Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
10 252 577€ 11 524 378€ 8 675 487€ 8 911 213€ 8 278 232€ 7 755 137€ 7 358 602€ 6 883 309€ 5 519 711€ 5 516 750€ 4 836 427€ 4 016 801€ 4 380 415€ 4 345 977€ 4 549 797€
02
501
Spotreba materiálu
9 578 022€ 10 861 114€ 8 032 122€ 8 193 876€ 7 645 140€ 7 075 939€ 6 618 435€ 6 046 092€ 4 700 336€ 4 539 042€ 3 156 972€ 3 081 564€ 3 415 777€ 3 298 622€ 3 431 365€
03
502
Spotreba energie
513 405€ 544 629€ 521 548€ 495 769€ 428 155€ 482 688€ 554 840€ 658 366€ 647 181€ 807 144€ 880 620€ 927 755€ 964 638€ 1 047 356€ 1 118 432€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
161 150€ 118 635€ 121 818€ 221 568€ 204 937€ 196 509€ 185 327€ 178 852€ 172 194€ 170 564€ 798 835€ 7 481€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 386 226€ 1 135 638€ 915 481€ 688 989€ 611 299€ 547 368€ 523 085€ 488 140€ 402 038€ 429 990€ 778 757€ 387 817€ 442 751€ 421 224€ 411 068€
07
511
Opravy a udržiavanie
452 307€ 304 791€ 313 807€ 307 846€ 253 372€ 193 366€ 248 245€ 233 577€ 142 551€ 172 201€ 176 155€ 159 838€ 213 150€ 199 401€ 171 768€
08
512
Cestovné
6 090€ 4 362€ 5 913€ 7 270€ 8 302€ 6 930€ 5 800€ 7 599€ 5 567€ 8 972€ 6 445€ 1 576€ 2 272€ 1 979€ 2 950€
09
513
Náklady na reprezentáciu
633€ 690€ 800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 799€ 783€ 588€ 815€ 500€ 500€ 459€ 332€
10
518
Ostatné služby
927 195€ 825 795€ 594 961€ 373 073€ 348 826€ 346 273€ 268 241€ 246 165€ 253 136€ 248 229€ 595 342€ 225 903€ 226 829€ 219 384€ 236 018€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
23 804 477€ 21 246 358€ 17 744 364€ 16 303 003€ 14 343 918€ 13 147 133€ 12 660 876€ 11 203 335€ 10 775 254€ 10 519 534€ 9 616 882€ 9 179 919€ 9 149 848€ 8 388 762€ 7 763 782€
12
521
Mzdové náklady
17 905 301€ 15 446 423€ 12 904 270€ 11 868 253€ 10 455 839€ 9 615 038€ 9 240 412€ 8 196 058€ 7 848 658€ 7 673 057€ 7 036 506€ 6 666 209€ 6 731 549€ 6 155 391€ 5 682 201€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 294 438€ 5 330 358€ 4 457 988€ 4 100 217€ 3 616 817€ 3 262 774€ 3 159 544€ 2 783 806€ 2 727 069€ 2 657 570€ 2 388 660€ 2 247 674€ 2 248 344€ 2 089 644€ 1 937 361€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
33 403€ 33 161€ 33 919€ 32 652€ 50 849€ 48 982€ 50 353€ 45 125€ 41 107€ 38 843€ 0€ 31 355€ 30 320€ 27 483€ 26 610€
15
527
Zákonné sociálne náklady
490 877€ 414 966€ 327 805€ 301 882€ 220 413€ 220 339€ 210 567€ 178 345€ 158 420€ 150 064€ 191 716€ 234 681€ 139 635€ 116 244€ 117 611€
16
528
Ostatné sociálne náklady
80 458€ 21 450€ 20 382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
67 265€ 68 795€ 70 300€ 28 714€ 26 169€ 29 729€ 25 576€ 5 205€ 10 471€ 3 148€ 25 773€ 5 265€ 5 265€ 5 265€ 6 532€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
35 263€ 35 295€ 35 295€ 4 465€ 4 465€ 4 465€ 4 465€ 4 465€ 10 416€ 2 977€ 25 569€ 5 265€ 5 265€ 5 265€ 5 367€
20
538
Ostatné dane a poplatky
32 002€ 33 500€ 35 005€ 24 249€ 21 704€ 25 265€ 21 112€ 740€ 55€ 171€ 204€ 0€ 0€ 0€ 1 165€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
310 636€ 307 490€ 278 325€ 475 128€ 1 458 523€ 264 618€ 306 687€ 308 372€ 304 239€ 322 523€ 285 336€ 224 103€ 96 670€ 279 030€ 107 223€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 898€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
21 251€ 16 177€ 19 955€ 22 361€ 31 013€ 19 636€ 50 262€ 33 493€ 14 654€ 13 431€ 0€ 13 286€ 11 791€ 13 616€ 12 870€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 489€ 21 896€ 68 067€ 1 108 148€ 398€ 188€ 17 013€ 13 740€ 19 447€ 147 480€ 9 453€ 197 539€ 18 413€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
733€ 500€ 36 155€ 2 500€ 3 200€ 1 267€ 279€ 4 816€ 2 886€ 0€ 469€ 66€ 4 805€
26
546
Odpis pohľadávky
1 303€ 878€ 533€ 6 153€ 2 280€ 0€ 0€ 0€ 511€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
284 860€ 268 917€ 222 216€ 381 322€ 315 629€ 243 317€ 256 146€ 269 875€ 266 418€ 295 352€ 247 826€ 63 337€ 74 958€ 67 808€ 70 624€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 204 736€ 1 131 322€ 1 650 303€ 980 307€ 1 278 327€ 881 023€ 845 168€ 836 407€ 1 026 068€ 1 071 189€ 1 159 299€ 1 064 372€ 956 820€ 769 351€ 703 602€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 169 576€ 1 131 322€ 1 603 303€ 980 307€ 871 169€ 881 023€ 845 168€ 836 407€ 770 435€ 847 800€ 887 273€ 872 916€ 710 772€ 553 018€ 503 615€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
35 160€ 47 000€ 407 158€ 255 633€ 223 389€ 272 026€ 191 457€ 246 048€ 216 333€ 199 987€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
35 160€ 0€ 0€ 0€ 216 333€ 168 987€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
47 000€ 110 000€ 255 633€ 223 389€ 272 026€ 191 457€ 246 048€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 6 038€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
297 158€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 962€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
24 429€ 21 575€ 15 546€ 11 256€ 12 420€ 11 297€ 33 961€ 16 175€ 116 558€ 37 009€ 22 792€ 40 536€ 37 518€ 3 085€ 23 356€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
889€ 21 955€ 29 929€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 1€ 56€ 160€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
24 429€ 21 574€ 15 546€ 11 256€ 12 420€ 11 297€ 33 905€ 16 015€ 116 558€ 37 009€ 21 884€ 18 581€ 7 590€ 3 085€ 23 356€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
37 050 347€ 35 435 555€ 29 349 807€ 27 398 610€ 26 008 888€ 22 636 305€ 21 753 954€ 19 740 943€ 18 154 337€ 17 900 142€ 16 725 267€ 14 918 813€ 15 069 286€ 14 212 694€ 13 565 361€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
32 242 702€ 29 813 291€ 27 179 360€ 25 779 213€ 23 600 318€ 21 022 466€ 21 175 441€ 19 241 663€ 17 581 551€ 17 051 165€ 15 653 149€ 12 536 090€ 12 712 040€ 11 702 521€ 11 756 791€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
31 987 348€ 29 611 926€ 26 956 362€ 25 422 930€ 23 276 553€ 20 708 458€ 20 879 894€ 18 961 469€ 17 313 197€ 16 796 001€ 15 250 551€ 12 525 979€ 12 712 040€ 11 702 521€ 11 756 791€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
255 355€ 201 364€ 222 998€ 356 283€ 323 766€ 314 008€ 295 547€ 280 194€ 268 354€ 255 164€ 402 598€ 10 111€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
691 637€ 699 261€ 576 918€ 658 980€ 618 894€ 512 589€ 544 086€ 466 407€ 373 020€ 348 592€ 292 745€ 321 983€ 403 482€ 382 642€ 436 873€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
691 637€ 699 261€ 576 918€ 658 980€ 618 894€ 512 589€ 544 086€ 466 407€ 373 020€ 348 592€ 292 745€ 321 983€ 403 482€ 382 642€ 436 873€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
215 729€ 122 818€ 139 776€ 2 080 855€ 2 706 072€ 62 764€ 80 847€ 82 767€ 61 100€ 68 304€ 82 657€ 857 274€ 137 289€ 64 517€ 57 769€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 251€ 220€
85
642
Tržby z predaja materiálu
21 539€ 16 452€ 20 020€ 22 450€ 32 253€ 24 906€ 47 227€ 37 426€ 19 139€ 21 222€ 19 084€ 19 171€ 16 142€ 20 636€ 18 802€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 446€ 8€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 555€ 7 244€ 115€ 12€ 26€ 21€ 0€ 3€ 34€ 2 039€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
192 635€ 106 366€ 112 512€ 2 058 405€ 2 673 704€ 33 412€ 33 621€ 45 321€ 41 942€ 47 056€ 63 552€ 838 103€ 121 145€ 43 596€ 36 708€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
297 158€ 120 000€ 252 633€ 226 389€ 316 009€ 191 457€ 410 757€ 216 333€ 371 409€ 188 111€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
297 158€ 120 000€ 252 633€ 226 389€ 316 009€ 191 457€ 410 757€ 216 333€ 371 409€ 188 111€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 168 987€ 184 352€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
120 000€ 252 633€ 226 389€ 316 009€ 191 457€ 246 048€ 216 333€ 195 300€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
297 158€ 0€ 164 709€ 0€ 7 122€ 3 760€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
146 736€ 162 632€ 158 626€ 223 244€ 198 950€ 252 630€ 271 092€ 254 187€ 70 701€ 48 463€ 45 046€ 14 807€ 897€ 1 014€ 288€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 46€ 403€ 251€ 274€ 397€ 374€ 133€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
146 736€ 162 632€ 158 626€ 223 244€ 198 950€ 252 630€ 271 092€ 254 187€ 70 655€ 48 060€ 44 796€ 14 532€ 500€ 640€ 155€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
100€ 161€ 227€ 20€ 3 617€ 305€ 0€ 66€
110
672
Náhrady škôd
100€ 161€ 227€ 20€ 3 617€ 305€ 0€ 66€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 932 506€ 4 315 378€ 1 606 188€ 905 031€ 987 070€ 669 786€ 468 650€ 518 704€ 524 122€ 569 277€ 593 314€ 475 920€ 565 791€ 494 007€ 475 673€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
137 794€ 75 599€ 64 097€ 115 782€ 13 398€ 44 350€ 26 550€ 21 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
723 578€ 762 938€ 757 499€ 621 832€ 535 450€ 445 451€ 328 701€ 333 508€ 370 288€ 450 658€ 471 177€ 353 409€ 445 216€ 376 782€ 391 785€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 904 623€ 3 371 736€ 475 347€ 5 693€ 0€ 0€ 18 570€ 16 430€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
78 698€ 11 781€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
34 142€ 39 419€ 34 865€ 49 534€ 31 726€ 69 676€ 27 714€ 54 117€ 30 083€ 21 665€ 24 632€ 24 875€ 6 089€ 10 571€ 12 094€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
53 671€ 53 905€ 274 380€ 112 190€ 406 496€ 110 310€ 112 235€ 104 529€ 102 751€ 96 954€ 97 505€ 97 635€ 95 916€ 90 224€ 71 794€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
38 229 311€ 35 113 380€ 29 958 027€ 29 647 423€ 28 111 305€ 22 640 235€ 22 540 278€ 20 816 360€ 18 836 883€ 18 402 036€ 16 858 389€ 14 620 447€ 14 036 138€ 13 016 110€ 12 915 572€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 178 964€ -322 175€ 608 220€ 2 248 813€ 2 102 417€ 3 930€ 786 324€ 1 075 418€ 682 546€ 501 894€ 133 122€ -298 366€ -1 033 148€ -1 196 585€ -649 789€
136
591
Splatná daň z príjmov
14 584€ 13 986€ 21 861€ 51 271€ 45 351€ 43 693€ 44 840€ 39 741€ 34 037€ 10 535€ 3 019€ 895€ 2 930€ 1 272€ 1 681€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 164 380€ -336 161€ 586 360€ 2 197 542€ 2 057 067€ -39 763€ 741 484€ 1 035 676€ 648 509€ 491 358€ 130 103€ -299 261€ -1 036 078€ -1 197 857€ -651 470€