Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
851 233€ 847 514€ 1 093 991€ 847 574€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
860 080 € 847 514 € 1 093 991 € 978 433 € 832 382 € 847 574 € 928 639 € 878 948 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 118€ 19 279€ 1 154€ 3 345€ 4 253€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
821 394€ 763 801€ 993 566€ 848 168€ 760 605€ 832 317€ 905 616€ 822 832€
05
III.
Tržby z predaja služieb
29 839€ 62 774€ 97 897€ 112 229€ 48 514€ 4 952€ 9 176€ 30 017€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 980€ 15 000€ 100€ 3 800€ 2 100€ 2 100€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 867€ 5 939€ 2 428€ 2 918€ 184€ 7 051€ 10 502€ 19 746€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
834 168 € 811 258 € 994 276 € 947 212 € 819 224 € 810 735 € 897 656 € 837 820 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 992€ 9 422€ 18 524€ 12 892€ 17 310€ 818€ 2 436€ 3 643€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
633 982€ 568 836€ 702 521€ 661 687€ 515 442€ 478 617€ 524 488€ 460 827€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
73 555€ 61 833€ 122 967€ 120 274€ 128 550€ 166 014€ 186 273€ 203 857€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
81 991 € 117 473 € 110 665 € 96 652 € 90 138 € 90 749 € 86 573 € 80 339 €
16
E.1.
Mzdové náklady
60 258€ 86 498€ 81 999€ 74 339€ 69 298€ 70 389€ 63 738€ 58 897€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 166€ 30 118€ 27 951€ 21 447€ 20 137€ 19 782€ 22 336€ 20 726€
19
E.4.
Sociálne náklady
567€ 857€ 715€ 866€ 703€ 578€ 499€ 716€
20
F.
Dane a poplatky
1 637€ 1 264€ 1 384€ 1 364€ 1 383€ 2 804€ 1 877€ 1 667€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 766€ 36 114€ 33 867€ 45 135€ 62 185€ 68 287€ 90 933€ 84 904€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 766€ 36 114€ 33 867€ 45 135€ 62 185€ 68 287€ 90 933€ 84 904€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 866€ 11 518€ 882€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 379€ 4 798€ 4 348€ 9 208€ 3 334€ 3 446€ 5 076€ 2 583€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
25 912 € 36 256 € 99 715 € 31 221 € 13 158 € 36 839 € 30 983 € 41 128 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
140 704 € 186 484 € 247 451 € 180 662 € 167 096 € 192 974 € 204 940 € 188 775 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 803 € 3 540 € 3 414 € 2 759 € 1 491 € 2 072 € 2 984 € 4 252 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 072 € 2 957 € 2 961 € 1 959 € 977 € 1 580 € 2 705 € 2 848 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 072€ 2 957€ 2 961€ 1 959€ 977€ 1 580€ 2 705€ 2 848€
52
O.
Kurzové straty
3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
731€ 580€ 453€ 800€ 514€ 492€ 279€ 1 404€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 803 € -3 540 € -3 414 € -2 759 € -1 485 € -2 072 € -2 980 € -4 252 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
21 109 € 32 716 € 96 301 € 28 462 € 11 673 € 34 767 € 28 003 € 36 876 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 934 € 7 249 € 19 772 € 7 886 € 6 271 € 9 724 € 9 060 € 9 046 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 934€ 7 249€ 19 772€ 7 886€ 6 271€ 9 724€ 9 060€ 9 046€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
16 175 € 25 467 € 76 529 € 20 576 € 5 402 € 25 043 € 18 943 € 27 830 €