Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIVA, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 753 335€ 4 024 686€ 4 071 131€ 3 892 861€ 3 352 518€ 2 816 144€ 2 711 827€ 2 652 688€ 2 705 433€ 3 306 822€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 757 864 € 4 040 815 € 4 103 651 € 3 933 247 € 3 533 406 € 2 822 693 € 2 720 187 € 2 654 676 € 2 707 224 € 3 325 298 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
590 985€ 561 672€ 559 134€ 560 137€ 515 038€ 453 303€ 465 573€ 467 681€ 535 849€ 787 271€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 162 350€ 3 463 014€ 3 511 997€ 3 332 724€ 2 837 480€ 2 362 841€ 2 246 254€ 2 185 007€ 2 168 024€ 2 519 551€
05
III.
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 560€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -38€ -382€ 153€
07
V.
Aktivácia
0€ 7 743€ 16 207€ 5 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 667€ 12 500€ 33 471€ 176 418€ 500€ 3 000€ 700€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 529€ 7 719€ 3 813€ 1 746€ 4 470€ 6 049€ 5 360€ 1 326€ 2 173€ 18 323€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 025 406 € 3 569 573 € 3 331 717 € 3 203 834 € 2 819 321 € 2 128 802 € 2 281 998 € 2 296 691 € 2 003 677 € 2 477 641 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
500 247€ 445 997€ 445 500€ 416 946€ 379 555€ 404 750€ 353 198€ 343 296€ 398 302€ 648 320€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 619 557€ 1 344 097€ 1 272 877€ 1 181 452€ 1 041 728€ 872 497€ 856 218€ 832 685€ 861 840€ 1 033 485€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
235 730€ 200 005€ 195 103€ 192 580€ 231 455€ 190 916€ 203 458€ 212 428€ 208 328€ 217 400€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 467 444 € 1 314 353 € 1 160 945 € 1 187 385 € 911 803 € 515 023 € 686 271 € 753 576 € 405 774 € 433 543 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 152 283€ 1 047 677€ 905 456€ 935 949€ 710 713€ 389 862€ 601 460€ 610 705€ 295 866€ 315 215€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
287 788€ 245 081€ 228 980€ 229 236€ 182 095€ 111 682€ 71 495€ 128 578€ 97 047€ 105 206€
19
E.4.
Sociálne náklady
27 373€ 21 595€ 26 509€ 22 200€ 18 995€ 13 479€ 13 316€ 14 293€ 12 861€ 13 122€
20
F.
Dane a poplatky
6 360€ 6 003€ 3 536€ 3 188€ 2 875€ 4 234€ 3 966€ 3 037€ 3 611€ 5 070€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
175 219€ 248 009€ 218 388€ 167 877€ 143 602€ 130 521€ 164 637€ 142 169€ 113 468€ 106 879€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
175 219€ 248 009€ 218 388€ 167 877€ 143 602€ 130 521€ 164 637€ 142 169€ 113 468€ 106 879€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 44 320€ 49 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 370€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 255€ 635€ 0€ 1 002€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 479€ 11 109€ 35 368€ 10 086€ 59 132€ 10 861€ 13 995€ 8 865€ 12 354€ 31 942€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
732 458 € 471 242 € 771 934 € 729 413 € 714 085 € 693 891 € 438 189 € 357 985 € 703 547 € 847 657 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 397 801 € 2 042 330 € 2 173 858 € 2 107 052 € 1 699 780 € 1 347 981 € 1 298 953 € 1 264 241 € 1 236 581 € 1 407 770 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 324 € 808 € 4 156 € 3 859 € 2 324 € 11 003 € 1 502 € 2 096 € 2 818 € 3 479 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 0 € 8 € 109 € 610 € 10 € 9 € 14 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 109€ 610€ 10€ 9€ 14€
42
XII.
Kurzové zisky
5 324€ 808€ 4 156€ 3 859€ 2 316€ 10 894€ 892€ 2 086€ 2 809€ 3 465€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 050 € 3 662 € 2 597 € 7 496 € 6 904 € 2 397 € 16 996 € 47 710 € 9 273 € 10 398 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 € 1 997 € 2 397 € 558 € 12 527 € 42 853 € 5 500 € 5 325 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 1 997€ 2 397€ 558€ 12 527€ 42 853€ 5 500€ 5 325€
52
O.
Kurzové straty
7 052€ 2 819€ 1 687€ 4 672€ 3 779€ 1 342€ 3 925€ 4 200€ 2 540€ 3 746€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
998€ 843€ 910€ 827€ 728€ 497€ 544€ 657€ 1 233€ 1 327€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 726 € -2 854 € 1 559 € -3 637 € -4 580 € 8 606 € -15 494 € -45 614 € -6 455 € -6 919 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
729 732 € 468 388 € 773 493 € 725 776 € 709 505 € 702 497 € 422 695 € 312 371 € 697 092 € 840 738 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
156 221 € 99 503 € 169 724 € 154 835 € 162 039 € 150 448 € 95 802 € 71 593 € 155 352 € 195 220 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
156 216€ 99 425€ 169 724€ 154 835€ 162 039€ 150 448€ 95 802€ 71 593€ 155 352€ 195 220€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5€ 78€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
573 511 € 368 885 € 603 769 € 570 941 € 547 466 € 552 049 € 326 893 € 240 778 € 541 740 € 645 518 €