Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
351 963€ 164 747€ 358 293€ 307 532€ 326 590€ 305 796€ 292 158€ 292 898€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
430 520 € 225 718 € 392 860 € 335 858 € 478 835 € 363 933 € 524 630 € 330 807 € 318 057 € 459 284 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 272€ 5 778€ 17 982€ 28 619€ 8 242€ 3 387€ 10 663€ 36 091€ 142 069€ 96 496€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
342 691€ 158 969€ 340 311€ 278 913€ 318 348€ 302 409€ 281 495€ 272 665€ 150 829€ 330 837€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
38 600€ 800€ 6 440€ 126 950€ 205 292€ 16€ 2 417€ 2 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
39 957€ 60 171€ 34 567€ 21 886€ 25 295€ 58 137€ 27 180€ 22 035€ 22 742€ 29 951€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
686 164 € 334 968 € 522 327 € 427 467 € 413 401 € 419 593 € 508 149 € 565 807 € 761 567 € 947 112 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 729€ 2 757€ 3 297€ 30 263€ 3 673€ 1 638€ 5 291€ 30 000€ 119 044€ 52 163€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
176 207€ 92 171€ 111 466€ 108 095€ 109 301€ 93 061€ 119 052€ 112 448€ 137 957€ 142 915€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
281 079€ 104 712€ 165 233€ 125 533€ 130 002€ 141 594€ 137 846€ 179 697€ 183 890€ 227 734€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
92 083 € 55 722 € 77 593 € 103 041 € 98 368 € 78 222 € 94 661 € 102 539 € 84 056 € 116 351 €
16
E.1.
Mzdové náklady
68 768€ 40 818€ 58 412€ 77 086€ 70 752€ 57 771€ 70 562€ 76 288€ 62 522€ 86 363€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 406€ 14 213€ 17 927€ 23 861€ 23 048€ 18 562€ 22 257€ 24 613€ 19 865€ 27 626€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 909€ 691€ 1 254€ 2 094€ 4 568€ 1 889€ 1 842€ 1 638€ 1 669€ 2 362€
20
F.
Dane a poplatky
3 753€ 3 660€ 3 588€ 2 956€ 2 698€ 2 006€ 2 720€ 2 107€ 2 423€ 4 445€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 804€ 43 080€ 44 625€ 43 771€ 46 070€ 71 697€ 105 941€ 113 751€ 207 689€ 245 147€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 804€ 43 080€ 44 625€ 43 771€ 46 070€ 71 697€ 105 941€ 113 751€ 207 689€ 245 147€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
67 470€ 6 523€ 99 564€ 13 134€ 11 104€ 111€ 3 112€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 1 327€ 1 306€ 1 153€ 238€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 039€ 26 343€ 16 961€ 13 808€ 10 155€ 31 375€ 30 207€ 23 848€ 25 355€ 155 007€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-255 644 € -109 250 € -129 467 € -91 609 € 65 434 € -55 660 € 16 481 € -235 000 € -443 510 € -487 828 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-108 052 € -34 893 € 78 297 € 43 641 € 83 614 € 69 503 € 29 969 € -13 389 € -147 993 € 4 521 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 285 € 8 079 € 1 161 € 1 269 € 648 € 267 € 58 € 1 569 € 562 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
475 € 497 € 1 157 € 1 254 € 568 € 172 € 5 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
475€ 497€ 1 157€ 1 254€ 568€ 172€ 5€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 4€ 1€ 1 569€ 550€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 810€ 7 582€ 15€ 80€ 95€ 57€ 7€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 850 € 13 300 € 12 252 € 9 666 € 10 275 € 9 635 € 13 935 € 11 845 € 12 500 € 9 158 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 764 € 12 407 € 10 407 € 7 438 € 7 811 € 7 160 € 12 287 € 10 184 € 11 816 € 5 100 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 764€ 12 407€ 10 407€ 7 438€ 7 811€ 7 160€ 12 287€ 10 184€ 11 816€ 5 100€
52
O.
Kurzové straty
0€ 26€ 80€ 76€ 29€ 26€ 41€ 2 427€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 086€ 893€ 1 819€ 2 148€ 2 388€ 2 446€ 1 622€ 1 620€ 684€ 1 631€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 565 € -5 221 € -11 091 € -8 397 € -9 627 € -9 368 € -13 877 € -10 276 € -11 938 € -9 149 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-266 209 € -114 471 € -140 558 € -100 006 € 55 807 € -65 028 € 2 604 € -245 276 € -455 448 € -496 977 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 960 € 960 € -6 355 € -12 542 € -42 781 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ -7 315€ -13 502€ -42 781€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-266 209 € -114 471 € -140 558 € -100 006 € 55 807 € -65 988 € 1 644 € -238 921 € -442 906 € -454 196 €