Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGROLET, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
953 465 € 696 939 € 828 299 € 1 304 528 € 1 369 112 € 1 385 356 € 1 259 228 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
374 446 € 345 256 € 447 598 € 974 851 € 965 770 € 955 339 € 854 667 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
373 384 € 344 526 € 446 868 € 974 121 € 965 040 € 954 609 € 853 937 €
012
A.II.1
Pozemky
43 864€ 253 822€ 235 635€ 226 948€ 214 671€
013
A.II.2
Stavby
240 555€ 226 767€ 242 613€ 425 661€ 447 853€ 471 798€ 495 743€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 405€ 114 015€ 191 006€ 256 152€ 249 175€ 249 450€ 139 779€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
9 505€ 19 069€ 28 633€ 2 669€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 560€ 3 744€ 3 744€ 19 417€ 3 744€ 3 744€ 3 744€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 062 € 730 € 730 € 730 € 730 € 730 € 730 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 062€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
730€ 730€ 730€ 730€ 730€ 730€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
577 244 € 350 233 € 379 141 € 325 718 € 381 519 € 427 282 € 402 226 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
436 737 € 274 023 € 293 220 € 270 533 € 260 983 € 247 293 € 226 013 €
035
B.I.1
Materiál
19 504€ 11 055€ 20 702€ 2 974€ 3 344€ 1 700€ 3 563€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
179 876€ 174 208€ 223 911€ 175 911€ 179 545€ 178 755€ 173 649€
037
B.I.3
Výrobky
237 357€ 86 799€ 29 475€ 73 013€ 57 972€ 24 330€ 23 802€
038
B.I.4
Zvieratá
17 171€ 16 674€ 11 537€ 33 923€ 16 414€
039
B.I.5
Tovar
1 961€ 1 961€ 1 961€ 8 585€ 8 585€ 8 585€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
11 774 € 10 547 € 10 547 € 10 799 € 8 365 € 8 934 € 19 053 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
11 774 € 10 547 € 10 547 € 10 799 € 8 365 € 8 934 € 19 053 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
11 774€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 547€ 10 547€ 10 799€ 8 365€ 8 934€ 19 053€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
37 915 € 48 288 € 73 015 € 41 258 € 107 900 € 102 255 € 148 454 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
27 891 € 42 885 € 72 976 € 29 645 € 105 153 € 88 330 € 148 454 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
27 891€ 42 885€ 72 976€ 29 645€ 105 153€ 88 330€ 148 454€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
56€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 024€ 5 403€ 39€ 11 613€ 2 537€ 13 925€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
154€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
90 818 € 17 375 € 2 359 € 3 128 € 4 271 € 68 800 € 8 706 €
072
B.V.1.
Peniaze
718€ 588€ 857€ 256€ 624€ 669€ 598€
073
B.V.2.
Účty v bankách
90 100€ 16 787€ 1 502€ 2 872€ 3 647€ 68 131€ 8 108€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 775 € 1 450 € 1 560 € 3 959 € 21 823 € 2 735 € 2 335 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
23€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 775€ 1 450€ 1 560€ 1 521€ 1 783€ 2 497€ 2 335€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 438€ 20 040€ 215€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
953 465 € 696 939 € 828 299 € 1 304 528 € 1 369 112 € 1 385 356 € 1 259 228 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
474 410 € 202 528 € 164 283 € 130 586 € 743 562 € 772 404 € 754 568 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
500 000 € 21 709 € 21 709 € 21 709 € 21 709 € 21 709 € 21 709 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 21 709€ 21 709€ 21 709€ 21 709€ 21 709€ 21 709€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
86 375 € 140 383 € 106 685 € 84 010 € 748 503 € 741 636 € 717 080 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
86 375€ 169 224€ 135 526€ 112 851€ 890 116€ 883 249€ 858 693€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 841€ -28 841€ -28 841€ -141 613€ -141 613€ -141 613€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-114 156 € 38 245 € 33 698 € 22 676 € -28 841 € 6 868 € 13 588 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
478 318 € 493 455 € 662 789 € 1 172 404 € 623 487 € 611 030 € 499 755 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 806 € 455 € 18 319 € 61 203 € 60 885 € 57 471 € 41 517 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 359 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 359€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
6 651€ 15 140€ 23 216€ 30 032€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
383€ 455€ 441€ 371€ 642€ 354€ 517€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
11 423€ 11 227€ 45 692€ 37 027€ 55 758€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
10 968€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
250 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
213 535 € 490 159 € 641 350 € 1 105 550 € 555 219 € 507 082 € 450 624 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
123 265 € 130 406 € 89 685 € 104 972 € 155 017 € 105 842 € 60 441 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
123 265€ 130 406€ 89 685€ 104 972€ 155 017€ 105 842€ 60 441€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
61 503€ 310 834€ 470 612€ 3 959€ 347 617€ 334 029€ 333 526€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 402€ 8 128€ 10 196€ 20 268€ 7 275€ 7 768€ 7 132€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 054€ 10 809€ 9 546€ 9 352€ 8 804€ 6 867€ 6 750€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 430€ 2 720€ 9 327€ 5 063€ 2 019€ 6 118€ 5 983€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 881€ 27 262€ 51 984€ 961 936€ 34 487€ 46 458€ 36 792€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 977 € 2 841 € 3 120 € 5 651 € 7 383 € 6 477 € 7 614 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 977€ 2 841€ 3 120€ 5 651€ 7 383€ 6 477€ 7 614€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
40 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
737 € 956 € 1 227 € 1 538 € 2 063 € 1 922 € 4 905 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
51€ 65€ 151€ 278€ 639€ 314€ 103€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
686€ 870€ 1 076€ 1 240€ 1 424€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
686€ 205€ 206€ 184€ 184€ 184€ 4 802€