Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
179 245 603€ 191 054 283€ 186 159 388€ 159 827 140€ 159 031 340€ 168 776 971€ 169 444 388€ 174 317 827€ 180 394 694€ 274 505 457€ 535 216 791€ 510 335 201€ 463 175 065€ 436 466 107€ 403 616 407€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
40 794 837€ 41 706 827€ 42 598 024€ 43 419 121€ 45 067 069€ 48 491 865€ 45 771 796€ 44 724 378€ 51 122 717€ 49 894 226€ 44 601 830€ 36 779 585€ 31 079 513€ 34 401 850€ 35 778 654€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 902 783€ 1 647 970€ 812 537€ 176 426€ 4 888€ 6 565€ 23 710€ 23 710€ 16 397€ 26 648€ 66 958€ 111 676€ 63 000€ 115 684€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 576 095€ 27 472€ 1 534€ 3 211€ 4 888€ 6 565€ 7 189€ 21 311€ 61 620€ 111 676€ 61 159€ 110 459€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 841€ 5 225€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
326 688€ 1 620 498€ 811 003€ 173 215€ 23 710€ 23 710€ 9 209€ 5 338€ 5 338€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
26 477 610€ 27 644 413€ 29 371 043€ 30 828 251€ 32 647 736€ 36 070 856€ 33 333 642€ 32 286 225€ 38 708 273€ 37 463 384€ 41 781 250€ 33 918 695€ 28 173 905€ 31 544 917€ 35 662 971€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 685 665€ 1 385 924€ 1 462 416€ 1 501 855€ 1 975 285€ 1 982 326€ 2 002 194€ 2 081 645€ 2 083 453€ 2 133 714€ 2 170 416€ 2 296 870€ 1 854 116€ 1 868 811€ 2 070 960€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
23 448 519€ 24 638 224€ 25 872 490€ 27 008 104€ 25 643 979€ 19 315 892€ 16 562 874€ 16 177 665€ 14 732 742€ 14 493 789€ 19 429 396€ 22 147 646€ 24 482 259€ 27 722 614€ 31 206 308€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 061 191€ 1 267 181€ 1 610 045€ 1 791 229€ 1 982 957€ 1 571 265€ 1 863 807€ 1 047 621€ 1 215 161€ 342 211€ 1 088 567€ 1 329 156€ 1 458 652€ 1 795 589€ 2 183 306€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
75 254€ 135 940€ 198 787€ 309 340€ 434 707€ 307 893€ 243 536€ 280 720€ 348 487€ 247 511€ 110 086€ 184 310€ 208 564€ 102 097€ 163 927€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 337€ 3 541€ 5 745€ 7 949€ 10 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
19 077€ 24 982€ 30 887€ 36 792€ 43 059€ 61 719€ 55 667€ 61 967€ 43 290€ 47 887€ 49 727€ 49 988€ 880€ 1 453€ 2 145€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
186 569€ 188 621€ 190 675€ 172 982€ 2 557 597€ 12 831 760€ 12 605 564€ 12 636 606€ 20 285 140€ 20 198 273€ 18 933 057€ 7 910 725€ 169 435€ 54 354€ 36 325€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
12 414 444€ 12 414 444€ 12 414 444€ 12 414 444€ 12 414 444€ 12 414 444€ 12 414 444€ 12 414 444€ 12 414 444€ 12 414 444€ 2 793 932€ 2 793 932€ 2 793 932€ 2 793 932€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
2 794 444€ 2 794 444€ 2 794 444€ 2 794 444€ 2 794 444€ 2 794 444€ 2 794 444€ 2 794 444€ 2 794 444€ 2 794 444€ 2 793 932€ 2 793 932€ 2 793 932€ 2 793 932€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
9 620 000€ 9 620 000€ 9 620 000€ 9 620 000€ 9 620 000€ 9 620 000€ 9 620 000€ 9 620 000€ 9 620 000€ 9 620 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
138 412 668€ 149 324 768€ 143 543 455€ 116 376 115€ 113 917 833€ 120 268 512€ 123 637 212€ 129 568 249€ 129 242 072€ 224 598 277€ 490 590 933€ 473 472 836€ 432 052 681€ 402 039 067€ 367 805 361€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
120 600 704€ 133 739 461€ 124 658 146€ 103 005 689€ 103 378 615€ 107 168 147€ 110 204 345€ 112 702 244€ 111 619 118€ 112 101 082€ 450 162 379€ 418 951 485€ 401 724 787€ 371 532 325€ 302 550 623€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
188 058€ 161 915€ 198 489€ 185 962€ 270 248€ 215 905€ 169 728€ 201 568€ 175 665€ 130 375€ 128 506€ 123 326€ 142 016€ 61 176€ 86 837€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
120 412 646€ 133 577 546€ 124 459 657€ 102 819 727€ 103 108 367€ 106 952 242€ 110 034 616€ 112 500 676€ 111 443 452€ 111 970 707€ 450 033 873€ 418 828 158€ 401 582 771€ 371 471 149€ 302 463 786€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 928 893€ 2 004 541€ 8 525 373€ 2 333 944€ 885 744€ 1 664 368€ 1 914 650€ 4 269 460€ 911 591€ 96 326 043€ 8 842 859€ 13 267 488€ 3 593 715€ 6 524 973€ 42 196 899€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
952 702€ 1 048 813€ 1 878 321€ 1 352 879€ 755 004€ 1 490 183€ 739 980€ 1 973 045€ 739 197€ 94 024 009€ 3 073 096€ 6 791 864€ 382 422€ 4 535 910€ 9 493 034€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
2 057€ 3 923€ 3 890 070€ 5 063€ 2 362€ 2 666€ 67 214€ 67 501€ 67 501€ 332 863€ 140 195€ 973 247€ 975 754€ 0€ 8 394 471€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 589€ 531€ 531€ 125€ 125€ 312€ 624€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
1 464 683€ 1 392 808€ 813€ 992 665€ 991 950€ 1 828 435€ 1 799 913€ 1 133 187€ 1 135 900€ 630 282€ 20 396 285€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
8 291€ 2 664€ 464€ 36€ 46€ 51€ 47€ 71€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
2 483 675€ 945 701€ 1 340 427€ 973 609€ 124 296€ 169 933€ 1 115 124€ 2 645€ 3 639 219€ 3 957 201€ 840 364€ 405 334€ 3 309 657€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
15 351€ 2 205€ 21 931€ 1 215€ 0€ 13 285€ 14 953€ 1 527€ 33 495€ 41 531€ 103 083€ 108 206€ 48 175€ 460 672€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 135€ 1 235€ 1 815€ 1 177€ 3 269€ 1 121€ 1 924€ 5 718€ 1 140€ 7 129€ 48 758€ 209 153€ 51 311€ 805 331€ 42 502€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
12 883 071€ 13 580 766€ 10 359 937€ 11 036 482€ 9 653 474€ 11 435 997€ 11 518 218€ 12 596 544€ 16 711 363€ 16 171 153€ 31 585 695€ 41 253 864€ 26 734 180€ 23 981 769€ 23 057 840€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 159€ 1 415€ 7 357€ 107€ 77€ 71€ 273€ 8 694€ 4 901€ 14 753€ 2 769€ 2 465€ 891€ 589€ 458€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
12 881 912€ 13 579 351€ 10 352 580€ 11 036 376€ 9 653 397€ 11 435 926€ 11 517 945€ 12 587 851€ 16 706 462€ 16 156 399€ 31 582 926€ 41 251 399€ 26 733 289€ 23 981 180€ 23 057 382€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
38 098€ 22 689€ 17 909€ 31 904€ 46 438€ 16 594€ 35 380€ 25 200€ 29 906€ 12 954€ 24 028€ 82 780€ 42 871€ 25 190€ 32 392€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
30 589€ 20 593€ 16 150€ 25 996€ 41 809€ 16 594€ 35 380€ 25 200€ 29 906€ 12 954€ 20 197€ 62 882€ 38 671€ 25 190€ 32 328€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
7 509€ 2 095€ 1 759€ 5 908€ 4 630€ 3 830€ 19 898€ 4 200€ 0€ 64€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
179 245 603€ 191 054 283€ 186 159 388€ 159 827 140€ 159 031 340€ 168 776 971€ 169 444 388€ 174 317 827€ 180 394 694€ 274 505 457€ 535 216 791€ 510 335 201€ 463 175 065€ 436 466 107€ 403 616 407€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
127 233 824€ 116 914 713€ 139 683 786€ 125 752 075€ 125 996 241€ 133 646 843€ 136 536 376€ 139 107 097€ 143 680 197€ 144 443 238€ 472 898 124€ 454 646 252€ 431 939 513€ 388 857 897€ 337 689 280€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 6 445 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
120 787 864€ 110 468 753€ 133 237 827€ 119 306 116€ 119 550 281€ 127 200 884€ 130 090 417€ 132 661 138€ 137 234 237€ 137 997 279€ 472 898 124€ 454 646 252€ 431 939 513€ 388 857 897€ 337 689 280€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
110 499 540€ 134 677 727€ 119 306 116€ 119 388 179€ 117 949 340€ 130 083 515€ 132 659 356€ 137 226 200€ 139 152 518€ 472 702 859€ 454 847 767€ 431 946 396€ 389 279 513€ 361 430 644€ 432 555 442€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
10 288 324€ -24 208 974€ 13 931 711€ -82 063€ 1 600 941€ -2 882 631€ -2 568 939€ -4 565 062€ -1 918 281€ -334 705 581€ 18 050 357€ 22 699 856€ 42 660 000€ 27 427 253€ -94 866 162€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
46 876 995€ 50 415 360€ 39 488 935€ 33 852 176€ 32 977 502€ 34 301 642€ 31 956 239€ 35 116 414€ 36 547 823€ 129 945 928€ 62 215 425€ 55 583 272€ 31 075 680€ 47 480 967€ 65 841 571€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
11 213 508€ 15 986 871€ 1 938 156€ 4 911 579€ 4 901 861€ 1 973 583€ 1 971 739€ 4 449 370€ 2 020 271€ 5 340 206€ 5 317 642€ 144 883€ 188 137€ 6 972 664€ 6 565 060€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
11 189 942€ 15 973 004€ 1 905 955€ 4 839 208€ 4 901 861€ 1 973 583€ 1 966 774€ 4 444 354€ 2 013 956€ 5 218 217€ 5 218 217€ 20 000€ 61 800€ 6 875 976€ 6 481 813€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
23 566€ 13 868€ 32 201€ 72 371€ 4 965€ 5 016€ 6 315€ 121 989€ 99 424€ 124 883€ 126 337€ 96 688€ 83 247€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
24 823 597€ 24 112 598€ 25 963 043€ 25 076 128€ 26 457 761€ 30 145 709€ 28 623 404€ 27 937 959€ 33 377 617€ 33 363 821€ 39 669 013€ 35 852 023€ 29 679 107€ 32 857 594€ 56 774 101€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 484 619€ 3 440€ 1 416 555€ 2 392€ 28 510€ 1 121€ 1 396 857€ 124 041€ 102 248€ 1 264 290€ 1 086 652€ 1 367 049€ 1 394 854€ 1 269 032€ 20 999 568€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
23 338 978€ 24 109 157€ 24 546 488€ 25 073 735€ 26 429 251€ 30 144 587€ 27 226 548€ 27 813 918€ 33 275 369€ 32 099 531€ 38 582 361€ 34 484 974€ 28 284 254€ 31 588 562€ 35 774 532€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
33 955€ 31 240€ 24 527€ 22 868€ 20 282€ 28 064€ 4 529€ 3 501€ 2 843€ 3 426€ 4 531€ 6 128€ 5 803€ 7 268€ 4 864€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
30 229€ 26 343€ 19 630€ 10 830€ 4 744€ 2 207€ 4 529€ 3 501€ 2 843€ 3 426€ 4 531€ 6 128€ 5 803€ 7 268€ 4 864€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
3 726€ 4 897€ 4 897€ 12 038€ 15 538€ 25 857€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
10 805 935€ 10 284 651€ 11 563 209€ 3 841 601€ 1 597 598€ 2 154 286€ 1 356 567€ 2 725 585€ 1 147 093€ 91 238 475€ 17 224 239€ 19 580 239€ 1 202 632€ 7 643 440€ 2 497 547€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
10 315 461€ 9 660 476€ 11 187 099€ 2 802 194€ 1 041 134€ 2 129 730€ 1 076 954€ 2 391 801€ 887 032€ 940 333€ 16 789 000€ 13 043 787€ 604 556€ 7 425 144€ 2 212 193€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
41 769€ 90 000€ 6 734€ 6 734€ 6 734€ 6 734€ 6 376 138€ 429 735€ 24 315€ 19 955€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 79 354€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
259 823€ 1 528€ 108 519€ 10€ 86€ 77€ 30 301€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
45€ 259 283€ 15 063€ 649 621€ 354 743€ 22 471€ 36 429€ 105 061€ 29 169€ 31 341€ 253 467€ 13 542€ 1 435€ 1 701€ 7 611€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
124 292€ 172 954€ 133 792€ 157 393€ 106 901€ 112 854€ 103 379€ 122 051€ 101 766€ 96 872€ 75 203€ 95 694€ 109 659€ 99 603€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
838€ 1 318€ 1 602€ 1 643€ 1 568€ 1 639€ 124€ 0€ 293€ 402€ 85€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
84 885€ 113 658€ 91 280€ 109 878€ 74 434€ 77 181€ 70 932€ 80 141€ 68 413€ 61 768€ 60 116€ 56 416€ 64 592€ 62 132€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
21 430€ 34 145€ 26 137€ 30 914€ 18 733€ 19 564€ 17 377€ 21 965€ 18 133€ 16 273€ 11 452€ 14 491€ 17 627€ 16 613€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
31 438€ 90 071 754€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
431€ 431€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
5 134 784€ 23 724 210€ 6 986 667€ 222 889€ 57 597€ 828 486€ 951 773€ 94 316€ 166 675€ 116 291€ 103 242€ 105 677€ 159 873€ 127 243€ 85 555€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
18€ 722€ 3 781€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 134 784€ 23 724 210€ 6 986 667€ 222 872€ 57 597€ 828 486€ 951 773€ 94 316€ 166 675€ 116 291€ 102 520€ 101 896€ 159 873€ 127 243€ 85 555€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€