975€ 274 313€ 332 271€ 303 837€ 330 525€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
701 365 € 620 527 € 449 491 € 373 229 € 388 289 € 341 574 € 400 694 € 387 047 € 394 015 € 278 020 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
456 913€ 530 036€ 353 237€ 223 793€ 279 901€ 251 592€ 298 840€ 285 496€ 292 935€ 242 362€
05
III.
Tržby z predaja služieb
41 301€ 39 327€ 46 531€ 71 204€ 32 074€ 22 721€ 33 432€ 18 341€ 37 590€ 15 530€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
143 076€ -12 722€ -10 442€ 7 809€ 4 971€ -6 682€ -1 660€ 14 995€ -1 177€ -44 568€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 951€ 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 075€ 63 886€ 60 165€ 70 423€ 71 343€ 73 943€ 70 082€ 66 264€ 64 667€ 64 446€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
608 545 € 539 153 € 432 118 € 366 753 € 355 857 € 371 391 € 366 628 € 372 091 € 314 305 € 387 496 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
334 787€ 233 451€ 207 603€ 184 551€ 175 809€ 174 601€ 187 453€ 206 399€ 157 879€ 190 939€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
89 306€ 84 963€ 96 119€ 75 506€ 77 045€ 85 767€ 73 929€ 52 628€ 46 790€ 78 203€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
69 663 € 66 926 € 59 592 € 49 064 € 42 990 € 43 130 € 42 861 € 43 250 € 37 106 € 47 354 €
16
E.1.
Mzdové náklady
51 821€ 49 939€ 44 380€ 36 320€ 32 882€ 32 985€ 32 505€ 31 865€ 27 260€ 34 803€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 574€ 16 704€ 14 949€ 12 535€ 9 933€ 9 952€ 10 164€ 11 198€ 9 682€ 12 337€
19
E.4.
Sociálne náklady
268€ 283€ 263€ 209€ 175€ 193€ 192€ 187€ 164€ 214€
20
F.
Dane a poplatky
16 163€ 15 400€ 13 992€ 17 288€ 14 062€ 14 833€ 13 401€ 14 430€ 16 175€ 16 629€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
97 897€ 80 394€ 54 180€ 39 832€ 45 418€ 52 620€ 48 522€ 54 987€ 55 271€ 51 545€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
97 897€ 80 394€ 54 180€ 39 832€ 45 418€ 52 620€ 48 522€ 54 987€ 55 271€ 51 545€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
57 394€ 1 084€ 2 826€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
729€ 625€ 632€ 512€ 533€ 440€ 462€ 397€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
92 820 € 81 374 € 17 373 € 6 476 € 32 432 € -29 817 € 34 066 € 14 956 € 79 710 € -109 476 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
217 197 € 238 227 € 85 604 € 42 749 € 64 092 € 7 263 € 69 230 € 59 805 € 124 679 € -55 818 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 251 € 2 173 € 973 € 2 642 € 9 702 € 250 € 1 350 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 251€ 2 173€ 973€ 2 642€ 9 702€ 250€ 1 350€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
22 343 € 18 568 € 16 559 € 17 321 € 15 471 € 13 905 € 13 999 € 13 464 € 12 929 € 11 401 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 698 € 6 347 € 6 055 € 4 955 € 5 352 € 5 611 € 7 098 € 7 697 € 6 797 € 4 004 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 698€ 6 347€ 6 055€ 4 955€ 5 352€ 5 611€ 7 098€ 7 697€ 6 797€ 4 004€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 645€ 12 221€ 10 504€ 12 366€ 10 119€ 8 294€ 6 901€ 5 767€ 6 132€ 7 397€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-21 092 € -16 395 € -15 586 € -14 679 € -5 769 € -13 905 € -13 999 € -13 214 € -11 579 € -11 401 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
71 728 € 64 979 € 1 787 € -8 203 € 26 663 € -43 722 € 20 067 € 1 742 € 68 131 € -120 877 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 079 € 14 951 € -5 113 € 5 113 € 1 273 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
15 079€ 14 951€ -5 113€ 5 113€ 1 273€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
56 649 € 50 028 € 6 900 € -13 316 € 25 390 € -44 682 € 19 107 € 782 € 67 171 € -120 877 €