Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DTM spol. s r.o. v likvidácii

2015 2014
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 801 € 3 801 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 801 € 3 801 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
3 218 € 3 218 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
2 256 € 2 256 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 256€ 2 256€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
961€ 961€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1€ 1€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
583 € 583 €
072
B.V.1.
Peniaze
680€ 680€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-97€ -97€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 801 € 3 801 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 194 € 9 194 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
8 561 € 8 561 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 600€ 7 600€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
961€ 961€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
633 € 633 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
157€ 157€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
476€ 476€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
-5 393 € -5 393 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
855 € 855 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
855 € 855 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
855€ 855€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-6 248€ -6 248€